Lösenordskontroll

till filkoll (för kontroll av P-uppgifter) och filej (för registrering av godkända P-uppgifter).
Lösenord:

Ska endast användas av handledaren vid P-redovisningen.