bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / Lokaler

Salsvärdar vid KTH CSC fram till 2014

Skolan har utsett teknologer som salsvärdar i labbsalarna. Varje sal har en eller två salsvärdar som har mandat och befogenheter att se till salen. Vem som är salsvärd framgår av en skylt i salen. Här finns en lista över labbsalarna och deras salsvärdar.

Uppdrag till salsvärdar

En salsvärd
  1. tittar till salen regelbundet, normalt minst två gånger per vecka
  2. anmäler trasig utrustning och bristande städning
  3. fyller på papper i skrivaren
  4. fixar vissa fel själv
  5. ser till att det ser snyggt och trevligt ut, rensar bort affischer, kastar skräp, säger till den som inte sköter sig
  6. ger förslag på förbättringar av salen till Lärosalsgruppen.
Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2015-04-02