bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / SA114X / fkand18

Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå - projektarbete på CSC, fkand18

Denna sida ger information om de projekt inom SA114X som utförs på CSC. Information om teknisk fysiks kurs som helhet hittas på den allmänna kurshemsidan för SA114X.

Nyheter

4 november: Nu är årets projekt upplagda! Alla studenter som valt CSC kommer att bli kontaktade via epost under slutet av november, och få välja grupp och projekt.

4 oktober: Nu är årets hemsida uppe! Årets projekt kommer att läggas upp efterhand, och valet sker i december. För en bild av hur projekten kommer se ut, se förra årets projektsida.

Så här går det till att utföra sitt projektarbete på CSC

Efter informationerna i oktober får studenterna anmäla sig till den institution där de vill göra projektet. Alla studenter som väljer CSC kommer kontaktas av Hedvig Kjellström (se Kontakt i menyn till vänster).
Forskare på CSC formulerar ett antal projektarbeten. Innan anmälningsdeadline kan studenter som vet vilken forskare på CSC de vill ha som handledare kontakta denne och höra om de tillsammans kan formulera ett projekt. Handledaren anmäler sedan projektet till Hedvig Kjellström på samma sätt som de andra projekten.
Studenterna grupperar sig i grupper om 2, baserat på projektintresse och vilka de vill jobba med. De som vill får hjälp med att hitta en projektpartner.

Alla projektförslag listas på projektsidan (se Projekt i menyn till vänster). På CSC forskar vi inom de flesta ämnesområden inom datalogi, till exempel teoretisk datalogi, robotik, datorseende, visualisering och simulering, talteknologi, maskininlärning, språkteknologi och bioinformatik. Exempel på tidigare projekt på CSC är topologiska metoder för textanalys (maskininlärning), schacksimulator (datalogi), och följning av morrhår i video (datorseende).

Redovisning av projektet

CSC tillämpar inga ytterligare redovisningar utöver de som krävs för SA114X: Skriftlig rapport, poster, muntlig presentation. Studenter som utför projektet på CSC följer övriga delar av SA114X, precis på samma sätt som de studenter som gör projekt på SCI (tex på matematik- eller fysikinstitutionen).
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2017-11-04