bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
Kan inte hitta menyfilen: navigation.xml
Kanske den ligger i en annan katalog, t.ex. ../navigation.xml?

Labbvecka 2016

Labbvecka för dig som har restlabbar i programmering eller datalogi

Årets labbvecka inföll 2-9 juni 2016. Välkommen till nästa labbvecka i juni 2017.
Mer info finns på KTH Social
Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2017-06-05