bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / SA104X / fkand15

Examensarbete inom teknisk fysik, simuleringsteknik, grundnivå - projektarbete på CSC, fkand15

Denna sida ger information om de projekt inom SA104X (teknisk fysik) och SA103X (simuleringsteknik) som utförs på CSC. Information om teknisk fysiks kurs som helhet hittas på KTH Social SA104X. Information om simuleringstekniks kurs som helhet hittas på KTH Social SA103X.

Nyheter

7 november: Ett ytterligare projekt har lagts till projektlistan!

5 november: Nu är projekten utlagda (se Projekt i menyn till vänster). Eventuellt tillkommer några. I början av december sätter vi samman grupper av 1-2 studenter, som får välja mellan projekten enligt ett röstningssystem.

6 oktober: Nu är årets hemsida uppe, välkomna alla studenter! Det finns ännu inga projekt - de samlas just nu in från forskare på CSC. För att få en bild av hur projekt på CSC kan se ut, gå till fjolårets kurshemsida (se Andra omgångar i menyn till vänster).

Så här går det till att utföra sitt projektarbete på CSC

Efter informationerna 7 resp 20 oktober får studenterna anmäla intresse för att utföra projektet på CSC. Alla studenter som väljer CSC kommer kontaktas av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster). Forskare på CSC formulerar ett antal projektarbeten (beroende på hur många intresserade studenter det finns). Studenterna grupperar sig i grupper om 2, baserat på projektintresse och vilka de vill jobba med.

Det går också utmärkt att utföra sitt projektarbete i samarbete med ett företag. Studentgruppen ansvarar då för att hitta ett företag, men kan få hjälp med kontakter av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster).

Alla projektförslag listas på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). På CSC forskar vi inom de flesta ämnesområden inom datalogi, till exempel teoretisk datalogi, robotik, datorseende, visualisering och simulering, talteknologi, maskininlärning, språkteknologi och bioinformatik. Exempel på tidigare projekt på CSC är topologiska metoder för textanalys (maskininlärning), schacksimulator (datalogi), och följning av morrhår i video (datorseende).

Redovisning av projektet

CSC tillämpar inga ytterligare redovisningar utöver de som krävs för SA104X (teknisk fysik) och SA103X (simuleringsteknik): Skriftlig rapport, poster, muntlig presentation. Studenter som utför projektet på CSC följer övriga delar av SA104X (teknisk fysik) och SA103X (simuleringsteknik), precis på samma sätt som de studenter som gör projekt på SCI (tex på matematik- eller fysikinstitutionen).
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2014-11-07