bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / Skolan / Copyright

Copyright

Skolan för datavetenskap och kommunikation har copyright till allt material på skolans utbildningsidor på webben, där copyrightskydd är möjligt.

Bakom kompendier, labbuppgifter, tentamenslydelser etc. ligger åtskilliga timmars arbete till ett stort värde.

Detta innebär inte att vi motsätter oss att materialet utnyttjas vid andra universitet. Men vi vill ha kontroll över i vilken omfattning och hur det görs och se till att det blir ett ömsesidigt utbyte av material och inte ett ensidigt utnyttjande.

Den universitetslärare som vill utnyttja material på Skolan för datavetenskap och kommunikations utbildningsidor på webben ombeds kontakta skolans studierektorer, studierektor@nada.kth.se, för en diskussion.

Sidansvarig: Informationsred <infomaster@csc.kth.se>
Uppdaterad 2005-09-15