bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser

DD1310 Programmeringsteknik, 6 hp

Aktuell/nästa kursomgång: prgo15 för Öppen.

Aktuell/nästa kursomgång: prgs15 för Samhällsbygnad.

Förra kursomgången: prgomed14 för Öppen ingång och Medieteknik åk2

Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen för en civilingenjör. Civilingenjörer hamnar ofta i positioner i företag där bedömningar av datorutrustningars och programs kvalitet måste göras. Med andra ord så behöver en civilingenjör goda kunskaper i hur datorer kan utnyttjas.

Kursen i programmeringsteknik ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt får du lära dig hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

När man lär sig att programmera måste man samtidigt lära sig ett programspråk. Läsåret 2012-2013 använder vi programspråket Python.

Kursen Programmeringsteknik är en grundläggande kurs, precis som kurserna i matematik och mekanik. De kunskaper du inhämtar kommer du att ha nytta av under hela din teknistid och i ditt framtida yrkesliv.


Länkar till andra grundkurser med programmeringsteknik:

DD1315 Programmeringsteknik och Matlab (läses av CINEK1).

DD1314 Programmering för interaktiva medier (läses av Media1).

Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <lk@kth.se>
Uppdaterad 2015-08-13

Filkoll (endast handledare)