eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / EECS / TCS / Jakob Nordström / Biografisk skiss

Biografisk skiss

Jakob Nordström har en magisterexamen i datavetenskap och matematik från Stockholms universitet 2001 och en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 2008. Under läsåren 2008/09 och 2009/10 var han postdok-forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sedan 2011 arbetar han på Skolan för elektroteknik och datavetenskap (tidigare Skolan för datavetenskap och kommunikation) på KTH, där han blev docent och lektor 2015.

2006 fick han pris för bästa artikel av doktorand på 38th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06), och hans doktorsavhandling fick Ackermann-priset 2009 för "enastående avhandling inom datavetenskaplig logik" från European Association for Computer Science Logic. Hans forskning finansieras huvudsakligen av ett projektbidrag för genombrottsforskning (2012) och ett konsolideringsbidrag (2016) från Vetenskapsrådet, ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council (2011), och (tillsammans med Johan Håstad och Per Austrin) ett anslag för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2016).

Under läsåret 1997/98 gjorde Jakob Nordström värnplikten som militärtolk på Försvarets tolkskola och utexaminerades som kursetta. Parallellt med sina studier och senare med sin forskning har han arbetat som tolk mellan ryska och svenska/engelska, och har anlitats för tolkning bland annat åt H.M. Konungen och statsministern. Han har även en examen i kördirigering med utökad musikteori från Tallinns musikgymnasium i Estland. Under åren 1994-1999 ledde han Collegium Vocale Stockholm, en vokalensemble som framförde huvudsakligen renässans- och barockmusik.

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-06-07