bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser

Programmeringsteknik med PBL för S och CL, 6 poäng

OBS! Våren 2012 läser S kursen DD1310 och CL kursen DD1314

Förra läsårets kursomgångar:
för S
för CL
för Datorlingvistik

Allmän information

Kursen riktar sig till nybörjare.

Övergripande mål

Självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk.

Detaljmål

Efter godkänd kurs ska du kunna
 • följa reglerna i programspråkets syntax,
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet),
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel,
 • modifiera givna program,
 • överföra data mellan fil och program,
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor),
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa,
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet,
 • utveckla enkla grafiska användargränssnitt,
 • granska andras program
för att ha möjlighet att
 • använda programmering för att lösa problem,
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
 • diskutera programutveckling med experter,
 • bedöma kommersiella program.

Länkar:
Resterande kursmoment - anvisningar och uppsamlingstider (gäller ej pågående kurser).
Tidigare kursomgångar.
2D1310 Programmeringsteknik (läses av OPEN1).
2D1312 Programmeringsteknik och Matlab (läses av I1).
2D1314 Programmering för interaktiva medier (läses av Media1).
Andra kurser som CSC ger.Filkoll (endast handledare)
Copyright © Sidansvarig: Linda Kann <linda@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-07-25