bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DN1230 / tilalg12

Tillämpad linjär algebra, tilalg12

Introduktion

Tillämpad linjär algebra är en grundläggande kurs i algebra och geometri där stor tonvikt kommer att läggas på tillämpningar och använding av dator för att lösa relevanta problem.
Denna kurs ges för första gången HT12 för kandidatprogrammet Simuleringsteknik och virtuell design (SIMTEK).

PROJEKTET

 • Projektet skall endast redovisas i form av en poster (samt en presentation av postern). Ingen skriftlig rapport krävs.
 • Postern skall vara av storlek A1. En postermall (gjord i power point) finns här samt som .pdf här.
 • Sista datum för att skicka in en elektronisk version av postern är 8 mars 2013. Den skicka till resp projekthandledare (Bengt eller Anna-Karin).
 • Den 8 april 2013 kl 15.15 är det posterredovisning. Lokal kommer att meddelas senare.

Aktuellt VT 2013

24/5-2013.
 • Här finns tentan (från 10/12-12) med lösningar.


16/1-2013.
 • Det blir ingen föreläsning på fredag eller nästa tisdag. Istället kör vi diskusion av projekt enligt följande schema:
  Fredag 18/1-2013, på Anna-Karins kontor: Rum 309 Teknikringen 14.
  10.15: SVD. Alenskog, Edberg, Myhre, Westergård.
  10.30: Gauss-Seidel. Eriksson, Wicksell,Bondesson, Holmgren.
  11.00: Potensmetoden. Herczka, Wahlström, Lindgren, Wojnach
  11.15: Splines. Cofre, Jakobsson, Thuvander, Camitz.

  Tisdag 22/1-2013, på Katarinas kontor: Rum 308 Teknikringen 14.
  13.15: Datorgrafik. Lundin, Rolleberg, Loreman, Sivertsson.
  13.30: Leontief. Bohman, Elling
  14.15: Minsta kvadratmetoden. Gustafsson, Milger, Gudmundson, Wengenroth
  14.30: Matrisuppdelning. Le, Tjellander.

Kursutvärdering

Eftersom detta är en helt ny kurs är dina synpunkter särskilt viktiga. För att veta hur kursen ska kunna förändras/förbättras behöver vi veta vad du tycker.
Därför hoppas vi att du besvarar vår kursenkät. Ditt svar är helt anonymt.

Tryck här för att hämta enkäten:
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Bokning av projekt

Projektet görs i grupp om två. Boka ett projekt genom att skriva upp ditt för- och efternamn (eller båda namnen i gruppen, på separata rader, om ni redan har bildat en grupp)
och email. Endast två grupper (=4 personer) per projekt.

Projektet bokas på följande länk.

Läs projektbeskrivningen noga - där finns också information om hemtal 7.

Aktuellt

27/11-2012
 • Vi har bytt tid för räknestugan den 7/12 till 13-15. Se under rubriken räknestuga!
21/11-2012
 • Information om projekt och hemtal 7 finns nu tillgängligt, se längre ner på sidan.
 • Räknestugan den 29/11 utgår. Istället blir det ett tillfälle den 26/11, 8-10, se schemat för räknestuga. Ta tillfället i akt att t ex få hjälp med hemtal 6 som ska vara inlämnat den 27/11.
 • På räknestugan den 5/12 kommer Jeannette att räkna igenom en av de gamla tentorna.
20/11-2012
 • En komplett version av hemtal 6 finns nu tillgänglig nedan.
3/11-2012
 • En komplett version av hemtal 5 finns nu tillgänglig nedan.
23/10-2012
 • En komplett version av hemtal 4 finns nu tillgänglig nedan.
10/10-2012
 • En första version av hemtal 4 finns tillgänglig nedan. Observera att den ännu ej är komplett, den innehåller 3 av de 6 tal som skall finnas med.
  Tre tal tillkommer från kapitel 7, och en ny pdf för hemtal 4 kommer då att läggas upp.
5/10-2012 2/10-2012
 • Jeanette kommer att samla in hemtalen i början av lektionen idag. Lektionen idag är dock inställd, då Katarina är sjuk. Det blir en ersättningsföreläsning på fredag (5/10) kl 8-10 i Q36. (Då räknestugan egentligen skulle ha varit). Muntlig redovsining av hemtal sker vid nästa veckas lektion, onsdag 10/10. Ni får då tillbaka hemtalen som ni lämnat in till Jeanette, så att ni har dem till hands under diskussionen.
28/9-2012
 • På tisdag (2 okt) är det inlämning på hemtal 3. Se till att skriv lösningarna på separata blad, så att det är lätt att separera de två tal som skall rättas och de som ni skall diskutera på lektionen. Kom ihåg försättsblad! Finns att ladda ner längre ner på sidan.
26/9-2012
 • En komplett version av hemtal 3 finns nu tillgänglig nedan.
24/9-2012 24/9-2012
 • Extra räknestuga den 25/9 kl 15.00 i BRUN sal för er som vill träna på Matlab.
21/9-2012
 • Boken har nu kommit in till Kårbokhandeln igen!
 • För er som vill träna på matrisoperationer i Matlab så finns några uppgifter här. Till dessa hör Matlab-programmet matrices.m .
20/9-2012
 • En första version av hemtal 3 finns tillgänglig nedan. Observera att den ännu ej är komplett, den innehåller 4 av de 6 tal som skall finnas med.
  Två tal skall tillkomma från kapitel 4, och en ny pdf för hemtal 3 kommer då att läggas upp.
16/9-2012
 • Ladda gärna ner följande fil innan föreläsningen i morgon måndag: matrices.m .
3/9-2012
 • Den skriftliga lösningen till hemtalen ska lämnas in med ett försättsblad, se även under rubriken hemtal.
 • I alla kurser som vi ger på avdelningen för numerisk ananlys tillämpar vi en hederskodex .
  Läs igenom denna innan ni lämnar in hemtal 1.
28/8-2012
 • Kom ihåg att kursaktivera er i Rapp-systemet - se längst ner på denna sida.
 • Uppgift 3) och 6) på Hemtal 1 gör vi gemensamt på lektionen på måndag den 3/9.
 • För att göra Uppgift 4) på Hemtal 1 behöver ni Cauchy-Schwartz olikhet. För er som
  inte ännu har boken, (Sats 1.2.12 på s 24):

15/8-2012
 • Välkomna till kursen som startar måndagen den 27/8 kl 10.15 i Brun sal (Lindstedtsvägen 3, plan 4).

Lärare på kursen

Katarina Gustavsson, katg@kth.se.removethis, rum 308, tel 790 6696
Anna-Karin Tornberg, akto@kth.se.removethis, rum 309, tel. 790 6266

Dessa kontor finns på Teknikringen 14, plan 3.

Räknestuga:
Jeannette Spühler, spuhler@kth.se.removethis. Tider för räknestugan, se schema längre ner på sidan.

Kurslitteratur

 • Kursbok: Howard Anton och Robert C. Busby, Contemporary Linear Algebra, ISBN 978-0-471-16362-6. Den är beställd till kårbokhandeln och kommer at kosta ca 500 kr.
 • Matlab 7 i korthet. Detta häfte finns att köpa på Mattes expedition.

Utdelat material

Gamla tentor

Denna kurs är ny och det finns inga gamla tentor. Kursen är dock innehållsmässigt väldigt lik SF1624, för vilken det finns gott om gamla tentor med lösningar, se följande länk .
Några kommentarer angående vissa tal. Resten av talen kan ses som exempeltal relevanta för vår kurs.
 • Tenta med datum 2012-01-09: Tal 3b: Vi har inte lagt tonvikt vid representation av matriser för linjära avbildningar i olika baser.
 • Tenta med datum 2011-10-17: Tal 6b: Vi har inte riktigt pratat om koordinatvektorer map olika baser.
 • Tenta med datum 2011-03-16: Tal 8. Vi har inte inkluderat dynamiska system (sektion 5.1), istället har vi inkluderat system av diff ekvationer (sektion 8.10).
 • Tenta med datum 2011-01-10: Tal 8c: Vi har inte lagt tonvikt vid representation av matriser för linjära avbildningar i olika baser.
 • Tenta med datum 2010-10-22: Tal 2b: Vi har inte lagt tonvikt vid representation av matriser för linjära avbildningar i olika baser. Tal 7: Vi har inte lagt tonvikt vid representation av matriser för linjära avbildningar i olika baser.
 • Tenta med datum 2010-06-05: Tal 6a): Vi har inte pratat om basbytesmatriser. Tal 9b): Igen, linjär avbildning i olika baser.
 • Tenta med datum 2010-04-17: Tal 6): Vi har inte pratat om basbytesmatriser.
 • Tenta med datum 2010-03-15: Tal 1 a) och b): Vi har inte tagit upp kvadratrötter ur komlexa tal. Tal 6b): Vi har inte pratat om basbytesmatriser. Tal 9): Vi har inte pratat om kvadratiska former.
 • Tenta med datum 2010-01-11: Tal 6a): Vi har inte pratat om kvadratiska former.
 • Tenta med datum 2009-12-15: Tal 1 a) och b): Vi har inte tagit upp polynom med komplexa koefficienter. Tal 7: Vi har inte lagt tonvikt vid representation av matriser för linjära avbildningar i olika baser. Tal 9: Vi har inte pratat om kvadratiska former.
Detta var de tio första tentorna. Det finns 13 till på sidan. Om du gjort de tio första så vet du nog ganska väl vad som inte ingår i kursen, men är du osäker , så fråga.

I några av tentorna hittar du frågor på induktionsbevis. Detta har vi tagit upp på en föreläsning i kursen (och på hemtal 3). Det finns inget material i boken om induktionsbevis, men på den här sidan finns en bra introduktion samt ett antal exempel.

Observera att vi har tagit upp saker i den här kursen (se Block 1-Block 9) som inte finns med på tentorna ovan. Exempelvis LU-faktorisering, Lagrange-interpolation, QR-faktorisering, komplexitet - beräkningskostnad, Fourierapproximation. Frågor på dessa områden (och andra områden som ingår i kursen) kan såklart också komma på tentan.

Lektionschema

Alla lektioner hålls i Brun sal som ligger på Lindstedtsv. 3, plan 4. Gå in via grön sal. 


Block Lektion Datum          
   
1   L1   Mån 27/8 10-12   
    L2   Tis 28/8 13-15   
    L3   Mån  3/9 10-12  Inlämning av H1
_____________________________________________________
2   L4   Tis 11/9 10-12   
    L5   Ons 12/9 10-12   
    L6   Mån 17/9 10-12   
    L7   Ons 19/9 10-12  Inlämning av H2
_____________________________________________________
3   L8   Fre 21/9 13-15   
    L9   Mån 24/9 13-15   
_____________________________________________________
4   L10   Tor 27/9 10-12   
    L11   Fre 28/9 10-12   
_____________________________________________________
5   L12   Tis  2/10 13-15  Inlämning av H3    
    L13   Ons 10/10 13-15   
_____________________________________________________
6   L14   Tis 23/10 13-15   
    L15   Ons 24/10 15-17   
    L16   Tor  1/11 13-15  Inlämning av H4   
_____________________________________________________
7   L17   Fre  2/11 13-15   
    L18   Mån  5/11 15-17   
_____________________________________________________
8   L19   Tor  8/11 15-17   
    L20   Mån 12/11 13-15  
    L21   Fre 16/11 13-15  Inlämning av H5  
_____________________________________________________
9   L22   Tis 20/11 13-15   
    L23   Tor 22/11 10-12  
    L24   Tis 27/11 13-15  Inlämning av H6  
_____________________________________________________
10   L25   Tis  4/12 15-17   

Lektionsinnehål

En översiktsbild av vad lektionerna innehåller kan du hitta i kurspm. Detaljplanering för de olika blocken kommer att delas ut på lektionerna. Om du missat någon lektion kommer detaljplaneringen även att finnas för nedladdning under utdelat material, se ovan.

Räknestuga

Utöver schemalagd tid kommer vi även att erbjuda räknestuga en/två gånger i veckan. Följande schema och salar gäller.
Dag     Tid    Lokal

Fre 31/8  8-10    4523, Lindstedtsvägen 5, plan 5 (D-huset)
Tis 4/9  10-12    4523
Ons 12/9  13-15    1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5 (E-huset)
Tis 18/9  8-10    1537
Ons 26/9  8-10    4523
Fre 5/10  8-10    Q36 - räknestuga ersatt med lektion
Tor 11/10  8-10    4523
Tis 23/10  8-10    4523
Mån 29/10 10-12    4523
Fre 9/11 13-15    4523
Tis 13/11 10-12    4523
Ons 21/11  8-10    4523
Mån 26/11  8-10    4523 Tidigarelagd för att ni ska få möjlighet att jobba med hemtal 6.
Ons 5/12  8-10    4523 Tentaräkning
Fre 7/12  13-15   303, Teknikringen 14, plan 3 (en trappa upp). Flyttad pga KS i mekanik.  

Examination

Kursens 7.5 hp är uppdelade på följande moment
 • Hemtal 2.5 hp, P/F
 • Projekt 1.0 hp, P/F
 • Tentamen 4.0 hp, A, B, C, D, E, FX, F

Hemtal

Totalt ingår 7 hemtal H1-H7 i kursen. Alla hemtal ska göras och lämnas in individuellt.

Hemtal H1-H6

Varje hemtal kommer att innehålla 6 deluppgifter. Skriftliga lösningarna till hemtalen ska vara klara senast i början av angiven lektion, se kursplanen ovan. Under lektionstillfället ska 4 av deluppgifterna redovisas i grupp. Vilka av delupggifterna det gäller meddelas vid det aktuella lektionstillfället. Efter gruppredovisningen lämnas den skriftliga lösningen till läraren. Resterande 2 uppgifter kommer att rättas av lärare och poängsättas. Max antal poäng på de rättade uppgifterna är 24 p. För att bli godkänd på hemtalsdelen i kurser måste du ha varit aktiv på minst fyra av de sex redovisningstillfällena (se till att du blir uppskriven på närvarolistan) samt uppnå minst 14 p på de rättade uppgifterna. Alla poäng över 14 sammanräknas med poängen på tentan till ett slutbetyg i kursen.

Hemtal H7

Hemtal H7 kommer att bestå av en mindre skrivuppgift. Hemtalet ska redovisas skriftligt senast den 3/1-2013. Hemtalet är kopplat till projektet och lydelsen finns i projektbeskrivningen.

Projekt

Efter juluppehållet ska ni arbeta i grupp om två med ett projekt som redovisas i form av en skriftlig rapport och en poster. En närmare beskrivning av projektet finner du här.

För er som är intresserade av något av de två projekt som inte finns beskrivna i kursboken, utan finns i boken Elementary Linear Algebra av Anton och Rorres, kontakta oss för en kortare projektbeskrivning.

Tentamen

Tentamen hålls den 10 december kl 14-19 i M21-23. Uppgifterna på tentan går ut på att lösa tal, svara på frågor kring beräkningstekniska aspekter samt att kunna bevisa vissa centrala satser i kursen.

Kursaktivering i Rapp

För att dina resultat skall kunna registreras behöver du visa att du är aktiv kursdeltagare, vilket du kan göra på vilken dator som helst som har en webbläsare och är ansluten till internet.

Anslut till Rapp-servern och klicka på knappen Logga in / Log in

Du blir vidarebefordrad till KTHs inloggningssida och kan logga in med ditt KTH-användarnamn och KTH-lösenord.

Kursutvärdering

I slutet av kursen kommer vi att ha en kursutvärdering. Då detta är en helt ny kurs är det mycket viktigt att ni fyller i den. Kom gärna med synpunkter under kursens gång.

Copyright © Sidansvarig: Anna-Karin Tornberg <annak@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-05-24