swe flag På svenska
bild
School of
Electrical Engineering
and Computer Science
KTH / EECS / TCS / Jakob Nordström / Teaching

This is a shared Swedish/English page.

Undervisning på KTH / Teaching at KTH

2018/19

Ingen undervisning på grund av sabbatstermin under hösten på Simons Institute for the Theory of ComputingUC Berkeley där jag deltar i temaprogrammet Lower Bounds in Computational Complexity.

No teaching due to an autumn sabbatical at the Simons Institute for the Theory of Computing at UC Berkeley taking part in the semester program Lower Bounds in Computational Complexity.

2017/18

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2016/17

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2015/16

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2014/15

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2013/14

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2012/13

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2011/12

Lärare på följande kurser / Lecturer on the following courses:

2010/11

Ingen undervisning. / No teaching.

2008/09 & 2009/10

Postdok-forskare på MIT. / Postdoctoral researcher at MIT.

2006/07 & 2007/08

Ingen undervisning på grund av annan institutionstjänstgöring. / No teaching due to other departmental duties.

2005/06

Assistent på följande kurser / Teaching assistant on the following courses:

2004/05

Assistent på följande kurser / Teaching assistant on the following courses:

2003/04

Assistent på följande kurser / Teaching assistant on the following courses:

2002/03

Assistent på följande kurser / Teaching assistant on the following courses:
Published by: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Updated 2018-09-26