Caroline Nordquist


... In English, please!


PostadressKTH CSC
100 44 STOCKHOLM
BesöksadressOsquars Backe 2 / Lindstedtsvägen 3
plan 4, rum 1434
Telefon(08) 790 91 07
Fax(08) 790 09 30
E-postcaroline(at)kth.se
MottagningstiderMåndagar 10.00-11.00
Fredagar 14.00-16.00
TelefontidFredagar 14.00-16.00


Jag är universitetsadjunkt vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Kungl Tekniska Högskolan (KTH). Vid Stockholms universitet (SU), heter vi fortfarande Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi.

Arbetsuppgifter:
Främst studievägledare för institutionens studenter vid Stockholms universitet, inklusive programansvarig för kandidatprogrammet i datalogi, samt huvudområdesansvarig för datalogi på grundnivå (GN).
Även programhandläggare för magister- och masterprogram vid KTH CSC.

Undervisning: momentet "Skrivteknik och typografi med datorstöd" för kandidatprogrammet i datalogi samt för fristående kurs.

Övriga uppdrag:

  • Ledamot av grundutbildningsberedningen vid naturvetenskapliga fakulteten, SU, som bereder ärenden för fakultetsnämnden.
  • Deltar i CSCs grugrupp.
  • Ordförande i STUF, Studievägledarföreningen vid Stockholms universitet. (Vi hoppas snart få en snyggare hemsida!)

    Senast ändrad 2009-04-27 <caroline@nada.kth.se>
    test