Experimentell föreläsning i Reaktorhallen

Föreläsning 6 ägde rum den 29 september 2010 i salen KTH R1 Experimentell Scen där experimentreaktorn R1 användes från 1957 till 1970. Föreläsningen, som var ett samarbete mellan Teater Giljotin (ide, musik, ljus, kostym), AK von Malmborg (sång och illustrationer) och KTH, är ett experiment i hur det intellektuella och känslomässiga  samspelar och huruvida de bidrar till inlärningsprocessen. Vi utmanar den traditionella föreläsningsformen med frågan: Skall undervisningen sträva endast efter pragmatisk inlärning av koncept och tekniker, eller får den också upplevas och beröra känslorna?

Inför föreläsningen

Föreläsaren Dilian Gurov


Tana Maneva i bakgrunden

Tana Maneva i bakgrunden


AK von Malmborg


Tana Maneva
Rikard Borggård funderar


Leif Handberg, Rikard Borggård och Dilian Gurov under repetitionerna