bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Introduktion till datalogi

Föreläsningar

Planerat innehåll på föreläsningar hösten 2007. P är programmeringsboken (Barnes and Kölling) och A är algoritmboken (Goodrich and Tamassia).

 • F1: Introduktion.
   
 • F2 (P1) Objekt och klasser.
   
 • F3 (P2.1-2.9) Klassdefinitioner: fält, konstruktorer, metoder, parametrar, tilldelning.
   
 • F4 (P2.10-2.17) Klassdefinitioner: villkorssatser, lokala variabler.
   
 • F5 (P3) Abstraktion och modularisering.
   
 • F6 (P4.1-4.9) Datastrukturer: lista.
   
 • F7 (P4.10-4.12 A1.1.1-1.1.3) Datastrukturer: vektor. Analys av algoritmer.
   
 • F8 (P5, A1.1.4) Biblioteksklasser, dokumentation. Rekursiva algoritmer.
   
 • F9 (P6, A1.3.1-1.3.3) Testning. Programkorrekthet.
   
 • F10 (P7.1-7.7 A1.2) Programdesign. Asymptotisk notation.
   
 • F11 (P7.8-7.15, A1.4) Programdesign. Fallstudie i algoritmanalys.
   
 • F12: Reserv. Projekt.
   

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-08-20