bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / SA104X / fkand14

Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå - projektarbete på CSC, fkand14

Denna sida ger information om de projekt inom SA104X som utförs på CSC. Information om kursen som helhet hittas på KTH Social.

Nyheter

10 oktober: Ett antal projektförslag ligger nu på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). Det kommer förmodligen också fler projekt inom de närmaste veckorna, och ni kan också komma med egna förslag. När ert val av institution skett, kommer vi fördela projekten mellan er enligt era önskemål - det brukar i stort sett alltid ordna sig så att alla får göra de projekt de vill.

26 september: Nu är årets hemsida uppe, välkomna alla F3or! Det finns ännu inga projekt - de samlas just nu in från forskare på CSC. För att få en bild av hur projekt på CSC kan se ut, gå till fjolårets kurshemsida (se Andra omgångar i menyn till vänster).

Så här går det till att utföra sitt projektarbete på CSC

Efter informationen 25 september får studenterna anmäla intresse för att utföra projektet på CSC. Alla studenter som väljer CSC kommer kontaktas av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster). Forskare på CSC formulerar ett antal projektarbeten (beroende på hur många intresserade studenter det finns). Studenterna grupperar sig i grupper om 2, baserat på projektintresse och vilka de vill jobba med.

Det går också utmärkt att utföra sitt projektarbete i samarbete med ett företag. Studentgruppen ansvarar då för att hitta ett företag, men kan få hjälp med kontakter av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster).

Alla projektförslag listas på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). På CSC forskar vi inom de flesta ämnesområden inom datalogi, till exempel teoretisk datalogi, robotik, datorseende, visualisering och simulering, talteknologi, maskininlärning, språkteknologi och bioinformatik. Exempel på tidigare projekt på CSC är topologiska metoder för textanalys (maskininlärning), schacksimulator (datalogi), och följning av morrhår i video (datorseende).

Redovisning av projektet

CSC tillämpar inga ytterligare redovisningar utöver de som krävs för kursen SA104X: Skriftlig rapport, poster, muntlig presentation. Studenter som utför projektet på CSC följer övriga delar av kursen SA104X, precis på samma sätt som de studenter som gör projekt på SCI (tex på matematik- eller fysikinstitutionen).
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2013-10-10