bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 9 hp (6 poäng)

Allmän kursbeskrivning

Denna kurs ger en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på skolan för Datavetenskap och kommunikation. Du kommer att stöta på några av våra forskningsresultat i kursen.

Du får lära dej mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget.

Problem som är för svåra för att lösa exakt kan ibland lösas approximativt. Du kommer att få se exempel på några approximationsalgoritmer och några problem som är så svåra att dom inte ens kan approximeras i rimlig tid.

Kursledare är Viggo Kann.

Kursen går också i en 7,5-hp-version på avancerad nivå: DD2352, Algoritmer och komplexitet för F. Labbkursen i DD2352 är hälften så stor som den i DD1352. Undervisningen ges på engelska i DD2352 och på svenska i DD1352.

Aktuell kursomgång.

Fortsättningskurser

Kursen är inträdesbiljett till fortsättningskurserna i teoretisk datalogi:
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-08-21