bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH

Denna sida underhålls inte längre sedan september 2008

Läs istället den nya sidan

Kvalitetsarbete

Skolan för datavetenskap och kommunikation har höga ambitioner vad gäller utbildningen och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete på många olika fronter.

Grundutbildningsgruppen

Grundutbildningsgruppen behandlar övergripande frågor om vår utbildning för KTH- och SU-studenter. Gruppen består av representanter för institutionsledning, studierektorer, lärare och studenter och träffas ungefär en gång i månaden under terminstid. Mer info

topp>>

Kursanalyser

Till varje kurs ska en kursanalys göras. Kursanalysen innehåller bl.a.

 • fakta om kursen såsom kursnamn, kursnummer, lärare, antal studenter, antal undervisningstimmar, kurslitteratur
 • uppgift om hur många studenter som klarat kursens olika moment samt prestationsgrad och examinationsgrad
 • vilka förändringar som gjorts sedan förra kursomgången
 • en genomgång av vad som fungerat bra och mindra bra under kursens gång
 • frågor och svar från studentenkät
 • en diskussion om önskvärda förändringar inför nästa kursomgång

Kursledaren ansvarar för att kursanalysen görs.

KTHs regler för kursanalys.

Alla kursanalyser diskuteras sedan i en grupp av lärare.

För varje läsår görs en sammanställning av alla kursanalyser för våra kurser.

För tidigare kursanalyser för Nadakurser hänvisas till Nadas kursanalyssida.

topp>>

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Nada har en tradition av att engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete inom KTH, inom specifika utbildningsprogram, i samarbete med andra institutioner och inom den egna institutionen. Nada har t.ex. gjort pionjärinsatser när det gäller att ersätta traditionella tentamina med andra former av examination.

Skolan har utvecklingsarbete inom bland annat

 • ny kurs i logik för D1 (Dilian Gurov och Johan Karlander)
 • ny grundläggande programmeringskurs för F1 (Ann Bengtson och Örjan Ekeberg)
 • nytt kursutbud i semantik och formella metoder (Mads Dam, Dilian Gurov, Karl Meinke)
 • nytt masterprogram i Beräknings- och systembiologi (Erik Fransén och Erik Aurell)
 • nya masterprogam i datalogi, MDI och medieteknik (Stefan Nilsson, Ann Lantz, Björn Hedin)
 • kandidatexjobb och Bolognastruktur på datateknik- och medieteknikprogrammen (Björn Hedin, Karl Meinke med flera)
 • effektiv examination på flera kurser (Viggo Kann, Alexander Baltatzis med flera)

topp>>

Pedagogiska priser

Excellence in teaching

Viggo Kann, som sedan många år håller kursen ADK och är huvudstudierektor på skolan, har tilldelats stipendiet "Excellence in Teaching" av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT. Det betydde att Viggo tillbringade höstterminen 2006 vid Amherst College i USA.

Olle Bälter, mångårig kursledare och examinator för programmeringsteknik och skolans grundutbildningsansvarige, har också tilldelats "Excellence in Teaching". Olle tillbringar höstterminen 2008 vid Williams College i USA.

Rektors pris

Lennart Edsberg, som undervisat i numerikkurser i många år och är studierektor för nummeämnet, har fått rektors pris år 2002.

Motiveringen lyder: För sitt engagemang för att höja kvaliteten i grundutbildningen bland annat genom samordning och integrering av kursutveckling och kursgenomförande över såväl ämnes- som institutionsgränser. Lennart har, som programansvarig för magisterprogrammet "Scientific computing", även tagit ett stort ansvar för internationella studenter och är i såväl utvecklingsarbete som vardag en uppskattad kollega och lärare.

Årets KTH-lärare

Ninni Carlsund Levin, som framför allt undervisat i grundläggande numerikkurser, har utsetts till årets lärare vid KTH år 2001.

"Ninni Carlsund Levin har en förmåga att väcka intresse bland studenterna och entusiasmera dem för ämnet. Vid varje uppkommen situation anpassar sig Ninni och svarar inte bara på de frågor som uppkommer utan uppmanar även studenterna till att ställa frågor. Ninni har en vilja att alltid finnas tillgänglig för sina studenter.
Under föreläsningarna bjuder Ninni på sig själv med glimten i ögat och hon har en förmåga att smitta av sig utav sin sprudlande energi. Ninnis humoristiska exempel lockar fram skrattet hos studenterna och är en starkt bidragande orsak till den goda och öppna stämning hon skapar i klassrummet. Allt detta visar på en enorm glädje och en stor vilja att förmedla sin kunskap", skriver THS i sin motivering.

Årets lärare vid olika program

För läsåret 2004/2005 utsågs Henrik Eriksson till årets lärare vid Datateknikprogrammet.

För läsåret 2002/2003 utsågs Mikael Goldmann till årets lärare vid Datateknikprogrammet.

År 2001 utsågs Henrik Eriksson till årets lärare vid programmet för Industriell ekonomi.

År 2000 utsågs Gerd Eriksson till årets lärare vid Datateknikprogrammet och Ninni Carlsund till årets lärare vid programmet för Industriell ekonomi.

Drakenpriset (tidigare Gerd Eriksson-priset)

Gerd Eriksson har varit en uppskattad lärare vid Nada sedan 1960-talet. För att hedra henne instiftades Gerd Eriksson-priset, eller upplysningens gröna drake, i samband med Gerds 60-årsdag. Priset delas ut en gång om året till bästa övningsassistent vid Nada. Alla är välkomna att komma med förslag till pristagare. Läs mer

Priset har hittills delats ut till

 • Anders Lindström, 2007, övningsassistent i numme
  Priskommitténs utlåtande:
  Tre år i rad har Anders nominerats till Drakenpriset för ypperlig handledning av nummelabbar i grundkurserna och i fortsättningskursen Tilnum1. Och även för kursledarna har han varit en stor tillgång - pålitlig, kunnig, noggrann och en som alltid ställer upp med gott humör.
  Vid foten av upplysningens gröna drake finns nu och för all framtid namnet Anders Lindström inristat!

 • Carina Edlund, 2006, övningsassistent i numme
  Priskommitténs utlåtande:
  Carina Edlunds popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor. Hon aktiverar åhörarskaran med frågor och om någon svarar för raskt undrar hon "Är du säker på det?" som ger tillfälle till eftertanke även hos dem som inte hann svara första gången.
  När laboranter har kört fast är hon alltid mån om att få veta hur de har tänkt och bygga vidare på den förståelse som finns.
  Carina är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

 • Magnus Rosell, 2005, övningsassistent i datalogi
  Priskommitténs utlåtande:
  I fyra år har Magnus Rosell varit övningsassistent och handledare i många olika kurser. Studenterna tycker alltid att han är jättebäst, till förtret för kollegerna som får stå med glest besatta salar. Med en så stor supporterskara måste Magnus vara värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

 • Per-Olov Åsén, 2004, övningsassistent i numme
  Priskommitténs utlåtande:
  En bra övningsassistent är både studenternas och föreläsarens bästa vän. Båda grupperna intygar att P-O Åsén inte bara är bra utan helt enkelt jättebra. "Han tycks ha förstått att det är första gången vi läser det här ämnet", var en kommentar i kursvärderingen.
  Ja, P-O tycks ha förstått det mesta om hur en bra lärare ska vara, och som tack för det har vi graverat in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

 • Fredrik Niemelä, 2003, övningsassistent i datalogi
  Priskommitténs utlåtande:
  Fredrik Niemelä är inte bara programmerare i stjärnklass; han vill helst göra sina medmänniskor till lika goda hackare som han själv!
  Teknologkommentar: Varje övning i ADK-kursen var ett race i inlärning!
  Som övningsassistent och som kursadministratör har Fredrik med framgång prövat egna idéer, och som tack för det ristar vi nu in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

  Fredrik har också vunnit McKinsey Award 2004
 • Andreas Atle, 2002, övningsassistent i numme, doktorand
  Priskommitténs utlåtande:
  Andreas Atles popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor både hos studenterna och hos kursledaren. För kan man önska sig något bättre än en assistent som alltid ställer upp med gott humör och som tycks kunna vara lika glad jämt? Andreas är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

 • Vahid Mosavat, 2001, kursassistent i Programmeringsteknik
  Priskommitténs utlåtande:
  Vahid är den hjälpsammaste och snällaste av våra handledare, det intygar många. Han älskar sitt arbete på Nada och vi älskar honom för det!

Slipspriset

Slipspriset instiftades i samband med Henrik Erikssons 60-årsdag för att hedra honom och hans lärargärning vid Nada. Priset delas ut en gång om året till mest inspirerande lärare vid Nada. Alla är välkomna att komma med förslag till pristagare. Läs mer

Priset delades ut första gången i december 2002

 • Svante Granqvist, 2007, kursledare i Elektroakustik och i den av honom nyskapade Högtalarkonstruktion
  Priskommitténs utlåtande:
  Svante uppfattas vara en ovanlig lärartyp, nämligen skicklig ingenjör och god medmänniska, inte bara vanlig akademiker. Ingen utom Svante skulle komma på tanken att göra en kurs i att bygga en högtalare och vi är många som skulle velat gå den kursen för honom.
  Den pedagogiska slipsen får en värdig bärare i Svante Granqvist.

 • Örjan Ekeberg, 2006, kursledare i Maskininlärning och Artificiella neuronnät
  Priskommitténs utlåtande:
  Örjan har alltid varit en av högskolans mest spännande föreläsare. Hans läckra formuleringskonst och hans utsökta artikulation håller intresset uppe hur abstrakt än stoffet är.
  Vår pedagogiska slips kan känna sig stolt över att bli buren av en så uppskattad och beundrad lärare.

 • Stefan Nilsson, 2005, kursledare i Introduktion till datalogi och Avancerade algoritmer
  Priskommitténs utlåtande:
  Att vara högskolans skickligaste underhållare är förstås ingen nackdel när man ska föreläsa i datalogi. Men även om Stefan inte kunnar trolla fram en enda kanin skulle hans övriga lärartalanger ha gjort honom till ett föredöme för både teknologer ock kolleger. Med risk för att han genast trollar bort den ger vi därför Stefan den pedagogiska slipsen. Han är en värdig bärare av den.

 • Ann Bengtsson, 2004, kursledare i Programkonstruktion
  Priskommitténs utlåtande:
  För att lika framgångsrikt kunna ge nollorna dataintroduktion och mogna civilingenjörer vidareutbildning måste man vara en god och mångsidig pedagog. Och det är Ann i högsta grad - enkel och tydlig när det behövs, briljant och spännande när det är på sin plats. Ett omdöme låter så här: "Snäll men envis, ger inte upp förrän vi förstått!"
  En så envis pedagog som Ann är en värdig bärare av Nadas pedagogiska slips.

 • Mattias Bratt, 2003, kursledare i Robotik och autonoma system
  Priskommitténs utlåtande:
  Den populäraste kursen på Nada, med cirka tre gånger så många sökande som platser, leds av Mattias Bratt, doktorand på Cvap. Det är en kurs vars spännande avslutande robottävling alltid ger eko i medierna. Ett kursomdöme lät så här: Rediga föreläsningar, roliga labbar!
  En så inspirerande lärare som Mattias är en värdig bärare av Nadas
  pedagogiska slips.

 • Mikael Goldmann, 2002, kursledare i Programmering och problemlösning under press
  Priskommitténs utlåtande:
  Mikael Goldmann har gjort något som troligen är unikt i Europa - en akademisk kurs i tävlingsprogrammering - och att det blev en succé kan vi tacka hans uppfinningsförmåga, helhjärtade engagemang och entusiasm för. Han är en värdig bärare av Nadas pedagogiska slips.

topp>>

Sidansvarig: Informationsred <infomaster@csc.kth.se>
Uppdaterad 2008-11-21