sidhuvud_litet

Inte oväntat att matematiker reser ragg

Matematikdelegationen och Svenska Matematikersamfundet har i DN 9-10 november givit repliker på vår debattartikel "Inte så himla viktigt att kunna matematik". Istället för att debattera sakfrågor ägnar Delegationen och Samfundet sitt utrymme till att presentera nidbilder av vår verksamhet och våra ståndpunkter.

De sakfrågor som bör diskuteras är:

1. Skapar datorn ett paradigmskifte inom matematikämnet med nya metoder, frågor och svar?

2. Hur skall matematikutbildningen på alla nivåer reformeras för att spegla paradigmskiftet?

Vi har givit våra svar. Vi och svenska folket väntar nu på svar från delegationen och samfundet.
    Som väntat reser många matematiker ragg när vi vågar påstå att matematik inte är så himla viktigt för alla, men för att göra rätt prioriteringar måste man kunna skilja mellan vad som är mycket viktigt och vad som inte är så himla viktigt. Om man inser att matematik inte är så himla viktigt för alla, vilket följer från observation, så kan man också låta några odla sitt matematikintresse, utan att man därför är elitistisk.
    Om man däremot insisterar på att matematik är mycket viktigt för alla, så omöjliggörs den nödvändiga differentieringen av utbildningen och Sverige kan inte behålla sin konkurrenskraft. Och vad säger Leif Pagrotsky och Thomas Östros då?

Kenneth Eriksson
Claes Johnson
Mats G Larson
Anders Logg
Nils Svanstedt

Professorer i matematik
 

  Sidbörjan
  Föregående sida
  Sida för utskrift
  Skicka tips om denna sida

sidfotslinje

pixel.gifLämna gärna synpunkter och förslag via vårt webbformulär.pixel.gif

Webbansvariga: Ronnie Ryding, Nämnaren & Anders Wallby, NCM.
© NCM & Nämnaren, 2004