bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Utbildning / Lokaler / Lärosalsgruppen

Lärosalsgruppen

Verksamhet

CSC tillsatte 2008 en arbetsgrupp som synar lärosalar och mötesrum i CSCs närhet ur ett pedagogiskt perspektiv, för att se om det finns brister och hur lokalerna kan förbättras. Lärosalsgruppen har årligen inventerat F-, L- och Ö-salar kring CSC i D, E och F-husen samt vissa andra utrymmen som används för undervisning. En enkät med förfrågan om synpunkter från lärare genomfördes hösten 2008.

Lärosalsgruppens verksamhet sammanfattades på en poster på NU-konferensen 2012. Vi har varit med i arbetet med att ta fram en AV-standard för KTH och att planera hur salarna D34 och D35 kan inredas som flexibla övningssalar. Vi erbjuder också ett webbgränssnitt till lokalbokningssystemet där det går att se bokade salar och söka lediga salar på KTH. För närvarande är vi referenspersoner i projektet att renovera alla lärosalarna och studiemiljöerna i huvudbyggnaden.

Gruppen har sedan 2014 breddats till flera skolor och samtidigt fokuserats på det pedagogiska perspektivet. Den har nu representanter från tre skolor och IT-avdelningen. Den är rådgivande i KTH:s arbete med förbättring av lärosalar.

Frågor om arbetsmiljö på CSC hanteras av arbetsplatsrådet. Felanmälan av salar görs till service@csc.kth.se för CSC-salar och med detta formulär för KTH-salar.

Gruppens medlemmar

Gruppen består 2017/2018 av Ninni Carlsund (SCI), Andrzej Gutowski (ITA), Viggo Kann (pedagogisk utvecklare på CSC, sammankallande), Atsuto Maki (CSC), Mateusz Moszkowicz (ECE), Daniel Vare (CSC) och studeranderepresentanter från Medieteknik och Datateknik.

Mer information

Mer detaljer om hur gruppen arbetar och vad gruppen har kommit fram till för krav på salarna finns på interna sidan.

Kontakt

Lärosalsgruppen har e-postadressen salssynpunkter@csc.kth.se dit synpunkter på lärosalarnas pedagogiska funktion är välkomna.
Sidansvarig: Lärosalsgruppen <salssynpunkter@csc.kth.se>
Uppdaterad 2017-11-30