G L I O

DET GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDETS INNEHÅLL OCH ORGANISERING
The contents and organization of cross-boundary learning

Projektbeskrivning (kort) Projektbeskrivning (lång) Studentinformation Konferenser Presentationer Texter Forskarutbildningskurs

Kontakt: Per-Anders Forstorp, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH forstorp@kth.se 08 790 66 80 & Jörgen Nissen, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings Universitet, jorni@isv.liu.se, 011 36 30 45.

Projektet GLIO finansieras av VR - Utbildningsvetenskap under åren 2004-2007

The image above is taken from the Brooklyn Bridge Website