bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Lokaler / Lediga salar

Sökning efter lediga salar på KTH campus Valhallavägen

Här kan du söka bland KTH:s föreläsnings-, övnings- och labbsalar och se vilka som är lediga en viss tid. Det finns en beskrivning av hur stora salarna är och vilka egenskaper salarna har. Där finns också länkar till bilder över salarna.

Bokning av salar görs via e-brev till 9400@admin.kth.se. Seminarierummen på före detta CSC bokas på ett annat sätt.

Datum på formen åååå-mm-dd (dagens datum om tomt):

Från klockan (8 om tomt): till klockan (17 om tomt):

Sök även lunchtimmen 12-13:

Antal platser i sal mellan (1-500 om tomt) och

Önskade passets längd i timmar (2 om tomt)

        

Önskad salstyp:
Föreläsningssal: Övningssal: Datorsal: Seminarierum: Endera typen:
Önskade salsegenskaper:
Projektor: OH-projektor: Dokumentkamera:
Fast möblering: Ommöbleringsbar: Hörslinga:
Krittavla: Whiteboard: Smartboard:
Mörkläggning: Trådlöst: Vatten: Piano:

Eventuell specifik sal eller salsbokstav:

Formuläret anropar ett Pythonskript skrivet av Per Austrin som i sin tur anropar det centrala schemasystemet. Källkoden till skriptet finns på https://gits-15.sys.kth.se/austrin/schedule-tools.

Prova också Lärosalsgruppens uppslagning av bokade salar.

Sidansvarig: Lärosalsgruppen <salssynpunkter@nada.kth.se>
Uppdaterad 2018-09-30