bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Betygskriterier i DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Nedanstående betygskriterier bygger på kursens lärandemål och är utformade efter den nya betygsskalan A, B, C, D, E där A är högst betyg. För den som är registrerad på den gamla kursen 2D1352 används betygsskalan 5, 4, 3 där A=5, C=4, E=3.

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturer för enkla problem givet en konstruktionsmetod för icketriviala problem givet ledtråd för icketriviala problem för svårare problem för svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturer efter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitet förklara principerna, analysera enklare algoritmer analysera rekursiva algoritmer med mästarsatsen analysera svårare algoritmer
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1, teoritenta och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthet förklara principerna, förstå ett givet korrekthetsbevis genomföra enklare korrekthetsbevis resonera med invarianter och induktion
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet
examineras med labbar och mästarprov 1
definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner förklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem visa NP-fullständighet givet ledtråd visa NP-fullständighet och oavgörbarhet göra konstruktionsreduktioner givet ledtråd göra konstruktionsreduktioner
examineras med labb 4 (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet förklara behovet förklara principerna konstruera enkla heuristiker och totalsökningsalgoritmer konstruera och analysera enklare approximationsalgoritmer eller heuristiker konstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation
examineras med teoritenta (upp till betyg C) och muntlig tenta eller labb 4-extrauppgift (för betyg A+B)
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-07-22