bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / SA113X/SA114X / fkand17

Examensarbete inom teknisk fysik, simuleringsteknik, grundnivå - projektarbete på CSC, fkand17

Denna sida ger information om de projekt inom SA114X (teknisk fysik) och SA113X (simuleringsteknik) som utförs på CSC. Information om teknisk fysiks kurs som helhet hittas på KTH Social SA114X. Information om simuleringstekniks kurs som helhet hittas på KTH Social SA113X.

Nyheter

7 november: Nu är årets hemsida uppe, med alla projekt! Jag återkommer till de studenter som valt CSC, för att hjälpa er formera tvåpersonersgrupper och välja projekt.

Så här går det till att utföra sitt projektarbete på CSC

Efter informationerna i oktober får studenterna anmäla intresse för att utföra projektet på CSC. Alla studenter som väljer CSC kommer kontaktas av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster). Forskare på CSC formulerar ett antal projektarbeten (beroende på hur många intresserade studenter det finns). Studenterna grupperar sig i grupper om 2, baserat på projektintresse och vilka de vill jobba med.

Det går också utmärkt att själv kontakta en forskare på CSC som arbetar med något man är intresserad av, och definiera ett projekt tillsammans med denne.

Alla projektförslag listas på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). På CSC forskar vi inom de flesta ämnesområden inom datalogi, till exempel teoretisk datalogi, robotik, datorseende, visualisering och simulering, talteknologi, maskininlärning, språkteknologi och bioinformatik. Exempel på tidigare projekt på CSC är topologiska metoder för textanalys (maskininlärning), schacksimulator (datalogi), och följning av morrhår i video (datorseende).

Redovisning av projektet

CSC tillämpar inga ytterligare redovisningar utöver de som krävs för SA114X (teknisk fysik) och SA113X (simuleringsteknik): Skriftlig rapport, poster, muntlig presentation. Studenter som utför projektet på CSC följer övriga delar av SA114X (teknisk fysik) och SA113X (simuleringsteknik), precis på samma sätt som de studenter som gör projekt på SCI (tex på matematik- eller fysikinstitutionen).
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2016-11-07