bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Programvarudesign och industriell ekonomi

Programvarudesign och industriell ekonomi för I

Kursinformation för den som startar våren 2006. Äldre information finner du här.

Mål

Kompetensinriktningen för programvarudesign och industriell ekonomi utbildar civilingenjörer med en teknisk kompetens inom programvarudesign och med förmågan att integrera teknik, ekonomi och ledarskap vid behandlingen av tekniska problem. Utbildningen har som mål att ge teknologerna förutsättningar att närma sig ingenjörsmässiga problem som de uppträder i industrin, d.v.s. som sammansatta och bestående av mer än tekniska överväganden.

Teknikområdet

Datorer används i dag inom allt fler verksamhetsområden. Allt fler människor arbetar med datorer och utför allt mer komplicerade arbetsuppgifter med datorer. Datorer hanteras inte längre enbart av datorspecialister. Datoranvändarna ställer krav på att programmen ska vara kraftfulla, felfria och lättanvända. Programköpare ställer krav på att programmen ska vara lätt anpassningsbara , utbyggbara och ha ett rimligt pris/prestandaförhållande. Programvarudesign är inte längre en konst eller något man gör på känn utan det finns väl utvecklade teorier och metoder inom området. Dessa bör sättas in i sitt sammanhang så att programvarudesignern även ser till användarna och till organisationen som helhet.

Utbildningsbeskrivning

Inriktningen är mot människa-datorinteraktion som handlar om att metoder att utveckla program som tar hänsyn till människans begränsningar och tar till vara och utvecklar hennes förmåga. Sådana program leder inte bara till bättre arbetstillfredsställelse utan är också kostnadseffektiva. Området är tvärvetenskapligt med knytningar till andra discipliner såsom psykologi, design, lingvistik och sociologi. Projekt till kursen Teknik — ekonomi — ledarskap tas fram via det till Nada knutna competenscentret Cid (Centrum för användarorienterad IT-design) där ett antal företag och högskolan samverkar inom forskning. Det finns gott om examensarbeten inom industrin men mer forskningsorienterade examensarbeten på Nada eller Cid kan också erbjudas.

Arbetsmarknad

Personer med god kompetens inom såväl programvarudesign som industriell ekonomi och med förmåga till ett övergripande och integrerat synsätt behövs inom ett brett område. Arbetsuppgifter finns bl.a. inom forskning och utveckling, konstruktion och validering, marknadsanalys och försäljning. Arbetsgivare kan vara såväl storföretag som små konsultfirmor och forskningsinstitutioner.

Ansvariga

Henrik Artman, artman@nada.kth.se
Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se

Sidansvarig: Ynve Sundblad <yngve@nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-02-22