bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Ämneskonferens i datavetenskap och numerisk analys i Stockholm 12-14 juni 2006

Vartannat år brukar lärare i datavetenskap/numerisk analys från Sveriges olika universitet och högskolor samlas och diskutera gemensamma frågor och lära känna varandra. Senast var det i Skövde våren 2004.
Första konferensen hölls år 1977 i Hindås.

Länkar till de två senaste ämneskonferenserna:
2004 i Skövde http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=6964
2002 i Linköping http://www.ida.liu.se/conferences/SC2002/index.shtml

I år ordnas konferensen av Nada och hålls i Stockholm den 12-14 juni: start och slut vid lunchtid. Programmet finns nu i uppdaterad version.

Vi kommer att vara på KTH Campus Valhallavägen.

Välkomna!

Ingrid Melinder och Ninni Carlsund

Copyright © Sidansvarig: Informationsred <infomaster@csc.kth.se>
Uppdaterad 2006-10-13