Nada

Nordisk nätordbok - Tvärslå och TvärsökNorden

Det nordiska samarbetsprojektet Nordisk nätordbok finansieras av Nordiska ministerrådet. Projektet består av en forskningsdel som pågick 2005-2007 och ett utvecklingsprojekt som pågick 2005-2006.

Sammanfattning

Danska, norska och svenska tillhör alla den skandinaviska språkgruppen och är mycket nära besläktade språk. Skandinaver har ofta passiv kunskap i grannspråken danska, norska och svenska; vi förstår varandra och vi kan läsa och förstå våra grannspråk passivt men vi kan inte själva tala språket och skriva aktivt.

Idag då vi är beroende av datorer och Internet så blir det mycket svårt att hitta information eftersom vi inte vet vad saker heter exakt på de andra språken. När vi dock hittat informationen kan vi läsa den på våra grannspråk. När en svensk söker på Internet använder denne svenska sökord för att hitta information, därefter försöker han kanske med engelska sökord eftersom det är ett språk vi alla behärskar aktivt, för att finna mer information. På så sätt missar svenskar idag information som finns mycket närmare i danska eller norska webbsidor. Detsamma gäller danskar och norrmän.

Så här borde det inte vara med de smarta språkteknologiska metoder som finns till hands idag. Språkteknologin har kommit så långt att det borde vara möjligt att söka på ett språk och finna relevant information på ett annat nära besläktat språk.

I delprojektet Tvärsök utvecklar vi en tvärspråklig söktjänst för i första hand de skandinaviska språken. Användaren ska kunna ange en söksträng på sitt eget språk och få träff på alla matchande dokument på den webbplats söktjänsten är kopplad till, oavsett vilket språk dokumenten än är skrivna på.

I delprojektet Tvärslå utvecklar vi en tvärspråklig lexikontjänst där både mänskliga och omänskliga användare ska kunna slå upp i alla lexikon som gjorts tillgängliga i projektet. Tvärsök anropar Tvärslå för att expandera sökfrågan till andra språk.

Deltagare

Danmark
Sverige
Norge
Finland
Island

Rapporter

Länkar

^ Upp till forskning i språkteknik på Nada.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 november 2009
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>