bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
Flag (Change language to English.)

Viggo Kann

Viggo bredvid Germund Dahlquistbysten Utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2009
Datorpost: viggo@nada.kth.se
Telefon:08-790 62 92
Fax:08-790 09 30
Adress:KTH EECS, 100 44 Stockholm
Besöksadress:Lindstedtsvägen 5, plan 5, rum 4542
PGP-nyckelJag är professor i datalogi på skolan för elektroteknik och datavetenskap, forskare på avdelningen Teoretisk datalogi och studierektor på institutionen för datavetenskap.

Jag är kursledare för Programsammanhållande kurs i datateknik för D1-3 och Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för D3. Jag undervisar även i delar av Språkteknologi och är examinator för exjobb i språkteknologi. På institutionen för lärande håller jag dom högskolepedagogiska kurserna Utveckla lärandet med betygskriterier och Examinatorskap för kurser på KTH för lärare.

Jag är medförfattare till boken Complexity and Approximation (se bilden) som gavs ut 1999 av Springer Verlag, ISBN 3-540-65431-3. Mitt forskningsintresse ligger numer inom områdena datalogididaktik och språkteknik. I maj 2009 fick jag Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område. I december 2010 fick jag KTH:s pedagogiska pris för framstående praktiska insatser i grundutbildningen. Jag har länge arbetat med kvalitetsutveckling av utbildningen. Från D-linjens kvalitetsgrupp 1995 via en djupdykning i utbildningskvaliteten vid ett amerikanskt elitcollege 2006 till det systematiska kvalitetsarbete som prisbelönades 2009.

Jag är pedagogisk utvecklare på enheten för lärande i STEM, där jag bland annat arbetar med studierektorsnätverket, programansvarigas nätverk, PriU-grupperna, Programsammanhållande kurser (presentation) och betygskriterier. Jag är ordförande för KTH:s språkkommitté och medlem i svenska datatermgruppen och svenska språkteknologitermgruppen.

Jag är en flitigt anlitad föredragshållare i högskolepedagogik och pedagogiskt sakkunnig. Approximationsbok

Diverse jobbrelaterade länkar

Diverse länkar till intressanta sidor

^ Upp till skolans hemsida.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2019-03-10