Din vikt:

Nivå Hur lång tid av dygnets timmar ägnar du åt sådant som är lika ansträngande som: Timmar Minuter
A t ex sömn, vila
B t ex sitta i badkaret, sitta och lyssna till musik, titta på tv
C t ex kontorsarbete, sticka, sy, sitta i möte
D t ex bädda, stryka kläder, diska för hand
E t ex bowling, köra buss/traktor, verkstadsarbete, meka med bilen, dansa vals/foxtrot
F t ex gå i snabb takt, hästridning, sopa trottoaren
G t ex måla huset, bära och stapla ved, skidåkning/slalom
H t ex vägarbete, klippa gräset med handgräsklippare, skotta snö
I mer ansträngande än nivå H
Sum: 24 0

Energi: 123 kcal, 12 kJ

Denna energikalkylator tillhandahålls av Olle BälterKTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.