Sök Kontakt
bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Numeriska metoder, tentamensinformation för alla grundkurser

DN1212, DN1214, DN1215, DN1240, DN1241, DN1243

OBS!!! Numera krävs ANMÄLAN till denna tentamen. !!!

Tentamen består av två delar

Från och med ht-08 ges en skriftlig tentamen som är gemensam för alla
grundkurser i Numeriska Metoder. Den består av två delar. Inga hjälpmedel
tillåtna på någon del, ej heller kalkylator.

Del 1

Den första delen består av flervalsfrågor, där man endast kryssar i rätt svar.
Denna del ger betyget F eller E, där 14p (inkl bonus, dvs har man 4p bonus
räcker det med 10p på del 1) av 20p krävs för godkänt.
Ingen komplettering medges på denna del dels för att den ger
endast godkänd eller underkänd dels för att tentan ges många gånger per
läsår (i nästan varje tenta- och omtentaperiod)
och man därigenom har många tillfällen att pröva igen.

Del 2

Den andra delen rättas endast om del 1 är godkänd. Del 2 är för högre
betyg: D, C, B, A där betygsgränserna ligger vid 10p, 20p, 30p resp 40p
(av max 50 möjliga poäng). Upplägget i del 2 är som i en "vanlig tenta",
dvs ett antal uppgifter bestående av problem där mycket enkla räkningar
krävs eller uppgifter där algoritmer ska beskrivas, gärna i Matlab.
Observera att del 1 och del 2 måste skrivas vid samma tentamenstillfälle.

OBS!!! Numera krävs ANMÄLAN till denna tentamen. !!!

Exempel på gamla tentor:

Fiktiv del1, Lösning till del 1
Del 1 tenta 081201 Del 2 tenta 081201.
Del 1, 17/12 2008, Del 2, 17/12 2008 Lösning till del 1 Lösning till del 2
Del 1, 10/1 2009, Del 2, 10/1 2009 Lösning till del 1 Lösning till del 2
Del 1, 12/1 2009, Del 2, 12/1 2009
Del 1, 13/3 2009, Del 2, 13/3 2009, Lösning till del 2
Del 1, 14/5 2009, Del 2, 14/5 2009, Lösning till del 2
Del 1, 22/8 2009, Del 2, 22/8 2009

24/10 2009 del 1. Lösning till del 1. 24/10 2009 del 2.
17/3 2010 del 1. 17/3 2010 del 2.
23/10 2010 del 1. Lösning till del 1. 23/10 2010 del 2. Lösning till del 2.
11/1 2011 del 1. 11/1 2011 del 2. 11/1 2011 del 2 lösning.
19/3 2011 del 1 19/3 2011 del 1 lösning 19/3 2011 del 2 19/3 2011 del 2 lösning
22/10 2011 del 1 22/10 2011 del 1 lösning 22/10 2011 del 2
17/12 2011 del 1 17/12 2011 del 1 lösning 17/12 2011 del 2 17/12 2011 del 2 lösning
4/2 2012 del 1 4/2 2012 del 2 och lösning till båda delarna.
17/3 2012 del 1 17/3 2012 del 2 Rätt svarsalternativ till del1. Lösning till båda delarna.
19/10 2012 del 1 Lösning till del 1 19/10 2012 del 2 Lösning till del 2
14/12 2012 del 1 14/12 2012 del 2 14/12 2012 del 2 lösning
8/1 2013 del 1 8/1 2013 del 2 8/1 2013 del 2 lösning

Copyright © Sidansvarig: Lennart Edsberg <edsberg@csc.kth.se>
Uppdaterad 2009-03-16