bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
Flag (Change language to English.)

Viggo Kann

Viggo bredvid Germund Dahlquistbysten Utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2009
Datorpost: viggo@nada.kth.se
Telefon:08-790 62 92
Fax:08-790 09 30
Adress:KTH CSC, 100 44 Stockholm
Besöksadress:Lindstedtsvägen 5, plan 5, rum 4542
PGP-nyckelJag är professor i datalogi på skolan för datavetenskap och kommunikation och forskare i gruppen Teoretisk datalogi.

Jag är kursledare för Programsammanhållande kurs i datateknik för D1-3 och Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för D3. Jag håller även avsnittet om statistiska metoder i Språkteknologi och stora delar av Utveckla lärandet med betygskriterier för lärare.

Jag är medförfattare till boken Complexity and Approximation (se bilden) som gavs ut 1999 av Springer Verlag, ISBN 3-540-65431-3. Mitt forskningsintresse ligger numer inom områdena datalogididaktik och språkteknik. I maj 2009 fick jag Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område. I december 2010 fick jag KTHs pedagogiska pris för framstående praktiska insatser i grundutbildningen. Jag har länge arbetat med kvalitetsutveckling av utbildningen. Från D-linjens kvalitetsgrupp 1995 via en djupdykning i utbildningskvaliteten vid ett amerikanskt elitcollege 2006 till det systematiska kvalitetsarbete som prisbelönades 2009.

Jag är pedagogisk utvecklare och forskare på enheten för högskolepedagogik på ECE-skolan, där jag bland annat arbetar med Programsammanhållande kurser (presentation) och betygskriterier. Jag är ordförande för KTHs språkkommitté och medlem i svenska datatermgruppen och svenska språkteknologitermgruppen.

Jag är en flitigt anlitad föredragshållare i högskolepedagogik. Approximationsbok

Diverse jobbrelaterade länkar

Diverse länkar till intressanta sidor

^ Upp till skolans hemsida.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2017-02-21