Exemplen i detta instrument (enkät) inkluderar aktiviteter (t ex snöskottning) som inte är typiska för eller välkända i alla kulturer. Exemplen och intervallen kan dock lätt anpassas till andra miljöer med metoder liknande de vi använt. Förmågan att korrekt uppskatta intensiteten av fysisk aktivitet borde vara universell. För vetenskaplig referens, se

Lagerros YT, Mucci LA, Bellocco R, Nyren O, Balter O, Balter KA. Validity and reliability of self-reported total energy expenditure using a novel instrument European Journal of Epidemiology 2006;21(3):227-36.

För frågor och kommentarer till JavaScriptet till höger, vv kontakta balter PÅ kth.se.