bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

DD1334, Databasteknik, betygskriterier våren 2012

Mål E D C B A
Förklara DBMS uppbyggnad och funktion. Förklara behovet av trenivå-arkitektur. Förklara trenivå-arkitektur. Beskriva implementation av DBMS Beskriva olika komponenter i ett DBMS Motivera val av implementation av komponenterna i ett DBMS
Examineras med tentamen.
För- och nackdelar med olika databasmodeller. Kunna beskriva olika modeller. Kunna förklara skillnaden mellan olika modeller. Kunna avgöra vilken modell som är lämplig i ett visst sammanhang.
Examineras med tentamen.
Modellera och strukturera med hänsyn till restriktioner. Diskutera för- och nackdelar med olika modeller som beskriver en verklighet. Kunna göra en enkel modell och överföra denna till databasstruktur. Normalisera en enkel struktur. Göra en mer avancerad modell och som normaliseras. Modellera, överföra till databasstruktur samt normalisera med hänsyn till restriktioner. Kunna avgöra för- och nackdelar med en modell och en databasstruktur. Kunna förklara och motivera de olika stegen i en normalisering.
Examineras med övningsuppgifter, grupparbete och tentamen.
Diskutera för- och nackdelar med olika implementationer av ett databassystem. Examineras med laborationer och projekt
Välja indexstrukturer och avgöra i vilka sammanhang en viss struktur är användbar. Kunna förklara hur olika indexstrukturer fungerar. Kunna motivera val av indexstruktur. Kunna avgöra vilka attribut som lönar sig att indexera. Kunna välja indexstruktur för att få så snabb exekvering som möjligt. Kunna förklara hur indexeringen effektiviserar exekveringen.
Examineras med övningsuppgifter, projekt och tentamen.
Använda frågespråk och kunna förklara den matematiska bakgrunden. Förklara frågeoptimering och evaluering. Kunna skriva enkla frågor. Kunna skriva mer avancerade frågor samt beskriva hur de optimeras. Förklara den matematiska bakgrunden till frågespråk och optimering. Avgöra vilka algoritmer som är lämpliga för evaluering av olika delar i en fråga. Förklara optimering och evaluering.
Examineras med övningsuppgifter och tentamen.
Förklara hantering av parallellitetsproblem och återhämtning. Förklara lösningar på säkerhetsproblem. Beskriva problemen med parallella transaktioner. Beskriva principerna för hantering av parallella transaktioner. Kunna förklara principerna för hantering av parallella transaktioner. Kunna förklara hur återstart av databassystemet sker. Kunna förklara olika metoder för transaktionshantering och återstart.
Examineras med övningsuppgifter, laborationer och tentamen
Sidansvarig: Serafim Dahl <serafim.at.nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-02-01