eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / EECS / TCS / Jakob Nordström / Rekrytering / Postdok-tjänster J-2018-3178

Postdoktorala tjänster i datavetenskap med fokus på SAT-lösning

TCS-gruppen på KTH söker postdoktorala forskare i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Arbetsuppgifter

TCS-gruppen på KTH (www.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Postdok-forskarna kommer att vara medlemmar i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse av, och förbättra prestanda för, de för närvarande bästa SAT-lösarna som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL). Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare baserade på algebraiska och geometriska metoder som skulle kunna leda till en exponentiell ökning av prestanda jämfört med CDCL (t.ex. Gröbner-baser eller pseudo-Boolesk SAT-lösning). Vi tror också att det finns potential för synergier med närliggande områden som SMT-lösning, villkorsprogrammering och heltalsprogrammering, så duktiga forskare inom dessa områden är varmt välkomna att söka.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning och ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av 4 postdoktorala forskare och 4 doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Inom ramen för beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskarna bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Dessa tjänster är heltidstjänster på ett år med möjlig (och förväntad) förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är augusti-september 2019, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

Sökande ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserade av forskning. Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom datavetenskap i allmänhet och SAT-lösning eller närliggande områden i synnerhet, och gärna även inom matematik, och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som AAAI, IJCAI, SAT, CP eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Mycket god praktisk programmeringsfärdighet är också av stor betydelse.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har nyligen formerats genom sammanslagning av tre tidigare skolor på KTH inom datalogi, IT, och elekttroteknik. Skolan har världsledande forskargrupper i ett stort antal forskningsgrenar inom informationsteknologi och datavetenskap.

Anställningsform

Anställningsform: Ett års tidsbegränsad anställning med möjlighet till ett års förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Förväntat augusti-september 2019, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 2

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 4 februari 2019
Arbetsgivarens referensnummer: J-2018-3178

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan kth.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:244301. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  4. Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall).
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.
Alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Observera att referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till jakobn@kth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer J-2018-3178 på ämnesraden.

Upplysningar

Frågor om forskningsprojektet besvaras av:

Jakob Nordström, lektor
E-post: jakobn@kth.se

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Ayda Ghabil, personaladministratör
E-post: ghabil@kth.se

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-12-23