Previous Brynielsson member
Next Brynielsson member
Make new selection
Main WWW page
Last change: April 14, 2020

#14A


First name:Ida Charlotta
Last name:Brynielsson
Born name:Johansson
Born:1879-05-23
Died:1962-12-02
Background:Idas dödsruna i Ölandsbladet: Fru Ida Brynielson, maka till framlidne lantbr Alfred Brynielsson, Svarteberga, Räpplinge, avled hastigt i sitt hem på söndagsförmiddagen (1962-12-02). Hon var småländska till börden, född 1879 i Kristvalla och kom i samband med sitt giftermål till Öland 1904. Hon har varit en duktig och arbetsam husmor, som kärleksfullt skött sitt hem och en stor barnskara. Hon var en stor blomstervän och var känd för godhet och förnöjsamhet. Med sin ljusa syn på livet och en djup, varm gudsfruktan var hon älskad av alla. Ett rikt och verksamt liv har slocknat. Närmast sörjande är fyra söner och fyra döttrar samt deras familjer.

The information regarding Ida Charlotta Brynielsson was updated 9/10-2001 by #1412


Back to the main Brynielsson home page