DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, adk11

Resultat av kursutvärdering hösten 2011


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 6% (3 st) Lätt.
  3. 25% (13 st) Medel.
  4. 57% (29 st) Ganska svår.
  5. 12% (6 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen tillräckligt klart för dig vad kursens lärandemål är?

  1. 88% (45 st) Ja.
  2. 6% (3 st) Tveksam.
  3. 6% (3 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 71% (36 st) Ja, mycket.
  2. 24% (12 st) Ja.
  3. 2% (1 st) Neutral.
  4. 2% (1 st) Inte särskilt.
  5. 2% (1 st) Nej.


 4. Vad tycker du om huvudkursboken Algorithm Design av Kleinberg och Tardos?

  1. 8% (4 st) Mycket bra.
  2. 25% (13 st) Bra.
  3. 16% (8 st) Hyfsad.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 47% (24 st) Har inte använt den.

 5. Vad tycker du om det specialsammansatta supplementet Algorithms and Complexity?

  1. 4% (2 st) Mycket bra.
  2. 8% (4 st) Bra.
  3. 14% (7 st) Hyfsad.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 69% (35 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kurslitteraturen:

  Läste ytterst lite i boken.
  ---
  Använde det inte så mycket!
  ---
  internet(mestadels wikipedia) och föreläsningsanteckningar kommer man långt med
  ---
  Har bara läst lite i böckerna, men det jag såg tyckte jag var bra.
  ---
  Jag köpte boken, men använde den sedan inte. Allt man behövde fanns på nätet
  ---
  Kleinberg och Tardos är väldigt bra. Tycket det var lite svårt att komma in i boken men efter att ha läst kapitel 1 och 2 noggrant så gick resten av boken väldigt lätt att läsa när man förstod författarnas upplägg. Jag tycker om att de ofta beskriver bakgrunden till problemen och deras förklaringar. Strukturen med att först berätta problemet gör att man blir insatt i vad det handlar om, sedan berättar de om algoritmen de designar för att slutligen analysera dess korrekthet och tidskomplexitet. Som helhet ger jag boken 10/10. Jag kan inte finna några brister i boken för denna kurs. Jag har läst varenda sida i den enligt läsanvisningarna.

  Supplementet var både lättläst och svårläst. Det svårlästa vad oavgörbarheten och skipplistorna.(åtminstone var det segt att läsa de två delarna.) Resten gick bra att läsa.

  ---
  Litteraturen täcker säkert hela området, men som så många andra böcker är K-T ganska "pratig", man måste läsa väldigt många sidor för att lära sig det Viggo lär ut på två minuter.
  ---
  Läste knappt dem utan föreläsningsanteckningar och övningar räckte.
  ---
  Köpte boken och supplementet men så här i efterhand så skulle jag nog säga att det var onödigt då man klarar sig fint om man bara hänger med på föreläsningarna och övningarna.
  ---
  Köpte men läste bara några gånger i dem.
  ---
  Kursboken har bra innehåll men lider av wall-of-text syndromet
  ---
  Kurslitteraturen är inte nödvändig för att följa med i kursen. Jag klarade mig utan problem på material från föreläsningarna och Internet. Boken är säkert intressant, men jag har inte saknat den över huvudtaget så där sparade jag ju några viktiga hundralappar!
  ---
  Väldigt mycket text om ingenting, lite som Calculus - bra innehåll men mycket mellansnack som skulle ha kunnat kapas gör den tung att läsa.
  ---
  Huvudboken var tråkig att läsa.
  ---
  Jag använder sällan kursliteratur i datalogi-kurser. Wikipedia och föreläsningsanteckningar räcker bra.
  ---
  Använde det bara vid ett fåtal tillfällen, men det var bra text som fanns där.


 6. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 35% (18 st) Mycket bra.
  2. 45% (23 st) Bra.
  3. 14% (7 st) Hyfsade.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 2% (1 st) Har inte använt dom.

  Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:

  Ibland lite för kortfattat, förklarar inte vad alla variabler och termer innebär.
  ---
  Vissa PDFer innehöll kod i jobbig font som var svår att läsa. Annars kanon!
  ---
  Man kan inte söka text i dom, men det kanske bara är bra då man verkligen måste kolla igenom allt.
  ---
  Kanske lite mer specifik på vissa punkter. Sedan var även de bifogade dokumenten rätt knöliga att läsa (två sidor på längden).
  ---
  Jag skulle gärna se att man kunde köpa en sammanställning av anteckningarna som ett häfte eller en bok. Jag skulle ha nytta av det/den som referens i mitt arbete.
  ---
  mycket info som sägs men ej tas med på slidsen vilket gör det svårt att använda för tenta plugg
  ---
  Har inte samma kvalite som föreläsningarna
  ---
  Väldigt bra att de är så kortfattade och lättförståeligt skrivna. Lite utförligare exempel i vissa fall hade varit bra!
  ---
  Var lite svårt att hänga med och läsa ikapp om man missat en föreläsning men mycket bra annars. Fast samtidigt så kanske det är lite poängen då de inte skulle ha varit lika bra och sammanfattande om de innehöll mer detaljer
  ---
  Eventuellt lite knepiga att ta del av om man inte varit på föreläsningen.
  ---
  De skulle vara fördelaktigt med något mera förklaranden så att man enklare kan använda frlanteckningar som repetitionsmaterial.
  ---
  Lite rörigt vissa slides, svårt att hitta till rätt slide när man letade på hemsidan efter något specifikt (e.g. algoritm)
  ---
  Något kortfattade. De borde ha lite mer info och förklaringar så att de blir nyttigare att använda utanför föreläsningarna.
  ---
  Bra anteckningar, de handskrivna var speciellt bra. Den inklistrade koden var lite jobbigare att läsa (t.ex. för hashfunktionen).
  ---
  De speglar föreläsningarnas innehåll på ett bra sätt och är bra för att förbereda studenten inför föreläsningarna. Dessutom tycker jag att det är bra att alla är upplagda vid kursens start. Vissa lärare lägger ut de allt eftersom vilket jag inte förstår. Nu får man tid på att förbereda sig och skriva ut dem.
  ---
  De är väldigt bra, men ibland är texten för liten och i för dålig kvalitet för att man ska kunna läsa den. En del bilder bör scannas in med högre upplösning.
  ---
  Stundtals svårförstådda men som helhet helt uppskattade.
  ---
  Tydligare rubriker.
  ---
  Precis lagom mycket från föreläsningarna är med på anteckningarna. Efter ett tag lär man sig vad man själv måste anteckna om man vill komma ihåg det, speciellt om man sitter med laptop och kollar själv i föreläsningsanteckningarna under föreläsningen. Det gör det verkligen lättare att hänga med, eftersom man kan kolla tillbaka på någon bild själv om man var ofokuserad någon minut!
  ---
  Kod hade gärna fått vara datorskrivet.
  ---
  Tydliga och snygga. Roligt med handskrivna.
  ---
  Utmärkt innehåll, bra format, bra med försäljning av utskrifter.
  ---
  Jättebra för återblick, men vissa slides är lite fattiga med information/förklaring på egen hand om det är något man har missat eller inte förstår helt och hållet.
  ---
  Det var förståss bra att det fanns föreläsningsanteckningar, dock om man kikade på ett par från en av de äldre föreläsningarna, så var det svårt att förså allt i dom.

  Man kan väll tänka sig att om någon missar en eller två lektioner (Rent hypotetiskt alltså ;P), och kollar på föreläsningsanteckningarna, så kan det vara klurit att ta igen den delen.

  ---
  Får gärna vara utförligare men bra
  ---
  Föreläsningsanteckningarna är kanon! Enda anledningen att jag inte kryssar i mycket bra är för att jag ibland kunde ha lite svårigheter att läsa dem, men innehållsmässigt är de kanon!

 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 4% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 16% (8 st) 40-60%.
  4. 18% (9 st) 60-80%.
  5. 63% (32 st) Mer än 80%.

 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används bilder och algoritmsimuleringar i lagom omfattning?)

  1. 69% (35 st) Mycket bra.
  2. 25% (13 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Föreläsningarna har varit pedagogiska. Man kan inte använda för mycket bilder.
  ---
  Jag arbetar heltid och har därmed inte haft möjlighet att närvara.
  ---
  Tycker att föreläsningarna har varit bra. några blev dock lite sega då man missade nåt i början och var helt borta resten av föreläsningen
  ---
  Föreläsningen om FFT var dock lite "tråkig", men det kanske mest beror på FFT. ^^
  ---
  Det förekommer att Viggo föreläser lite som om han läser innantill, t.ex. att han förklarar samma sak flera gånger men uttrycker sig annorlunda (utan att påpeka att han gör just det!), men det är mycket sällan. Exempeluppgifterna som presenteras är hyfsat intuitiva och jordnära vilket är vettigt när man ska ta till sig sådana här abstrakta koncept.
  ---
  Jag tycker det oftast var relativt lätt (därmed inte lätt, ämnet är ändå ganska svårt tycker jag) att förstå vad som gicks igenom på föreläsningarna, i alla fall när det gäller algoritm och datastruktur delen. Komplexitetsdelen var svårare men jag upplever det som att föreläsaren ofta repeterade grundläggande saker angående NP och NP-fullständighet vilket gjorde det lätt att förstå det. Så de här återupprepningarna av definitionerna var väldigt bra.
  ---
  Väldigt blandat hur lättförståeliga föreläsningarna varit. Vissa (om t.ex. algoritmkonstruktion) har varit jättelätt, annat (t.ex. bevis av Cooks sats) tappade jag bort mig efter tre röda.
  ---
  Föreläsningarna är väldigt givande! Jag tycker speciellt om de blå/gula lapparna som verkligen tvingade en att tänka. De får gärna användas på mer än komplexitetsdelen tycker jag!
  ---
  Eventuellt kan långa visualiseringar ge mindre utrymme för förklaring av själva tankegången vid val av problem vid reduktioner. Jag upplevde att man fick djup insikt i ett fåtal existerande reduktioner istället för det generella tankesättet. Boken kategoriserar t.ex. existerande NPC-problem, vilket gör det tydligare.
  ---
  Demonstrationerna av algoritmer = jättebra.
  ---
  Skönt att han är lugn när han går igenom saker. Pedagogiskt bra

 9. För andra gången i kursen har det varit tre entimmesföreläsningar i veckan istället för två tvåtimmesföreläsningar. Hur tycker du att det fungerat?

  1. 76% (39 st) Troligen bättre med entimmesföreläsningar
  2. 4% (2 st) Troligen ingen skillnad.
  3. 12% (6 st) Troligen bättre med tvåtimmesföreläsningar.
  4. 8% (4 st) Vet inte.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Det här upplägget passar mig mycket bättre! Jag orkar inte hålla fokus uppe i 2h då materialet oftast är ganska tungt. Skönt att börja 09:00 också :)
  ---
  Sämre för personliga kalendern med tvåtimmarsförel. Troligen bättre för inlärningen.
  ---
  Jag förstår att syftet med entimmesföreläsningar, men det skapar ibland onödiga hål i schemat som gör det jobbigt speciellt för personer som bor längre bort. Jag skulle nog föredra tvåtimmesföreläsningar eftersom det är standarden som de flesta kurser följer.
  ---
  Mycket skönare. Mycket lättare att koncentrera sig. Mycket motiverande att ta sig till föreläsningen. Man somnar helt enkelt inte.
  ---
  Jag arbetar heltid och har därmed inte haft möjlighet att närvara.
  ---
  Man orkar lyssna mer fokuserat.
  ---
  Man orkar fokusera mer på en timme än 2 och så får man tid att läsa på mindre i taget för att ändå hänga med.
  ---
  När det var 2-timmarsföreläsningar upplevde jag Viggo som något seg, men när det gick över till entimmarsföreläsningar blev tempot perfekt för min del.
  ---
  Enda nackdelen är de dagar (ganska många) när man bara har ADK, då känns det lite ovärt att åka fram och tillbaka till plugget i 2 timmar för att vara där 1.
  ---
  Entimmesföreläsningar är superbra! Då orkar man koncentrera sig.
  ---
  lättare att koncentrera sig i bara en timme, men gör förmodligen också att det är lättare att skippa en föreläsning, "för det är ju bara en timme".
  ---
  Speciellt bra när föreläsningarna ligger på morgonen.
  ---
  Det kändes ibland lite jobbigt att komma in till skolan för att enbart gå på en en-timmes föreläsning. Dock tror jag att man tar åt sig informationen bättre på detta vis.
  ---
  Förstör inte detta vinnande koncept.
  ---
  Entimmarsföreläsningar var bra av flera anledningar:
  1) Man var fokuserad under nästan hela passet
  2) Föreläsningarna var oftare, vilket gjorde att man kom ihåg mer från förra tillfället
  3) Eftersom de oftast var schemalagda kl 9 kunde man aldrig börja kl 8 på en dag med ADK-föreläsning, vilket jag tror verkligen uppskattades när det blev lite mörkare ute.

  Jag var lite orolig över schemaläggningen när jag först hörde talas om entimmesföreläsningarna - allt på KTH är ju passerat på tvåtimmarspass. Men tack vare att föreläsningarna låg just klockan kl 9 blev det aldrig några hål i schemat. Jag tycker verkligen att entimmarsföreläsningarna ska fortsätta, förutsatt att man kan fortsätta med samma schemaläggning!

  ---
  Har svårt att koncentrera mig redan med en timme, väldigt tankeintesiv kurs.
  ---
  Känns lite för kort.
  ---
  Dessa är helt klart bättre, även om det kändes lite jobbigt när man enbart hade en entimmaslektion och en resväg fram och tillbaka på ca 2.5 timmar. (Vart mindre jobbigt när man satt i skolan och labbade).
  Trots detta tyckte jag ändå att 1-timmas lektioner var bättre, för man halvsover ändå sista halvan av två-timmarsföreläsningar ;P

  ---
  Jag tycker det är jobbigt att ta sig till skolan för en timme. Hade gått på mer om det varit tvåtimmars.
  ---
  Entimmesföreläsningar fungerar jättebra. Jag har mycket lättare att hålla mig koncentrerad under hela föreläsningen.


 10. Vilken övningsassistent var du hos mest?

  1. 29% (15 st) Torbjörn Granlund.
  2. 45% (23 st) Marcus Dicander.
  3. 22% (11 st) Adam Renberg.

 11. Hur stor del av övningarna har du varit på?

  1. 8% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (4 st) 20-40%.
  3. 14% (7 st) 40-60%.
  4. 22% (11 st) 60-80%.
  5. 49% (25 st) Mer än 80%.

 12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 37% (19 st) Mycket bra.
  2. 41% (21 st) Bra.
  3. 10% (5 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 6% (3 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag tyckte att stoffet inte förklrades pedagogiskt och att de var oreleventa för kursen.
  ---
  Jag var på alla övningar minst en gång och jag måste säga att det var svårt att förstå Torbjörns förklaringar medan att kändes självklart när Adam förklarade. Jag vet inte om det var syftet med gruppbenämningarna (att Lätt, Mellan, Svår skulle motsvara den pedagogiska nivån). Jag tycker alla övningar borde vara så pedagogiska som möjligt. Annars missar man väldigt viktiga detaljer.
  ---
  Jag arbetar heltid och har därmed inte haft möjlighet att närvara.
  ---
  Bra förklaringar, rätt fokus.
  ---
  Var bara där för att redovisa teoriuppgifter
  ---
  Första övningen upplevde jag som svår för att vara "en första övning", så den kanske skrämde iväg vissa.
  ---
  Särskilt Adam var pedagogisk. Dicander och Torbjörn är kunniga. Dicander hade ett engagerande sätt, samt ledde på gott och ont in på sidospår, löst relaterade till ADK.
  ---
  Jag tycker Torbjörn gick igenom problemet på ett rakt och tydligt sätt. Det var ofta lätt att förstå. Dessutom var tempot ofta väldigt bra. Ibland kanske det kunde skrivas lite snyggare på tavlan så det blir lättare att se vad som står där. Men som helhet är jag mycket nöjd med Torjbörns undervisning.
  ---
  Bra när det görs med roliga exempel, men jobbigt att behöva diskutera lösningar med bordskamrat.
  ---
  Det enda jag kan klaga på är Torbjörns handstil, men hänger man med ordentligt behöver man inte kunna läsa den ändå :)
  ---
  Grym övningsassistent som förklarade väldigt bra, dock kanske han borde sätta time-out tiden när han hoppas att någon skall svara lite lägre än nuvarande värde men annars inga problem (kan ingen svaret så goto förklaraLösningen)
  ---
  Adam är kung, kände inte heller att det var någon nackdel alls att man gått till en "långsammare" grupp.
  ---
  På föreläsningarna blev man intresserad av materialet och på övningarna lärde man sig det. Så var det i alla fall för mig! Dicander är väldigt duktig på att förklara alla delarna av kursen och ge spontana och lite mer ovanliga exempel som verkligen gör att man kommer ihåg materialet också. Ibland kan det bli lite mycket av "ta fem minuter och diskutera det här med grannen!". Det fungerar oftast, men ibland har man verkligen ingen idé och vill bara veta svaret och då känns det lite som bortkastad tid. Som lärare måste det dock vara väldigt svårt att känna av det, så det är en väldigt liten detalj!

  ---
  Dicander är väldigt rolig och inspirerande men skulle kunna vara bättre på att förklara tydligt.
  ---
  Bra överlag även om herr Dicander kan skynda igenom vissa problemlydelser som framstår tydligare på papper (det kan vara bra att hålla sig till texten).
  ---
  Av dom två assarna jag var hos så var ingen strukturerad i utlärningen. När övningstalen gicks igenom på tavlan så skrev ingen av assarna på tavlan på ett strukturerat sätt: typ på formen "fråga, uträkning, svar" utan båda kladdade bara lite här och där på tavlan så det var absolut hopplöst att kunna följa med!
  ---
  Torbjörns handstil på tavlan lämnar en del övrigt att önska.


 13. Kursen examineras bara till en tredjedel med tenta och resten med mästarprov och labbar. Dessutom har man kunnat skaffa sig bonuspoäng till tentan på labbarna. Vad tycker du om detta examinationssätt?

  1. 55% (28 st) Mycket bra.
  2. 27% (14 st) Bra.
  3. 10% (5 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.

 14. Kursens betygsättning har gjorts med graderade mästarprov, teoritenta och en muntlig tenta för högre betyg (som kanske inte har genomförts ännu), allting grundat på betygskriterier. Vad tycker du om denna betygsättningsmetod?

  1. 39% (20 st) Mycket bra.
  2. 31% (16 st) Bra.
  3. 14% (7 st) Acceptabelt.
  4. 8% (4 st) Mindre bra.
  5. 8% (4 st) Dåligt.

 15. Det har funnits flera alternativa sätt att redovisa att man uppnått lärandemålens betygskriterier (t ex teoritenta, extralabb, munta). Vad tycker du om det?

  1. 59% (30 st) Mycket bra.
  2. 25% (13 st) Bra.
  3. 10% (5 st) Acceptabelt.
  4. 6% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

 16. Teoritentan genomfördes med kamraträttning. Vad tycker du om detta tentasätt?

  1. 39% (20 st) Mycket bra.
  2. 33% (17 st) Bra.
  3. 22% (11 st) Acceptabelt.
  4. 6% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. synpunkter på examination och betygsättning:

  Betygssättningsmetoden hade fått högre betyg om systemet hade förklarats genomgående tidigare i kursen. Som det var nu vet jag att det var en del personer som efter första mästarprovet trodde att de inte kunde få högre betyg än de fick där. Annars mycket bra.
  ---
  Bra att behålla svårigheten med att få ett högt betyg för att göra ett högt betyg lite mer exklusivt. Annars ser jag ingen direkt poäng med kamraträttningen för min egen del, men har inget emot det.
  ---
  Jag gillar inte hur mästarproven betygsätts samt att det är för många delar (blir nästan bökigt att hålla reda på.

  Mästarproven känns lite för "allt eller inget". Jag har tex på mästarprov 2 gjort uppgift 1, 2 och 3a. Jag var ganska säker på både 1an och 2an och gjorde 3a som en liten gardering.

  På 1an hade jag gjort ett litet misstag och vipps så ger den 0 poäng. Uppgift 3a gav inga poäng alls. Varför då göra den till en deluppgift? Lite besviken där!

  Kanske är det bättre att ha tex 5 poäng per mästarprovsuppgift istället för som det är nu. Annars är mästarproven jättebra. Ganska roliga att göra och man lär sig mycket under tiden samtidigts som man examineras!

  ---
  Många klagar på betygssystemet. Jag är deras opposition. Håll kvar detta system. Det lär teknologerna att vissa saker har man bara en chans på att lyckas bra med och man måste lägga ner ordentligt med tid. Dessutom håller det kursen på en högre nivå av kvalité. Låt inte kursen förfalla såsom Databas kursen gjorde "VT11 - never forget".
  ---
  Det visade sig vara en mycket stram poängsättning på tentan. Tyvärr har jag som återvändare pga. heltidsjobb inte kunnat närvara på övningar och vissa labbar, därmed har jag inte heller haft möjlighet att samla bonuspoäng.
  ---
  känns hårt att få det lägsta utav tre betyg vore trevligt att ha det viktat om det inte blir mer komplicerat än vad det är nu.
  ---
  Både labbarna och mästarproven har varit intressanta och samtidigt lite knepiga vilket har skapat ett djupare intresse för området som tas upp i kursen.
  ---
  Inte så roligt att man bara kan få högst C utan att göra munta/extralabb.
  ---
  Tycker att mästarproven blir konstiga då många inte följer hederskodexen och man därför framstår som sämre relativt dem som hjälps åt. Borde vara en muntlig diskussionsstund eller om resurser finns små seminarier istället. Dessutom så bedömde de olika labassistenterna mästarproven olika hårt så att två personer med mer eller mindre exakt samma lösning kunde få helt olika betyg även om förståelsen för uppgifterna var ungefär lika.
  ---
  Var alldeles för lätt tentamen. Dessutom lite underlig bedömning som att man tex kan få 4a poäng i snitt genom att chansa på 1an och lämna 3an tom...
  ---
  Jag har aldrig upplevt kamraträttning som särskilt givande. Man blir alltid orolig för att ens tenta ska försvinna eller inte bli rättvist rättad.
  ---
  Något orättvist betygssystem. Särskilt för de som antagligen uppnår kriterier för D-C men inte kan munta upp det. Exempelvis om man får C-D-E på de tre betygsmomenten så får man E.
  ---
  Bra att ha olika examinationssätt, särskilt för oss som är dåliga på att minnas mycket utantill. Mästarproven är kanske det bästa inslaget här. Gillar idén med att försättas i "expertsituationen" som jag tror Viggo kallade det, dvs. att man måste lösa något på egen hand, kanske på en arbetsplats, för att man på företaget råkar kunna något område bäst av alla (men kanske rentav kan skitlite om det själv!)
  ---
  Bra system, men svårt att förstå.
  ---
  Tykcer det är utmärkt att man får en extra chans att påverka betyget. Jag tycker ändå det är vid kursens slut som kunskapen skall mätas till stor del och detta sätt ger studenten två chanser vilket är generöst.

  Att det dessutom går att examineras på olika sätt tycker jag är bra då vissa elever kanske är bättre på att redovisa på ena sättet än på andra sättet.

  Idén med mästarprov tycker jag är det bästa examinationsmoment jag varit med om på KTH. Skulle gärna se det i många fler kurser.

  ---
  Roligt, och bra att få resultatet typ instant.
  ---
  Det ger en orättvis rättning eftersom det kan finnas så många olika poänggivande svar, och inte alla tas upp.
  ---
  Jag tycker mest att det är jobbigt att behöva sitta kvar en extra timma för rättningen annars är den okej men jag tycker inte den är speciellt lärande. Skulle funka lika bra att lägga upp ett facit på tentan efteråt.
  ---
  Det var ganska svårt att förstå betygssystemet i början, en tydligare genomgång av hur man kan höja betyget hade varit bra inför mästarprov 1. Då hade jag sluppit ha panik över att det gick mycket sämre än jag hoppats :)
  ---
  Efter att talat med andra i klassen uppfattar jag det som att skillnaden i bedömningen av mästarproven var VÄLDIGT stor. Vissa assar ställde ledande frågor och gav rätt trots att texten var helt fel. Andra var istället mycket stränga och tillät bara smärre korrektioner.
  ---
  Betygsexemplen på kurshemsidan kändes något otydliga, det finns till exempel inget som visar att man kan munta upp mer än ett betyg, något jag inte fick veta att man kunde förrän på tentan. Det tog även en stund innan man förstod vad som krävdes för betygen, och hur muntan och extralabben spelade in i det hela. Vad jag tycker är väldigt dåligt är att man, enligt kurshemsidan, inte har någon möjlighet alls att höja sig om man inte har minst C på minst två delmoment. Detta leder till att om man till exempel får D på båda mästarproven, så har man ingen motivation alls att försöka få bättre än D på tentan, då man inte har någon möjlighet att höja slutbetyget.
  ---
  Enda nackdelen med betyssystemet är att det är svårt att förstå. Det som verkligen krånglar till det är att extralabben höjer teoritentan INNAN kontrollen om två C:n utförs. Det tog ett bra tag för mig att förstå det och till och med under själva tentan kom det frågor på det.

  Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det tydligare utan att ta bort några möjligheter, men helt optimalt är det inte. Kanske något sorts flödesdiagram kunde hjälpa? Typ nåt sånt här: http://image.bayimg.com/jalaoaadk.jpg

  Tvivlar på att den där är helt korrekt, eftersom jag inte har så bra koll på hur omtentor fungerar i kombination med muntan och extralabben, men ni fattar bilden!

  ---
  Tycker egentligen att tentan inte var särskilt givande. Större delen av den bestod av ordkunskap.
  ---
  Kamraträttningen var lärorikt och effektivt.
  ---
  Extralabben är trivial och kräver inga avancerade typer av heurestiker för att uppnå betyget A. Tyvärr motsvarar det knappast verkligheten där man faktiskt behöver använda de tekniker som har presenterats på föreläsningar (t.ex. simulated annealing).

  Tentan var trivial (speciellt med bonuspoäng) och borde vara svårare, eventuellt att man bara får redovisa extralabben med ett C på tentan. I dagsläget är det verkligen lätt att få ett B (E på tentan, B på extralabben) på det här momentet. I praktiken ger förmågan att skriva en girig algoritm på extralabben ett B...

  ---
  Noggrann genomgång av hur man skulle rätta så ingen fuskkompisrättning kunde uppstå!
  ---
  - Jag gillar inte att det sämsta betyget utgör slutbetyget istället för medelbetyg med tanke på att man högst kunde få C på tentan, dvs. för högre betyg än C var man tvungen att göra extraarbete under jullovet, även om man fick A på alla andra moment.
  - Att man inte får munta upp slutbetyget om man inte har minst C på två av betygsdelarna är tvivelaktigt.
  - Vid tillfället jag skriver detta så har alla munta-bokningstillfällen tagit slut, om detta inte ändras så kommer jag omöjligt att kunna få A i slutbetyg trots att jag har A på allting förutom ett mästarprov som jag har B på.

  ---
  En aningens svårt att få A i kursen då man måste pricka ett A i alla delar.
  ---
  Jag ställer mig väldigt kluven till hela konceptet med kamraträttning. Det finns helt klart en poäng med en genomgång av tentan efteråt, och man lär sig ofta mycket. Däremot har jag svårt för att bedöma andras tentor, speciellt om det är så att man inte helt förstått den andra tentandens lösning. Jag ställer mig även frågan till om rättningskvalitén blir god nog.


 17. Vad tycker du om lärarens feedback vid muntliga redovisningarna av mästarproven?

  1. 31% (16 st) Mycket bra.
  2. 29% (15 st) Bra.
  3. 29% (15 st) Acceptabel.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 8% (4 st) Dålig.

  Ev. synpunkter på mästarproven:

  Mästarproven var bra. Mindre bra var att jag vid båda redovisningarna fick förklara ALLT i hela uppgifterna eftersom ingen av de assistenter jag redovisade för ens hade öppnat mitt inlämnade prov och tittat på det alls i förväg. Som jag har förstått var det inte så det skulle gå till.
  ---
  För min del upplevde jag det som om det var en mycket tidspressad, och därmed sönderstressad, övning. Personligen behöver jag mer tid för frågor och reflektion i sådana sammanhang.
  ---
  Första mästarprovet var bra. Andra provet så fick jag "fel assistent" då han varken kunde förklara så att jag förstod vad han menade eller var överhuvudtaget mottaglig för mina argument för varför min reduktion var korrekt även om den kanske inte var optimal.
  ---
  Roligt examinationssätt!
  ---
  Mästarprov 2 var för hårt rättat. Hade lösningar på alla tre men fick bara rätt på 1 och fick E som slutbetyg på den fastän jag hade lagt ner väldigt mycket jobb på de andra...
  ---
  Fick inte så mycket feedback, bara påpekanden av saker som var fel. Skulle vilja ha konstruktiv feedback på själva koden.
  ---
  När jag tolkade uppgiften av mästarproven tolkade jag det lite som en betygsatt labb som skall utföras individuellt. Detta gjorde att jag trodde att man mer eller mindre inte kunde korrigera någonting på mästarprovet men jag fick korrigera lite på 3b på mästarprov 2 vilket jag hörde från andra studenter att man fick. Hade jag inte hört det kanske jag inte hade jobbat vidare på mästarprovet fram tills redovisningen. Det kan vara värt att förtydliga att studenterna kan få göra mindre korrigeringar på mästarproven efter inlämning.

  Dessutom kanske det skulle vara bra med mer tid på redovisningarna. Minst 30 minuter. Det var ofta som tiden rann över och man fick vänta eller fick stressa i sina förklaringar.

  ---
  Fick inte mycket feedback, mest att "det var rätt" eller "det var fel"
  ---
  Det verkar ha varierat väldigt mellan lärarna huruvida de läst igenom inlämningen eller ej. Mästarprov 1 hade inte lästs igenom alls och då fick jag inte så mycket feedback. Mästarprov2 var i princip betygssatt redan och då fick jag mycket feedback som var väldigt bra!
  ---
  Berodde helt på vem man fick, förstås.
  ---
  Uppgift 3 på mästarprov 1 var väldigt hård. Vad jag förstår var det många som blev sänkta ett steg eftersom de inte kunde hitta den snabbaste lösningen till sjukhusproblemet. Det var dock tydligt i uppgiften att det var just den mest effektiva lösningen som skulle presenteras, så jag vill inte alls klaga på rättningen! Jag tror dock att det hade hjälpt om det faktiskt hade framgått i uppgiften hur snabb den snabbaste lösningen faktiskt var. Det är ytterst svårt att veta om det går att bygga en snabbare lösning eller inte (detta är fortfarande ett okänt forkningsproblem för många problem om jag inte misstar mig?).

  Hade det bara framgått att det fanns en lösning som gick i O(nm) tid hade nog fler studenter faktiskt försökt hitta en sådan och inte nöjt sig med sin O(nm^2)-lösning eller vad det nu var.

  ---
  Väldigt svåra.
  ---
  Jag redovisade de båda mästarproven för olika lärare, varav den ena verkade något ovillig till att ge feedback på min lösning.


  Nu kommer ett par frågor om labbgranskningssystemet Kattis.

 18. Tycker du att Kattis har varit till hjälp för ditt lärande i denna kurs?

  1. 29% (15 st) Ja, till stor hjälp.
  2. 57% (29 st) Ja, till viss hjälp.
  3. 12% (6 st) Inte till någon hjälp alls.
  4. 2% (1 st) Vet inte/har inte använt Kattis.

 19. Hur har du använt Kattis återkoppling? (flera alternativ kan väljas)

  1. 24% (12 st) Vilken återkoppling?
  2. 45% (23 st) Jag kollade bara på om Kattis accepterade eller inte.
  3. 35% (18 st) Jag använde den för avlusning av programmet.
  4. 45% (23 st) Jag använde den för att hitta specialfall som måste hanteras.
  5. 0% (0 st) Jag använde den inte.
  6. 4% (2 st) Jag använde den till något annat (specificera nedan).

  Annan användning av återkopplingen:

  Mäta hur snabbt programmet exekverar och på så sätt lära mig vad som går snabbt och mindre snabbt i Java.
  ---
  Lite återkoppling vid labb 4 har jag använt kattis till men i övrigt endast angående acceptans.
  ---
  Fylla upp mailboxen med ledsna meddelanden av avsändare Judge Kattis.
  ---
  Missade att det fanns återkoppling under första labben.
  ---
  Kolla om programmet är tillräckligt snabbt eller inte (och i fallet med extralabben om poängen var tillräckligt hög)
  ---
  Otydlig, märkte bara av den på labb 4. Fick mest bara ja eller nej svar.
  ---
  Går det att få reda på vad som gick fel utöver att ett anonymt "testfall X/Y misslyckades"/kompileringsfel/slut på minne/slut på tid/etc?

 20. Vad tycker du att Kattis är bra för?

  För några av labbarna fick man ganska ordentlig hjälp av felmeddelandena, utan att för mycket avslöjades. Det är också givande att man kan se hur effektiv (ur tidsperspektiv) implementationen är.
  ---
  Kan snabbt se om programmet är korrekt.
  ---
  Veta om programmet klarar av de viktiga special fall.
  ---
  Det var bra att kunna kontrollera sin lösning.
  ---
  roligare och bra med testdata för korrekthet innan redovisning
  ---
  Att se till att program faktiskt gör det de ska. Att visa en highscore-lista som gör studenter mer sugna på att förbättra sina lösningar.
  ---
  Snabb och objektiv kontroll av programmet, med snabb återkoppling.
  ---
  Skönt att få det svart på vitt att man är godkänd på (det funktionella i) en labb innan redovisningen.
  ---
  Dels så ger kattis en tydlig gräns på vad man måste uppnå för att klara av en laboration, och så kan man se hur bra andra lyckats vilket ger motivation till att fortsätta optimera även när man klarat av laborationen
  ---
  Se att ens program verkligen fungerar som det ska.
  ---
  Är väldigt bra att man kan fokusera på förståelse av problemet och algoritmkonstruktionen på redovisningen snarare än om algoritmen är korrekt eller inte.
  ---
  Rätta problem.
  ---
  Verifiera att sin lösning är korrekt
  ---
  Effektivt sätt att visa att man klarat labben.
  ---
  Man får svart på vitt om man har klarat uppgiften, så att man inte lika mycket behöver övertyga labassistenten om detta.
  ---
  Att få reda på sina svar direkt är bra.
  ---
  Se så att man verkligen programmerat korrekt.
  ---
  Att veta att man är godkänd.
  ---
  För att rätta uppgiften
  ---
  Att verifiera att programmet är korrekt. Att det ger vaga meddelanden är bra tycker jag för man måste själv ändå kunna skriva testkod/testfall för sina egna program.
  ---
  Det är ett bra sätt att kontrollera om ens lösning är korrekt.
  ---
  Göra livet plågsamt, bekräfta att ett program fungerar för de flesta fall samt minska behovet av att labbassar skall behöva testa programmet under redovisningen.
  ---
  Skönt att veta att det man gjort faktiskt är rätt. När det är mer komplicerade labbar så är det väldigt skönt.
  ---
  Snabb återkoppling för att se om ens program uppfyller kraven.
  ---
  Kattis är bra kvalitetskontroll för programmerare
  ---
  Hitta fel snabbt.
  ---
  Kattis är bra på att kolla om en algoritm kan lösa ett givet problem inom rimlig tid.
  ---
  Se om man klarar labben.
  ---
  Verifiera lösningar. Kattis äger.
  ---
  Snabb respons alla tider på dygnet.
  High score-lista som motiverar till bättre lösningar.

  ---
  Man förstår varför det är viktigt att programmen går fort, även fast vissa labbar inte behövde gå så fruktansvärt fort enligt min åsikt :P
  ---
  Bidrar till mycket mer aktivt felsökande istället för att bara fråga en asse om hjälp. Jag har lärt mig massor av labbarna i kursen!
  ---
  Verifiera att ens lösning stämmer så att man vet att man har gjort rätt i förväg och om något är fel så kan man rätta till det innan det är för sent.
  ---
  vet ej
  ---
  Största fördelen är väll att handledarna inte behöver kontrollera att koden verkligen funkar vid redovisningen, utan kan kolla med kattis, så att de vid redovisningarna kan gå igenom det viktiga fort och smidigt.
  ---
  Kontrollera om man klarat uppgiften.
  ---
  Kattis är jättekul! Det finns massor av spännande problem, och man lär sig jättemycket när man leker på Kattis. Kattis öppnar även för lite hälsosam konkurrens, och det är kul att få en direkt återkoppling med tanke på tidskomplexitet och annat.
  ---
  Objektivt testa att program uppfyller en kravspecifikation.

 21. Vad är du missnöjd med vad gäller Kattis?

  Om man försöker komma in på topplistorna tjänar man påa tt skriva jättefula program där allt ligger i en metod/funktion. Skulle man ha bra tid kunde koden bli svårförståelig. Blev ibland lite för mycket fokus på småoptimeringar.
  ---
  Väldigt oklart vad man har gjort för fel ibland. När ett relativt grovt slarvfel endast ger utslag på det 27e testfallet förväntar man sig snarare att det är en finjustering.
  ---
  Väldigt dålig feedback. Man får tillbaks "Runtime Error", men Kattis säger inte var eller på vilket sätt. Antingen mer specifikt eller åtminstone en liten hänvisningen till vart i programmet det strulade.
  ---
  Det felmeddelande som jag fick på labb 4 gav inte mycket vägledning alls. Viggo kunde se mer information om vad det var som fallerade i Kattis kontroll och då stod det genast klart att felet var en missad dubbelutskrift i ett specialfall. I det fallet var Kattis på tok för snål med informationen.

  Vidare skulle jag gärna se att man fick tillgång till andras lösningar efter det att man själv har blivit godkänd. På så sätt skulle man kunna lära sig något av hur andra har kunnat lösa uppgifter snabbare än en själv. Som det är nu så finns det inget incitament att fortsätta arbeta på en labb efter det att den har blivit godkänd av Kattis.

  ---
  dåligt att inte få reda på om det är rätt men för långsamt i de fall då man producerat rätt utdata men på för lång tid.
  ---
  Att matriser(arrayer av arrayer) ännu ej fungerar i Python. Att samma kod för ett program kan ge olika tider.
  ---
  Att man vid "Run Time Error" inte får veta vad vilket exception/felmeddelande det gäller.
  ---
  Ibland så var felmeddelandena som kattis gav konstiga och mycket svåra att tolka.
  ---
  Svårt att se vilka funktioner som är förbjudna.
  ---
  Man måste kunna trycka på en submitknapp från problemet istället för att kopiera problemId. Bättre översikt över problemen tex att enklare kunna se alla adkproblem etc.
  ---
  Otillräcklig feedback vid Exceptions. Att veta på vilken rad ett NullPointerException eller ArrayIndexOutOfBoundsException skett vore guld värt. Sedan var det ganska mycket problem med teckenkodningen i Labb 2.
  ---
  Extremt svårt att hitta specialfall som måste fixas pga. att man inte får veta hurdant testfall programmet misslyckats på.
  ---
  Inget, det är en FÖRDEL att hon inte ger detaljerad information om testfallen.
  ---
  Jag är osäker på detta... Jag har Windows hemma och jag kunde inte skicka in fler filer samtidigt till kattis vilket tvingade mig till skolan ibland (vilket inte gör så mycket men i vissa fall hade det varit smidigt att stanna hemma). Kanske är det min webbläsare? Jag använder Google Chrome och IE.

  Det skulle vara bra om detta gick. Kanske endast beror på Windows... då är det väl inte mycket att göra.

  ---
  Frustrerande när man inte förstår vad som är fel. Känns inte så verklighetstroget, när i arbetslivet kommer en liknande situation uppstå? Vanligtvis lär man kunna få reda på specifikt indata...
  ---
  Man får dålig feedback
  ---
  Väldigt många felmeddelanden är väldigt svårtolkade och ibland helt fel. Det vore bra om man kunde få se de exceptions som slängs.
  ---
  Du har gjort fel, fixa det.
  ---
  Kattis bedömer bara om koden funkar eller inte samt hur snabb den är. Den testar inte saker som underhåll och skalbarhet.
  ---
  Fåordig.
  ---
  Kattis är dålig på att berätta vad som är fel. Eftersom körningen avryts kort efter att tidsgränsen överskrids är det svårt att veta om programmet bara är 100 ms för långsamt eller om det är fast i en oändlig loop.
  ---
  Tråkigt att den inte kunde berätta mer om vad det var för testfall ett program inte klarade.
  ---
  Dålig återkoppling fortfarande.
  ---
  Hon stödjer inte särskilt många språk. Det vore lämpligt med haskell-stöd, då python är det enda språket i dagsläget med någorlunda hög abstraktionsnivå men tyvärr har det prestandaproblem.
  ---
  Begränsad återkoppling i vissa fall som gör att man sitter i timmar utan att komma fram till var felet ligger.
  ---
  Fattigt med information om vad som har gått fel. Oftast räcker informationen man får för att lista ut vad som behöver rättas till men inte alltid.
  ---
  ingen aning
  ---
  Det vore i vissa fall trevligt med lite hjälp som "du kan ha glömt specialfallet blaha blaha" och "lala lala". Låt oss säga att kattis ger tre stycken sådana, så kanske två av dom kanske ändå fångas upp, och inte är specialfall, men däremot den tredje (så att det alltså inte blir allt för lätt, men så att man ändå aldrig sitter helt och hållet fast tills man får hjälp vid följande labb-tillfälle).
  ---
  När jag använder Kattis programmerar jag för det mesta python, python på kattis har några brister. Man får exempelvis inte använda slump då det resulterar i "Illegal function". Kanske kunde man göra så slumpbiblioteket fungerar, och då ha någon form av deterministisk slump?

 22. Har Kattis påverkat hur du arbetat med labbarna eller ditt fokus i labbarbetet? (som när och var du labbat, hur du testat din kod, hur du programmerat eller vad du försökt uppnå)

  Jag har testat mindre än jag skulle ha gjort annars pga. att kattis testar åt mig. Fokus har ibland skiftat från vettig, ganska snabb kod till ful, lite snabbare kod.
  ---
  Nej.
  ---
  Ja. Prioritet på att jobba med labben tidigt för att se till att programmet klarar Kattis hårda krav.
  ---
  Nej, egentligen inte.
  ---
  upptäckt att färdiga dataskrukturer i Java inte är tillräckligt snabba (LinkedList och Iterator)
  ---
  Tidsgränser blir mer påtagliga i Kattis - att optimera ett program handlar plötsligt inte bara om tidskomplexiteten utan om mindre optimeringar såsom att inte skapa onödiga object i java.
  ---
  Ja, ibland var vi mer fokuserade på att bara skriva kod som Kattis skulle acceptera, än att skriva pedagogisk kod som är tydlig för en människa att förstå, vilket kanske inte är fullt så bra. Men då labbarna tog så mycket tid var vi tvungna att fokusera på att få det godkänt i Kattis.
  ---
  Det har gjort det roligare att förbättra mer.
  ---
  Ja, eftersom att kattis motiverade mig till att försöka förbättra mitt resultat även efter att jag lyckats få godkänt på laborationerna
  ---
  Fokus har alltid varit på att lösa labbproblemet, men man blir också intresserad att göra det effektivare än vad man kanske annars gjort.
  ---
  På någon labb blev det tyvärr mängder med submits för att hitta en bugg som inte syntes på de tillgängliga testfallen.
  ---
  Jag har blivit desto mer optimeringsbenägen. Klassen LinkedList i Java har Kattis t.ex. lärt mig att man inte ska använda om man vill ha ett snabbt program.
  ---
  Ja vi labbade mest på skolan
  ---
  Att man har pressats att snabba upp program (för att klara tidsgränserna) som i övrigt fungerar helt perfekt. Störigt moment men nyttigt.
  ---
  Har alltid sett till att man har fått godkänd kod.
  ---
  Mer fokus på att klara tidsgränser än att göra snygg, förståelig och väldokumenterad kod. Många quick-fixar.
  ---
  Ja, tänker mer innan.
  ---
  Det har definitivt påverkat hur mycket jag försökt optimera programmet eftersom man kan se de bästa tiderna från andra årgångar och kursdeltagare.
  ---
  Eftersom att Windows är det jag använder hemma och det inte riktigt hanterar stdin på samma vis som Ubuntu så har jag gjort alla labbar utom extralabben i skolans datorsalar.
  ---
  Vet ej om det beror på Kattis men jag har märkt att min kod har slutat vara så fint kommenterad som den en gång i tiden var...
  ---
  Tvingat mig att skriva mer testkod samt iterera oftare över de algoritmer jag gör på papper.
  ---
  Jag har valt mina datastrukturer mer omsorgsfullt, så att de operationer jag måste göra oftast är mest effektiva. Jag har till exempel använt betydligt fler binära sökträd än jag brukar eftersom sökning i strukturen ofta var viktigt.
  ---
  Ja, fokus blev att få kattis att acceptera.
  ---
  Nej
  ---
  I vissa fall har kattis bidragit till att koden skrivs på enklaste möjliga sätt och sedan testas mot kattis, istället för att göra en genomgående bra design. Eventuellt kan det åtgärdas med begränsat antal submissions av en viss feltyp.
  ---
  ingenaning
  ---
  Mja, i vissa fall har man nog nästan låtit kattis rättat kompileringsfel ;P
  Testning är något man nästan låtit kattis stå för allt.

  ---
  det blir tydligt när man klarat och inte.
  ---
  På en labb hade jag och min kamrat problem med tidsgränsen, detta då javas implementation av länkade listor var för långsam. Vi spenderade mer tid på att försöka optimera vår egen kod än att lösa själva labben, detta före vi använde profilern för att upptäcka att java var långsamt.
  ---
  Extra labb 4 kunde jag gjort bättre, men då jag redan fick A av kattis jobbade jag inte vidare. Dessutom testade jag ~10 olika seeds till min random-generator för att komma ner på gränsen till A.

 23. Vad ger du för helhetsbetyg på Kattis i labbarna?

  1. 35% (18 st) Mycket bra.
  2. 41% (21 st) Bra.
  3. 16% (8 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 24. Upplever du att du särbehandlats i denna kurs på grund av genus, sexualitet, etnisk tillhörighet eller funktionshinder?

  1. 2% (1 st) Ja.
  2. 2% (1 st) Tveksam.
  3. 96% (49 st) Nej.

  Om ja, på vilket sätt?

  Som dyslektiker upplever jag att tempot på kursen är mycket högt. Speciellt de korta redovisningstiderna för mästarproven kändes svåra att hantera, jag hinner helt enkelt inte med att tänka i sådana situationer.
  ---
  Kryssade Nej, men vill ändå påpeka att kursupplägget fungerade väldigt bra för mig som synskadad. Speciellt tänker jag då på att undervisningen framförallt kretsade kring frlanteckningar som fanns tillgängligt på papper.
  ---
  Utländsk bakgrund missgynnas jämfört med svenskar!

 25. Hur bedömer du kursen ur ett genusperspektiv (till exempel med avseende på kursmaterial, kursinnehåll, lärare etc)?

  Känns inte som att det finns någon relevans. Alla bedöms utifrån arbetet de utfört (vad jag vet).
  ---
  Jag bedömer inte kursen ur ett genusperspektiv. Jag jobbar inte så :)
  ---
  Va?
  ---
  Jag som tillhör den, i denna kurs, dominerande gruppen kan inte säga att jag har reagerat på några oegentligheter alls. Det enda som slog mig vid något tillfälle var att träds inre strukturer ofta benämns som "söner" och "bröder" istället för exempelvis "barn" och "syskon". Men då är jag som sagt mycket petig. I övrigt har jag inte reagerat på något.
  ---
  inte märkt något avvikande dvs samma för alla
  ---
  ?
  ---
  Tycker såna här frågor är löjliga
  ---
  Bra.
  ---
  Väldigt mansdominerat.
  ---
  Förstår inte relevansen men... neutral(?).
  ---
  Jag skulle inte säga att det spelar någon roll
  ---
  Neutralt, tror ingen bryr sig.
  ---
  Det gör jag inte. Not applicable.
  ---
  Bara manliga lärare... Annars inga synpunkter.
  ---
  Tycker att det har varit neutralt.
  ---
  ingen uppfattning
  ---
  Eftersom en av författarna till boken var kvinnlig så antar jag att detta var den mest "jämställda" data-kursen hittills :p
  ---
  Svar: Ja
  ---
  Neutralt.
  ---
  ?
  ---
  De flesta i kursens administration är män, men det är kanske inte så konstigt då det är en ganska typisk könsfördelning inom det här området. Bland handledarna, som man har mest personlig kontakt med, var dock 50% (har inte redovisat extralabben än...) av de som tog mina redovisningar kvinnor och det var inget som någon har reagerat på vad jag vet.
  ---
  Vet inte riktigt vad som menas med frågan.
  ---
  Ej relevant.
  ---
  Vet inte om det har med genus att göra egentligen men kanske att killarna (lite hemskt att säga detta som tjej men jag säger det iallafall!) hade mer förkunskaper pga eget intresse som det lite antogs att man skulle ha stenkoll på under assningslektionerna. Men det är bara en känsla...
  ---
  ok
  ---
  Bra
  ---
  ...det finns viktigare saker i denna värld..


 26. Tror du att du kommer att ha glädje av kursinnehållet i framtiden?

  1. 57% (29 st) Ja, i stort sett av hela kursen.
  2. 31% (16 st) Ja, av en hel del av kursen.
  3. 6% (3 st) Ja, av en liten del av kursen.
  4. 4% (2 st) Nej, kanske av någon enstaka del.
  5. 0% (0 st) Nej, troligen inte av någonting alls.

 27. Ge ett helhetsbetyg på kursen mellan 0 och 100, där 100 är en perfekt kurs:

  85
  ---
  72
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  90
  ---
  85
  ---
  90
  ---
  100
  ---
  77
  ---
  85
  ---
  80
  ---
  90
  ---
  95
  ---
  90
  ---
  60
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  75
  ---
  100
  ---
  85
  ---
  97
  ---
  85
  ---
  90
  ---
  75
  ---
  85
  ---
  95
  ---
  83
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  99
  ---
  95
  ---
  98
  ---
  95
  ---
  90
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  70
  ---
  95
  ---
  85
  ---
  84
  ---
  96
  ---
  70
  ---
  75
  ---
  90
  ---
  25
  ---
  70
  ---
  98.3
  ---
  85
  ---
  99


 28. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Kurseninnehållet är 100!

  Betygssystemet drar dock ner.

  En av de bättre kurserna hittils.

  ---
  Lärde mig mycket. Tack så mycket!
  ---
  Jag tycker att det är ett intressant och viktigt ämne. Kursens upplägg ämnar sig dock, av naturliga skäl, inte så väl för oss återvändare som har heltidsjobb vid sidan av. Det hade varit förträffligt för oss om man hade kunnat tjäna bonuspoäng på något annat sätt än att tvunget vara närvarande på övningar.
  ---
  I stort en mycket bra kurs, en av de bästa jag läst. Dock kunde jag efterfrågat mer exempel på tillämpningar av kursinnehållet ute i industrin. Lite större bredd på exemplen, det var lite för mycket fokus på ordprogram.
  ---
  Som sagt! folk måste följa hederskodexen och rättningen av mästarproven borde göras med samma krav av alla assar. Om det inte vore för dessa så skulle helhetsbetyget helt klart vara 95
  ---
  Indata för Labb 4 (reduktion av graffärgning) följer inte indata-specifikationen till punkt och pricka. Det finns förmodligen extra whitespaces någonstans i indata. Detta gjorde att det tog år och dar innan jag insåg att det var min IO-klass som orsakade att jag fick RunTimeError.
  ---
  Bra kurs, riktigt bra innehåll, värdefull inför framtiden. Rolig! Äntligen algoritmer och programmering på en lite högre nivå.
  ---
  Bra planering. Bra litteratur. Bra labbar. Bra innehåll. Bra examination.
  ---
  Alldeles för få labbtillfällen!
  ---
  Bra kurs!!
  ---
  Mycket bra kurs. Som teknolog på KTH är man van med oseriös lärare och kurser, det är därför extra kul när man har en ordentlig kurs. Om fler kurser höll samma kvalitet skulle kanske inte så många av studenterna vara så pass dåliga som tyvärr nu är fallet.
  ---
  Fantastiskt intressant kurs med en oerhört engagerad föreläsare och duktiga övningsassistenter. Detta är helt klart den roligaste och bäst genomförda kursen hittills på KTH!
  ---
  Assarna som rättar mästarproven måste instrueras än tydligare om HUR redovisningen går till så att det inte blir så spretigt att vissa får A trots flera fel och andra får E. Det var också en dålig idé att ta bort namnen när man registrerade sig för andra mästarprovet. Detta för att om man är bekväm med en asse och vet att den förstår en så vill man ju gå till den igen - varför ska det vara hemligt vilken asse man redovisar för? Alla assarna ska bedöma likvärdigt, så valet ska bero på personkemi eller tidigare erfarenhet.
  ---
  Keep up the great work!
  ---
  För svår kurs och dålig info inför mästarproven,man vet ej vart man ska hitta all information inför mästarproven och ej tydliga formuleringar på labbar och mästarprov! För svårt att få ett E i kursen!
  ---
  Bra huvudlärare. Pedagogisk, logisk.
  ---
  Detta har varit en riktig superkurs, den är både utmanade kul och lärorik! Programmeringsparadigm får se sig besegrad, detta är den nya favoritkursen.
  ---
  Rolig kurs som känns central i programmet, materialet är typiskt sådant som får oss D-teknologer att stå ut över mängden självlärda källarprogrammerare.


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.