eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / EECS / Teorigruppen / Jakob Nordström / Rekrytering / Doktorandtjänst J-2018-2101

Utlysningen nedan är inte längre aktuell. Den här webbsidan ligger kvar endast i arkivsyfte.

Doktorandtjänst i datavetenskap med fokus på SAT-lösning

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH söker en doktorand i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Tjänsten

Teorigruppen på KTH (www.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Doktoranden kommer att vara medlem i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). I detta doktorandprojekt är målet att utveckla matematiska metoder för effektiv 0-1-heltalsprogrammering (även känt som pseudo-Boolesk SAT-lösning) inspirerade av den typ av konfliktbaserad klausulinlärning som används för SAT-lösning, och sedan implementera dessa metoder i nya lösare. Det långsiktiga målet är att bygga en demonstrator för pseudo-Boolesk optimisering och heltalsprogrammering som använder fundamentalt nya idéer och som har potentialen att vara konkurrenskraftig inom relevanta domäner med mjukvaruverktyg som SCIP eller till och med CPLEX och Gurobi. Vi tror också att det finns möjliga synergier med närliggande områden som SMT-lösning och villkorsprogrammering, så det kan potentiellt bli aktuellt att studera sådana områden.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största forskningsprogram någonsin, som är ett storskaligt nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning, och forskarrekrytering. Programmet är inriktat mot forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samverkan med människor, anpassar sig till deras miljö genom sensorer, information och kunskap, och formerar intelligenta system-av-system. Mjukvara är den huvudsakliga komponenten i dessa system och är därför ett integrerat forskningstema i programmet. Doktoranden kommer att vara en del av WASP AI-Math Graduate School, vilket bidrar till att skapa ett nätverk med andra doktorander och forskare inom WASP och ger unika möjligheter för doktorander som vill bedriva världsledande forskning med industriell relevans.

Forskargruppen består för närvarande förutom projektledaren av 4 postdoktorala forskare och 4 doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Tjänsten avser en fyraårig tidsbegränsad plats, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Önskat startdatum är i januari 2019 eller så snart som möjligt därefter, men är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik, eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för datavetenskap och matematik. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Praktisk programmeringsfärdighet är också mycket viktigt.

Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har nyligen formerats genom sammanslagning av tre tidigare skolor på KTH inom datalogi, IT, och elekttroteknik. Skolan har världsledande forskargrupper i ett stort antal forskningsgrenar inom informationsteknologi och datavetenskap. Inom EECS täckar avdelningen för teoretisk datalogi, http://www.kth.se/tcs, områden som data och kommunikationssäkerhet, programvaruteknik, beräkningskomplexitet, algoritmer, formella metoder, språkteknologi, och datadidaktik.

Anställningsform

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.
Omfattning: Heltid.
Löneform: Lön enligt KTHs doktorandstege.
Varaktighet: Tjänsten är fyraårig och tidsbegränsad, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år.
Tillträde: Januari 2019 eller så snart som möjligt därefter, men förhandlingsbart.
Antal platser: 1.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2018.
Arbetsgivarens referensnummer: J-2018-2101.

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan kth.mynetworkglobal.com/en/what:login/jobID:228419/type:job/where:4/apply:1/. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet.
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen.
  4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer.
  5. Namn och adress för tre referenser.

Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Upplysningar

För information om doktorandstudier på KTH, se www.kth.se/en/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318.

Frågor om forskningsprojektet besvaras av:

Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19
E-post: jakobn@kth.se

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Ingela Somp, personaladministratör
Telefon: 08-790 91 08
E-post: somp@kth.se

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-11-14