bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, våren 2010

ADK samläses med kursen Algoritmer och komplexitet (SUALKO) på matte-datalinjens årskurs 3 på SU. SUALKO har en mindre labbkurs än ADK (och får 7,5 hp istället för 9). I övrigt är kurserna identiska.

Aktuell information

Betyg 3-tenta 24 augusti 2011
Alla 10 tentander klarade teoritentan! Resultaten rapporteras in i Ladok inom en vecka. Tentorna kommer att finnas på expeditionen för uthämtning från 29 augusti.

Den 24 augusti 2011 klockan 18.00-20.00 i sal E2 gavs en omtenta för DD1352/2D1352 med bara enklare uppgifter och som därför bara kan ge betyg 3 eller E.

Läsanvisningar för betyg 3/E på teoritentan 24 augusti: Läs föreläsningsanteckningarna som ligger på schemasidan för föreläsningarna F2, F3, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F18, F19, F20, F21, F23, F26.
Den som har tenta med problemdel kvar behöver läsa övningsanteckningarna till övning 3, 4, 5 (för algoritmkonstruktion), 7, 9 (för komplexitet).

Tentan 2011-06-08
Tentan är rättad och tentalydelsen (uppdaterad med betygsgränser) finns här.

Vad finns det för intressanta fortsättningskurser till ADK? Titta i denna lista.

Tidigare kursnyheter finns samlade här.

ADK-kalendarium 2010-2011

20 maj 2010 kl 9-11 Sista föreläsningen och övningen, repetition inför tentan. Ommästarprov 2 läggs upp på kurswebbsidan.
20 maj 2010 kl 15-17, 21 maj 10-12 Redovisning av restlabbar och labb 4-extrauppgiften.
24 maj 2010 kl 14.00 Sista inlämningstid för skriftlig lösning av ommästarprov 1 och 2. Muntlig redovisning sker 26 maj. Bokning av tider görs på kurswebbsidan mellan 20 och 24 maj.
26 maj 2010 Muntlig redovisning av ommästarprov 1 och 2.
27 maj 2010 kl 9.00-12, sal F1 Teoritenta med kamraträttning, resultatet klart samma kväll. Ingen föranmälan till tentan.
31 maj-1 juni 2010 Muntlig tenta för Viggo eller Johan Karlander. Bokning görs på kurswebbsidan. Bokningen öppnas efter teoritetan 27 maj och stängs klockan 9.00 den 30 maj.
10 juni 2010 kl 13-15 i Röd sal Restlabbsredovisningstillfälle för labb 1-4 under labbveckan.
24 augusti 2010 kl 9-11, sal D41-D42 Omtenta för teoritentan. Munta anordnas veckan efteråt. Ingen föranmälan till teoritentan. Den som vill gå upp på muntan måste få godkänt på teoritentan 24 augusti och senast 24 augusti anmäla intresse för munta (inklusive önskat betyg) till Viggo.
27 augusti 2010 kl 13-15, Röd sal Restlabbsredovisningstillfälle för labb 1-4 och extralabben.
september-december 2010 Systerkursen DD2354 Algoritmer och komplexitet går. Den som har labbar, mästarprov eller tenta kvar i ADK kan göra motsvarande prov i DD2354.
18-24 maj 2011 Labbredovisningstillfällen.
8 juni 2011 kl 14-16 Omtenta.
24 augusti 2011 kl 18-20 Omtenta endast för betyg 3 (E).
september 2011-januari 2012 Nästa kursomgång av ADK.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-08-24