bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / SA104X / fkand13

Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå - projektarbete på CSC, fkand13

Denna sida ger information om de projekt inom SA104X som utförs på CSC. Information om kursen som helhet hittas på KTH Social.

Nyheter

10 december: Nu är gruppindelningen och projektvalet klart, lista under Projekt i menyn till vänster. Alla studenter och handledare har fått ett mail med kontaktuppgifter till varandra. Studentgrupperna ansvarar för att planera sitt arbete så att projektet är klart att redovisa i tid (se schema på kursens sida på KTH Social). Det är studenternas ansvar att se till att alla inlämningar och redovisningar görs i tid. Handledarnas roll är att hjälpa studenterna att genomföra projekten, och avgränsa uppgifterna så att projekten blir lagom stora för att uppfylla kursmålen.

28 november: Nu finns det en lista med projekt under Projekt i menyn till vänster. De studenter som har valt CSC, och som är godkända för att göra kexjobb, kommer få ett mail av Hedvig med instruktioner om hur det går till att hitta en grupp och välja ett projekt.

8 november: Det går rykten om att man får göra projektet ensam. Pga det stora intresset har vi inte möjlighet att erbjuda ensamprojekt - vi har helt enkelt inte tillräckligt med handledare. Som det står nedan kommer ni grupperas ihop i grupper om 2, i undantagsfall 3.
Den 16 november kommer jag dra igång en process för att para ihop studenter och studenter, samt studentgrupper och handledare.

Så här går det till att utföra sitt projektarbete på CSC

Efter informationen 23 oktober får studenterna anmäla intresse för att utföra projektet på CSC. Alla studenter som väljer CSC kommer kontaktas av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster). Under hösten kommer forskare på CSC sen att formulera ett antal projektarbeten (beroende på hur många intresserade studenter det finns). Studenterna grupperar sig i grupper om 2 eller 3, baserat på projektintresse och vilka de vill jobba med.

Det går också utmärkt att utföra sitt projektarbete i samarbete med ett företag. Studentgruppen ansvarar då för att hitta ett företag, men kan få hjälp med kontakter av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster).

Alla projektförslag listas på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). På CSC forskar vi inom de flesta ämnesområden inom datalogi, till exempel teoretisk datalogi, robotik, datorseende, talteknologi, maskininlärning, språkteknologi och bioinformatik. Exempel på tidigare projekt på CSC är approximativa närmastegrannemetoder (maskininlärning), genetiska algoritmer (maskininlärning), och följning av morrhår i video (datorseende).

Redovisning av projektet

CSC tillämpar inga ytterligare redovisningar utöver de som krävs för kursen SA104X: Skriftlig rapport, poster, muntlig presentation. Studenter som utför projektet på CSC följer övriga delar av kursen SA104X, precis på samma sätt som de studenter som gör projekt på SCI (tex på matematik- eller fysikinstitutionen).
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2012-12-10