bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Kurslitteratur i ADK, våren 2011

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Det finns tre alternativa uppsättningar kursböcker. Om du inte råkar ha någon av böckerna sedan tidigare rekommenderas det första alternativet.
  1. Algorithm Design av Kleinberg-Tardos, 2005, Pearson, ISBN 978-0321372918 det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126. Dessa kan köpas i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln för 680 kr.
  2. Algorithm Design av Goodrich-Tamassia, 2001, Wiley, ISBN 978-0471383659, kompletterad med det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126, som finns att köpa i kårbokhandeln.
  3. Specialtryckta kursboken för ADK07 och ADK08 Algorithms and Complexity, 2007, Pearson Custom Publication, ISBN 1-84658-626-7.
Läsanvisningar finns till alla tre alternativen. Den specialtryckta kursboken från 2007/2008 saknar tyvärr index. Den som använder Goodrich-Tamassia behöver några utdrag från Kleinberg-Tardos som Viggo kan ta fram för 20 kronor.

Övrig litteratur

Det finns pekare till mer att läsa och prova på på länksidan.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-08-27