Previous Brynielsson member
Next Brynielsson member
Make new selection
Main WWW page
Last change: April 14, 2020

#14


First name:Alfred Theodor
Born name:Brynielsson
Born:1876-01-24
Died:1959-11-14
Background:Alfreds dödsruna i Ölandsbladet: Förre lantbrukaren Alfred Brynielsson, Svarteberga, avled på lördagen (1959-11-14) i sitt hem i en ålder av nära 84 år, efter en tids sjukdom. I unga år övertog han sin fädernegård, vilken skötts på ett mönstergillt sätt, tills den för några år sedan överlämnades till en son. Bl a gjorde den bortgångne känd som en framgångsrik hästuppfödare. I sin krafts dagar var hr Brynielsson under flera år ordförande i Räpplinge fattigvårdsstyrelse samt initiativtagare och delägare i flera ekonomiska föreningar till jordbrukets fromma. I den frikyrkliga verksamheten har han tagit del allt sedan sin ungdom. Sålunda var han under flera år ordf i Borgholms missionsförsamling. Vid bildandet av Borgholms fria församling Elim var hr Brynielsson en av de ledande, och blev dess förste föreståndare. I filadelfiaförsamlingen har han beklätt posten som äldstebroder och där nedlagt ett synnerligen ansvarsfullt och hängivet arbete tillsammans med hela sin familj. Med sin rakryggade och radikala hållning som en levande kristen, har han tillvunnit sig aktning och sympati i vida kretsar. Närmast sörjande är makan, Ida, med vilken han varit förenad i ett sällsynt lyckligt äktenskap, samt barnen, nämligen Josef inspektor i Finsta, Erik verkmästare i Tibro, Paul vaktmästare, Borgholm, och David, vilken innehar fädernegården, samt döttrarna Anna, som varit hemmadotter och ömt vårdat sin far, Rut gift i Stockholm, Gurlie affärsbiträde i Borgholm och Ingegärd som för närvarande verkar som evangelist i Brenäs, Katrineholm. I den stora sorgen och saknaden deltager förutom övrig släkt och vänner och Filadelfiaförsamlingen i Borgholm en stor vänskara.

The information regarding Alfred Theodor was updated 5/10-2001 by #1412


Back to the main Brynielsson home page