DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet hösten 2012

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 1% (1 st) Mycket lätt.
  2. 4% (3 st) Lätt.
  3. 19% (14 st) Medel.
  4. 51% (38 st) Ganska svår.
  5. 25% (19 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen tillräckligt klart för dig vad kursens lärandemål är?

  1. 73% (55 st) Ja.
  2. 24% (18 st) Tveksam.
  3. 3% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 67% (50 st) Ja, mycket.
  2. 31% (23 st) Ja.
  3. 1% (1 st) Neutral.
  4. 1% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om huvudkursboken Algorithm Design av Kleinberg och Tardos?

  1. 3% (2 st) Mycket bra.
  2. 16% (12 st) Bra.
  3. 15% (11 st) Hyfsad.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 5% (4 st) Dålig.
  6. 57% (43 st) Har inte använt den.

 5. Vad tycker du om det specialsammansatta supplementet Algorithms and Complexity?

  1. 4% (3 st) Mycket bra.
  2. 16% (12 st) Bra.
  3. 3% (2 st) Hyfsad.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 3% (2 st) Dålig.
  6. 73% (55 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kurslitteraturen:

  Köpte men använde aldrig.
  ---
  Har haft båda men aldrig kännt behov av att öppna dem, kanske behövs de för högre än betyg c, men jag har klarat mig bra utan, kanske kan nämnas för kommande studenter.
  ---
  Supplementet gav för mycket information som var svår att greppa, kändes överflödigt och jobbigt.
  ---
  Jag köpte båda delarna men kände att det gick att hitta information snabbare via andra kanaler.
  ---
  Använde aldrig. Behövdes inte.
  ---
  Jag har använt boken "Introduction to Algorithms (Rivest)" och är väldigt nöjd med den!
  ---
  Har inte behövt använda den, alltis finns ju på nätet ändå.
  ---
  Kräver mycket tid, föreläsningsanteckningarna är betydligt bättre om man läser de innan man går på föreläsningen.
  ---
  Jag tog hjälp av Garey & Johnson under mästarprov 2. Har köpt kurslitteraturen, men bara använt lite i samband med labbarna. Supplementet användes aldrig.
  ---
  Alldeles för långa och invecklade exempel. Ibland bra förvisso men oftast vill man slå upp och då går det snabbare med google. Svårläst.
  ---
  Onödigt att få supplementet att framstå som nödvändigt, blev väldigt dyrt helt i onödan.
  ---
  Tyckte man behövde läsa boken, verkade inte heller finnas några direkta läsanvisningar.
  ---
  Jag har knappt bläddrat i huvudkursboken eftersom all tid har gått åt att klara labbarna. Sorgligt men sant. Föreläsningsanteckningarna, övningspapprena och nätet är tillräckligt för att klara såväl labbarna som tentan (och troligen även muntan), men kanske inte för att få en djupare förståelse av ämnet.
  ---
  Boken var tungläst på visa delar, men det kanske inte är så konstigt med tanke på ämnet.
  ---
  Den fyllde ingen funktion för mig på kursen. Jag fick ett C utan problem och känner att jag tagit till mig kursens innehåll. Men den är säkert bra för de som vill fördjupa sig.
  ---
  Huvudboken var lite väl pratig och tog lång tid att läsa
  ---
  Kursboken är en smula tråkig men nödvändig förmodar jag.
  ---
  Vi uppmanades aldrig att använda den.
  ---
  Det har inte kännts som att kurslitteraturen var särskilt nödvändig för att klara kursen, speciellt inte supplementet.
  ---
  Köpte inte böckerna ö.h.t.
  ---
  Eftersom vi har haft så mycket att göra denna termin har jag inte hunnit läsa så mycket i boken, men det jag läst har varit bra.
  ---
  Jag tyckte att det var svårt att få ut vettig information. Läste ett par kapitel men kände att jag inte fick ut mycket av det.
  ---
  Använde på munta, annars klarade man sig utan rätt bra.
  ---
  Stor, tung, trög, jobbig, svårläst. Finns det verkligen inget bättre?

  Saknade dessutom en del saker. Specifikt om tidskomplexitet -- bitkomplexitet lyckades jag missa vad det var ända tills efter MP1 (dvs på red för U3), och minneskomplexitet finns egentligen inte beskrivet nånstans förutom i en liten del i fln.

  ---
  Har inte använt mig av det så mycket men det är ett bra komplement till föreläsningarna
  ---
  Man skulle helst vilja läas hela Kleinberg-Tardos men med tanke på hur mycket tid man lägger ner på labbarna är det en ren omöjlighet.

  Jag använde inte supplementet men fick intrycket av att det är extrainformation utöver det som står i boken. Bättre vore att göra ett sammanfattande häfte med de delar ur den stora boken som är viktigast.


 6. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 25% (19 st) Mycket bra.
  2. 40% (30 st) Bra.
  3. 24% (18 st) Hyfsade.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåliga.
  6. 3% (2 st) Har inte använt dom.

  Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:

  Svårt att hänga med på dom. Känns också att massor saknas i dom.
  ---
  Eftersom att de flesta är handskrivna så är det mycket svårt att hitta deras faktiska innehåll om man vill kolla upp något i efterhand. T.e.x. hur kursen definierar Churchs tes (den finns med på en föreläsningsanteckning men går inte att hitta bland årets anteckningar med en sökmotor utan då hittar man föregående årskurs anteckningar.)
  ---
  Lite mer information på dem, de var bra om man varit på föreläsningarna men om man missat något så kunde det vara bra om de var lite mer beskrivande.
  ---
  Fördelaktigt om de är datorskrivna så man kan söka. Blir tyvärr väldigt råddigt när det är 1h-föreläsningar = väldigt många anteckningsfiler, du kanske skulle kunna sammanfoga dem till en fil eller liknande?!
  ---
  Föreläsninganteckningar var för oregelbundna i kvalitét. Vissa föreläsningar hade anteckningar med utförliga förklaringar, andra var så pass kortfattade att det blev svårt att förstå materialet om man inte kunde närvara på föreläsningen.

  Det vore också bättre om pseudokoden skrevs på dator. Pseudkoden var också stundvis svår att följa på grund av dåliga variabelnamn. Beskrivande variabelnamn är mycket bättre än matematiska, speciellt när man inte nödvändigtvis förstår algoritmen i förväg.

  ---
  Anteckningarna täcker inte allt som nämnts under föreläsningen, så det är omöjligt att följa det om man inte närvarat på föreläsningen. (Detta gäller inte alla sidor.) Ibland kan man ha missat föreläsningen pga sjukdom/dylikt, och då vill man gärna kunna följa det på egen hand. Tycker det är grymt att de är handskrivna!
  ---
  Vet inte hur det ska åtgärdas, men ibland skrivs det väldigt bra saker på tavlan som inte kommer med i föreläsningsanteckningar
  ---
  Ogillade att de var handskrivna.
  ---
  Vill man förstå dem helt, måste man gå på föreläsningen.
  ---
  Föreläsningsantecningarna i kursen är otroligt bra!
  ---
  Skitbra med färgfrågor!
  ---
  Kollat mycket på anteckningarna. Väldigt bra anteckningar, men ibland lite otydliga och kortfattade.
  ---
  Mycket bra sammanfattningar av viktiga algoritmer etc. Till tentapluggandet använde jag nästan uteslutande dessa och extentor.
  ---
  Mycket bra att det fanns färdigt men vid tentarepetition var det tur att man antecknat en del själv då de förtryckta anteckningarna saknade en del struktur och sammanhang. Mycket vill ha mer.
  ---
  Bra att de fanns för dem som missade föreläsningarna.
  ---
  Kursbunten var väldigt användbar.
  ---
  Hade gärna sett mer text. Boken innehåller för mycket information, och föreläsningsanteckningarna för lite.
  ---
  Förstår att det skulle ta mer tid, men icke handskrivna föreläsningsanteckningar skulle vara bättre. Då kan t ex kan använda "ctrl f" sökfunktion, samt tydligare se alla bokstäver.
  ---
  Ger inte mycket information på egen hand. Fungerar mest som minnesbilder från föreläsningen.

  Skulle gärna se ett par meningar förklarande text till varje sida. Detta skulle göra dem mycket mer användbara.

  ---
  Bra: Att de finns, möjligheterna att få en bild av vad som gicks igenom om man missade föreläsning.

  Förbättringsområden: Mer beskrivande (gärna längre) variabelnamn, definiera tydligare vad saker är (listor, heltal, set, etc.), gärna fler "100% korrekta" reduktionsbevis (bra nog att fungera på ett mästarprov, så att man vet hur det "ska" vara), gärna datorskrivna.

  ---
  Läste dem mycket mer än boken eftersom de var lättare att förstå
  ---
  Väldigt bra och koncisa.
  ---
  Mycket bra att läsa på mobil eller läsplatta, dock bäst på papper
  ---
  Väldigt pedagogiska och inte för formella. Uppskattas att de läggs upp på nätet.
  ---
  Det kändes som att det saknades slides jämfört med vad som vi faktiskt gick igenom på föreläsningarna.
  ---
  Bra att kunna köpa ett samlat häfte med anteckningarna dock känns det som det i vissa fall saknades mellansteg, vilket gjorde inlärningsprocessen mycket längre än vad det behövt vara.
  ---
  Lite svårt att få ut något av dem om man inte närvarade vid föreläsningen.
  ---
  De flesta är bra, men vissa kändes mer som "stödord", utan några förklaringar.
  ---
  Det som drar ner det är att om man inte var på föreläsningen är det svårt att få ut mycket av anteckningarna.
  ---
  Svårt att hitta det man söker i efterhand.
  ---
  Saknar ofta tillräckligt material. Särskilt om sådant som inte finns på nätet, t.ex. programverifikation (INV, PRE, POST, etc). Detta finns i en minimal fln-ant och sedan utspridd lite över övningar och andra föreläsningar men ingenstans står det konkret.
  ---
  lite röriga ibland
  ---
  Behöver mer förklaring och gjorda i powerpoint, ej handskrivna.
  ---
  Kunde emellertid vara svårlästa då anteckningarnas ordning är otydlig.
  ---
  Väldigt väldigt värdefulla. Hjälpte jättemycket.
  ---
  De inscannade kunde också varit i färg och jag efterlyser mer förklarande variabelnamn. Finurliga dubbelsidiga upplägg var inte heller tillfredsställande inscannade (som t ex sidan för reduktionen av bipartit matchningsproblemet till flödesproblemet).
  ---
  Vissa är bra men vissa ger inte alls särskilt mycket information, i det att de inte går att tolka om man inte var på föreläsningen.

 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 9% (7 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (5 st) 20-40%.
  3. 9% (7 st) 40-60%.
  4. 23% (17 st) 60-80%.
  5. 52% (39 st) Mer än 80%.

 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används bilder och algoritmsimuleringar i lagom omfattning?)

  1. 63% (47 st) Mycket bra.
  2. 31% (23 st) Bra.
  3. 4% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Gillade inte en timmars frl
  ---
  Varit bra, bra med frågorna, då tvingas man lyssna och så får man ett litet avbrott. Plus att man vet om man hänger med på riktigt eller inte.
  ---
  Bra att du nämnde någongång att det följande var för högre betyg, för gärna detta klart tidigt, och fortsätt med det, då det ökar motivation.
  ---
  Med tanke på att kursens mest går ut på att gå igenom olika metoder och algoritmer så fungerade det bra. Det kan lätt bli tråkigt när en föreläsare bara radar upp saker. Färgfrågorna var det bästa med föreläsningarna. En sak att tänka på kan vara att planera färgfrågor så att det blir ett jämnt intervall mellan dem (om det inte redan görs).
  ---
  Har personligen väldigt svårt för vad Viggo skriver eller säger, tycker han är väldigt svår att förstå. Har betydligt svårare att förstå något Viggo skrivit /sagt än något medel- författaren/föreläsaren säger.
  ---
  föreläsaren kan sin sak och är duktig på att föreläsa
  ---
  Känns som om föreläsningarna är välplanerade.
  ---
  Stundtals kunde demonstrationer ta alltför lång tid.
  ---
  Tyvärr inte så konstruktivt, men tycker Viggo är jättebra på att förstå vad eleverna frågar och svarar förklarande och relevant.
  ---
  Jag tycker det är svårt att hänga med på vad en algoritm gör när den läggs upp på en OH-bild och man får all pseudokod "på en gång". Kanske finns det något mer pedagogiskt sätt att göra detta på?
  Bra med färgfrågorna för att man ska känna sig delaktig.

  ---
  Mycket information ges på ett lättförståeligt sätt inom på kort tid.
  Mycket bra!

  ---
  Viggo är exemplarisk som föreläsare. Mycket tydlig i både tal och skrift. Tar tag i varje fråga som uppstår och förklarar till dess att frågeställaren är nöjd.
  ---
  Föreläsningarna kan nog inte bli mycket bättre. I vissa situationer är det svårt att förstå, men är närmare relaterat till komplexiteten hos materialet. Exempel på det är Cook's sats.
  ---
  Det märks att Viggo brinner för ämnet och detta förmedlas så väl på föreläsningarna att man själv blir motiverad.
  ---
  Viggo är mycket pedagogisk! Synd att inte alla andra kurser har samma tur...
  ---
  Mer färgfrågor. De får en att skärpa sig. Klickers var till och med roligare.
  ---
  Tycker att vissa viktiga saker som är mer användbart än annat ska betonas mer. T.ex. "Kriterier för att det är ett NP-fullständigt problem".
  ---
  Det märks att Viggo vill att kursen ska vara så bra som möjligt.
  ---
  En sak jag har riktigt svårt för är att hänga med när Viggo förklarar pseudokoden för en algoritm. Jag skulle vilja se ett större fokus på förklaring av hur en algoritm funkar på ett mer abstrakt plan, gärna med konkreta exempel. De applets som har presenterats är bra för ändamålet.
  ---
  Det enda jag egentligen kan klaga på var spridningen på salarna.
  ---
  Fantastiska föreläsningar. Färgfrågorna har varit kanon. När det gäller de visuella simuleringarna tror jag det är viktigt att man håller sig till väldigt tydliga simuleringar.
  ---
  Föreläsningarna kan gärna vara 60min istället för 45min då det vissa gånger kunde bli en aning kort
  ---
  Bästa föreläsningarn jag haft nöjet att närvara på under min tid på KTH!
  ---
  Färgfrågorna: Mycket bra!
  Algoritmsimuleringarna: Några av reduktionssimuleringarna var inte särskilt givande. I boken finns mer grafiska och givande reduktioner

  ---
  Otroligt pedagogisk föreläsare vilket gör att innehållet i kursen automatiskt blir mer intressant. Man märker ju det på eleverna eftersom det alltid varit mycket folk på föreläsningarna.
  ---
  Gillar färgfrågorna.
  ---
  Viggo är mycket bra på att förklara på föreläsningarna, även fast ämnet är mycket svårt
  ---
  Jämnare svårighet på färgfrågorna.
  ---
  Viggo är perfekt.
  ---
  -
  ---
  Vid vissa tillfällen förklarade Viggo alltför avancerade koncept enbart muntligt. Vid dessa hade han tjänat mycket på att använda tavlan medan han förklarade.

  Jag hade också uppskattat om algoritmerna författats på tavlan eller i en text-editor på projektor snarare än att komma upp i sin helhet på overheaden. Det är lättare att förstå dem snabbt om man får hänga med i resonemangen kring dess konstruktion.

  ---
  Bra förklaringar, pedagogiskt upplägg och rolgit med färgfrågor.

 9. Till skillnad från i nästan alla andra kurser har ADK entimmesföreläsningar. Hur tycker du att det fungerat?

  1. 79% (59 st) Troligen bättre med entimmesföreläsningar
  2. 5% (4 st) Troligen ingen skillnad.
  3. 11% (8 st) Troligen bättre med tvåtimmesföreläsningar.
  4. 5% (4 st) Vet inte.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Känns ofta inte värt resan för en timme frl om man inte har något annat inplanerat i skolan.
  ---
  Jättebra, man lättare att koncentrera sig en kortare stund
  ---
  Mycket bra, man orkar vara fokuserad under hela timmen. "h känns ofta sega och man kan ändå inte ta in så mycket ny information på en gång. Plus att 15min paus bara är konstigt, finns ju ändå inget att göra då...
  ---
  Mycket bra, kan dock bli hemskt dåligt om det ligger på dagar utan andra lektioner, i det fall studenterna bor långt bort, då man gärna struntar i föreläsningen.
  ---
  Väldigt bra!
  ---
  Tycker entimmes föreläsningar är toppen och tycker de passar kursen perfekt!!
  ---
  Tycker det är väldigt skönt. Tror inte att alla kurser skulle vinna på att ha det men ADK känns det väldigt bra att ha det i.
  ---
  Mycket bättre. Blev inte alls lika sömnig och trött som man ofta blir på tvåtimmarsföreläsningar.
  ---
  Jag kan hålla koncentrationen i mer än en timme, och det blir lite utspritt med så korta föreläsningar.
  ---
  Väldigt bra upplägg. Det var mycket lättare att vara fokuserad.
  ---
  Jag tycker att entimmesföreläsningar är fantastiskt!
  ---
  Extra skönt när man endast har adk på schemat. (sarkastiskt)
  ---
  Alltid svårt att koncentrera sig den andra timmen. Flera entimmarsföreläsningar är bättre.
  ---
  Det är bra när någon kurs har så, men om alla kurser har så skulle det nog bli för många.
  ---
  Normalt sett så blir andratimmen alltid mer okoncentrerad och ofokuserad. Entimmesföreläsningar eliminirerar det problemet vilket gör att mindre tid behöver tillägnas varje delområde vilket i sin tur gör att mer områden kan täckas in på samma undervisningstid.
  ---
  Lättare att koncentrera sig när de är kortare.
  ---
  Jag tappar lätt koncentrationen när man ska sitta stilla en längre tid, andra timmen lär jag mig sällan något alls.
  ---
  Det är lättare att hålla fokus med en timmes föreläsning.
  ---
  Lätt att hålla fokus under hela föreläsningen, blir lättare distraherad på föreläsningar som är 2 timmar.
  ---
  Detta upplägg är riktigt bra eftersom man då har tid att "smälta" den kunskap man har fått ta del av samt har lättare att vara fokuserad än vid 2-timmarsföreläsningar.
  ---
  En timme är för kort för att ta sig in till skolan om man bor långt borta. Viggo är intressant att lyssna på, så det är absolut inga problem med tvåtimmarsföreläsningar!
  ---
  Man kan fokusera mer på entimmes, men det blir jobbigt för ens egna planering.
  ---
  Svårt att säga vilken som är bäst. Man håller är mer uppmärksam och vaken på 1h föreläsningar, men det är lättare att motivera för en själv att stanna hemma och skippa en 1h föreläsning, om man t ex har 1h restid enkel resa till skolan. Man kanske hade gått på fler om det varit 2h.
  ---
  En genomgång av hur detaljerad pseudokoden behöver vara tror jag skulle vara nyttigt och tips på hur man ska tänka och testa sin kod. Jag tror att de flesta är vana vid att testa sin kod när den är implementerad och är inte van vid att se fel i en pseudokod.
  ---
  Håller mig fokuserad lättare
  ---
  Det är bra eftersom jag brukar tappa koncentrationen under den andra timmen av tvåtimmarsföreläsningar, kanske eftersom jag inte rör på mig under rasten. Dessutom går föreläsaren igenom så mycket material på en tvåtimmarsföreläsning att det är svårt att smälta allting efteråt. Nackdelen är väl att det blir mer spring mellan bl.a. K- och D-huset.
  ---
  Skönt med korta pass när det är svårbegripliga ämnen som gås egenom
  ---
  Väldigt bra med entimmesföreläsningar. Man håller sig skärpt på ett helt annat sätt.
  ---
  Ibland skulle man kunna köra tvåtimmarsföreläsningar bara för att minimera antalet föreläsningar som inte ligger tidsmässigt nära andra schemalagda aktiviteter, då dessa är svårare att motivera sig själv till att gå på. Jag skulle inte ha något emot en blandning, men det kanske känns för inkonsekvent?
  ---
  Det har känts lättare att hålla fokus. Någon dag har man varit lite trött och känt att två timmar hade varit för mycket.
  ---
  det känns aldrig motigt att gå till en entimmesföreläsning.
  ---
  Helt klart mycket bättre med entimmesföreläsningar.
  ---
  Väldigt bra med entimmesföreläsningar. Just i denna kurs är det mycket passande eftersom innehållet skulle bli mycket tyngre om man fick ta två föreläsningar på samma dag.
  ---
  Visserligen skönt med korta föreläsningar men det blir så många föreläsningar så det är svårt att få tid till att gå på alla.
  ---
  Man kunde koncentrera sig mycket bättre.
  Problemet var ju salstilldelningen. Ska man gå till M och därför kommer ca 11min 25sek för sent, så har man ju missat 1/4 av föreläsningen, och det är ofta svårt att ta igen om man inte har varit med från början.

  ---
  Då det är ganska mycket att smälta från föreläsningarna är det skönt att de bara är en timme.
  ---
  Jag somnar på 2h-föreläsningar
  ---
  Jag tycker det har fungerat mycket bättre än vanliga långa föreläsningar. Man är mycket mer fokuserad.
  ---
  Jätteskönt!!! Enklare att fokusera för sådana som jag som har svårt att sitta still.
  ---
  1-timmes är säkert bra på sitt sätt men det är svårt att motivera sig att åka 2 timmar för en 1 timmes föreläsning och inget mer, vilket av någon anledning var fallet för majoriteten av föreläsn. Anledningen att jag har relativt hög närvaro är för att jag mitt i fick jobb i Karlberg och därför kunde motivera resan med att åka mellan jobb och skola.
  ---
  Mycket lättare att hålla fokus uppe
  ---
  1 timma är så kort att man förlorar stora bilden och allt går snabbt i turbofart bara. Informationen hinner inte skjunka in.
  ---
  Upplägget passar för kursen och med nuvarande föreläsare, medför inte att det fungerar under alla förutsättningar.
  ---
  Det var mycket bättre med en timmas du hinner precis gå igenom en sak och så kan man tänka på det ett tag.
  ---
  I allmänhet har det varit gemytligt med de små korta föreläsningarna men i vissa fall kändes det som om för mycket pressades in på för kort tid.
  ---
  Alla föreläsningar behöver inte vara en timme - det kan gå bra att ha tvåtimmarsföreläsningar när man vill vara mer utförlig, särskilt när de är så intressanta och bra som de var nu.


 10. Vilken övningsassistent var du hos mest?

  1. 28% (21 st) Cecilia Roes.
  2. 52% (39 st) Marcus Dicander.
  3. 19% (14 st) Emma Enström.

 11. Hur stor del av övningarna har du varit på?

  1. 29% (22 st) Mindre än 20%.
  2. 11% (8 st) 20-40%.
  3. 13% (10 st) 40-60%.
  4. 24% (18 st) 60-80%.
  5. 23% (17 st) Mer än 80%.

 12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 32% (24 st) Mycket bra.
  2. 33% (25 st) Bra.
  3. 16% (12 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.
  6. 13% (10 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Gick på lika många av Cecilia och dicander (2 var). Fick bara när det var teroi redovisning.
  ---
  Övningarna var mycket bra, gick dock inte på så många pga krockar.
  ---
  Inget fel på läraren, men kände inte att dessa gav så mycket.
  ---
  Jag var hos Emma Enström i början, men hon tar väldigt långa obekväma pauser och förklarar inte så bra. Antingen repeterar hon väldigt enkla saker, eller så lyckas hon inte förenkla ett svårt problem alls. Jag antar att det är ett försök att vara pedagogisk (ang. de långa jobbiga pauserna) men det leder till att man inte hinner gå igenom mycket material. Cecilia förklarar däremot ordentligt, och tillräckligt snabbt för att de 2 timmarna ska vara nyttiga, men inte för snabbt så att man faktiskt hänger med, och därför rekommenderar jag henne även till de som söker efter en "enklare övningslektion".
  ---
  Någon gång svårt att hänga med men ibland svåra ämnen.
  ---
  Får ut mer av att sitta och göra övningsuppgifterna själv/med kompisar. Tycker att det är dåligt att assarna inte börjar med teoriuppgifts-redovisning på en gång, nu blir man tvingad att sitta och lyssna på något som inte ska vara obligatoriskt och som man inte får ut något av. Ser ingen som helst poäng med detta upplägg.
  ---
  Marcus Dicander är en pedagogisk och rolig lärare.
  ---
  Cecilia Roes upplägg var väldigt pedagogiskt (presentera problemet, ge tid åt diskussion om problemet i gruppen, presentera lösningen).
  ---
  Emma är väldigt pedagogisk och gör sitt bästa för att förklara om man inte förstår. Mycket bra.
  ---
  Emma förklarar mycket pedagogiskt men jag önskar färre frågor till klassen då det endast bidrar till att det tar längre tid att gå igenom saker. Inte som att någon svarar...
  ---
  Intressanta med bra uppgifter. Övningshäftet i kursbunten var också användbart speciellt om man missade en övning.
  ---
  Marcus är en väldigt glad person med ett starkt intresse för programmering. Detta gör att hans övningar blir roliga och intressant att gå på. Dock kunde jag ibland känna att jag inte riktigt hängde med och att förklaringarna gick lite väl snabbt, å andra sidan är detta den "svåra" gruppen så kanske berodde mer på bristande erfarenhet hos mig.

  Ett sätt att utveckla övningarna på vore att ha någon/några uppgifter som skulle kunna fungera som en sorts träning inför mästarproven (t.ex. ha någon uppgift på dynamisk programmering och sedan redovisa den inför gruppen).

  ---
  Marcus Dicander är grymt bra. Han brinner för det han gör, är intelligent och pedagogisk, håller humöret uppe och har glimten i ögat.
  ---
  Jag tycker att Cecilias övningar var jättebra då hon förklarade hur man skulle tänka och skrev upp det också.
  ---
  1 till övningsassistenterna!
  ---
  Jag började hos Cecilia men gick sedan över till Marcus. Marcus är bra på så sätt att han har en avslappnad stil och mycket kunskap, men ibland kunde hans övningar bli lite väl ostrukturerade.
  ---
  Även om jag kanske ibland skulle vara mer självkritisk och gå på en lättare föreläsning på de svårare momenten i kursen. Dock var Markus väldigt pedagogisk och när man förstod en sak bra var det skönt med en assistent som inte upprepade de grungläggade stegen om och om igen
  ---
  Dicander har en väldig entusiasm och förklarar på ett intuitivt sätt.
  ---
  Föredrar att plugga själv.
  ---
  Övningarna gav inte lika mycket som föreläsningarna, beror nog på att alla övningsassistenterna hade olika sätt att gå igenom uppgifterna.
  ---
  Har bara varit på en.
  ---
  Dicander förklarar bra.
  ---
  Även fast Dikander är entusiastisk och har ganska intressanta övningar, så var det pedagogiska värdet väldigt litet förut vid ett fåtal övningar. Han bör fokusera mer på att förklara.
  ---
  Övningar tillförde ingenting för mig.
  ---
  Marcus rockar :)
  ---
  Relativt högt/stressat tempo, känsla av att för många uppgifter ska lösas så förklaringarna inte ger mer än de skriftliga lösningarna. Upplägget kräver att studenten har någon att diskutera med under övningspasset.
  ---
  Mer ännu mer saker som får en att vilja göra mer än vad som är på lektionen.
  ---
  Upplägget "ni kan ju själva läsa lösningen här på projektorn" som Marcus ibland körde med känns inte ok.

  Många gånger kändes det också som om han räknade med att hela gruppen kunde lika mycket som de som svarade på hans frågor. Detta ledde ibland till att problem avslutades med enbart en hint om hur man ska göra och inställningen "ja med detta är det ju uppenbart". Trots att jag fick A i kursen var det för mig sällan uppenbart.

  Dock skön och gemytlig stämning.


 13. Kursen examineras bara till en tredjedel med tenta och resten med mästarprov och labbar. Dessutom har man kunnat skaffa sig bonuspoäng till tentan på labbarna. Vad tycker du om detta examinationssätt?

  1. 51% (38 st) Mycket bra.
  2. 41% (31 st) Bra.
  3. 5% (4 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (2 st) Dåligt.

 14. Kursens betygsättning har gjorts med graderade mästarprov, teoritenta och en muntlig tenta för högre betyg (som kanske inte har genomförts ännu), allting grundat på betygskriterier. Vad tycker du om denna betygsättningsmetod?

  1. 20% (15 st) Mycket bra.
  2. 51% (38 st) Bra.
  3. 15% (11 st) Acceptabelt.
  4. 8% (6 st) Mindre bra.
  5. 5% (4 st) Dåligt.

 15. Det har funnits flera alternativa sätt att redovisa att man uppnått lärandemålens betygskriterier (t ex teoritenta, extralabb, munta). Vad tycker du om det?

  1. 43% (32 st) Mycket bra.
  2. 41% (31 st) Bra.
  3. 8% (6 st) Acceptabelt.
  4. 7% (5 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.

 16. Teoritentan genomfördes med kamraträttning. Vad tycker du om detta tentasätt?

  1. 16% (12 st) Mycket bra.
  2. 31% (23 st) Bra.
  3. 37% (28 st) Acceptabelt.
  4. 9% (7 st) Mindre bra.
  5. 7% (5 st) Dåligt.

  Ev. synpunkter på examination och betygsättning:

  Det blir så omständigt när folk ska börja ställa dumma frågor om specifika fall och man kan svara på så många olika sätt.
  ---
  lite hårt att ta minimum av 3 betyg. Jobbet för att få ett högt betyg (A, B) kräver fler timmar än vad som speglas av antal hp för kursen
  ---
  Lite för många examinations moment, speciellt med uppmuntor extralabbar och så man blir lite förvirrad, men annasr är det väldigt bra med fortlöpande examination under kursens gång, så man tvingas plugga hela tiden och inte bara på slutet till tentan.
  ---
  Svårt att se fördelarna med att någon annan elev rättar min tenta.
  ---
  Att minimibetyg sätter slutbetyg känns hårt, kanske skulle ta näst lägsta eller liknande, så man kan råka få dåligt på till exempel mp1 då man inte alltid vet vad som krävs och hur det går till.
  ---
  Att slutbetygen bestäms av det lägsta av de 3 examinationsmomenten är dåligt. Visserligen är det bra att man kan höja betygen i respektive kursmoment, men det känns närmast obligatoriskt att göra om man vill ha högt betyg eftersom det är så svårt att få A eller B i samtliga moment.

  Ett mer rättvist system vore att slutbetygen bestäms av medelvärdet av de 3 betygen, avrundat uppåt. Då krävs det fortfarande bra betyg för att få A eller B, men det är lättare att komma undan ett E.

  ---
  sämsta betyget bör inte styra utan snittbetyget låter mer förnuftigt
  ---
  Jag tycker att det är synd att det är svårt att få ett "halvbra" betyg i kursen. Tycker t.ex. att man borde få munta även om man inte fått C på minst två delar. Men då högst till betyget C eller dylikt.

  Dessutom så känns det lite konstigt att alla andra kurser beräknar betyg som ett snitt och ADKn gör det som ett minimum. Vill inte argumentera att ADKns system är fel men det vore ju trevligt om det var konsekvent i alla fall...

  ---
  Hatar kamraträttning. Det är inte lärande alls, antingen förstår man någon annans lösning eller så gör man det inte. Att titta på facit är lika givande. Istället tar det 1 timme extra efter tentan och kräver att man behöver stå ut med personer som stället frågor om irrelevanta saker. Det är inte alls givande överhuvudtaget.

  Att välja det lägsta av de tre olika betygen är också negativt eftersom flera inte kommer att välja att göra muntor efter att skolan i princip slutat. Så de så fick dåligt betyg på det första mästarprovet kommer alltså inte att försöka att höja sig på senare delar. Om de får ett E på mästarprov 1 är det ju ingen idé att satsa på mer än så på något annat. Detta gäller framförallt för den majoritet som inte är så ambitiösa att orkar göra muntor eller får A direkt. Känns helt klart omotiverande och feltänkt.

  ---
  Betygssystemet alldeles för krångligt. Dessutom uppmuntrar det inte till att studenter lär sig mer, när det sämsta momentet är det som avgör slutbetyg. Praktiskt taget alla andra kurser använder sig av något slags viktat medelvärde, ser inte någon anledning till att denna kurs ska avvika från den standarden, då det uppmuntrar till studier även om man får dåligt betyg i början.
  ---
  Det största problemet med examinationerna var att det inte var tillräckigt mycket fokus i instruktionerna till uppgifterna hur tydliga och utförliga lösningarna skulle vara. Det är lätt hänt att man tänker att vissa delar är självklara och missar att ta med dem i lösningen och på grund av detta inte klarar uppgiften.
  ---
  Bra med mästarprov då det visar på hur man kanske får jobba i industrin.
  ---
  Lite konstigt att man kan få E på teoritentan men A på extralabben, vilket då ger A i tentabetyg. Men bra för mig!
  ---
  Kamraträttning är generellt väldigt tråkigt. Det var dock ovanligt effektivt denna gång, så jag tänker inte klaga.
  ---
  Kan vara svårt att avgöra vad som är rätt/fel ibland, trots rättningsmall. Dock enklare på sant/falskt-frågorna.
  ---
  Att man tar ut minimum-betyg fungerar inte särskilt motiverande för en som får ett lågt betyg på första mästarprovet. Varför anstränga sig? Man får ju inget för det.
  ---
  Flera kurser (tex progp för förra året) har haft problem med att genomföra dem. Dagens tenta genomförde det på ett bra sätt. När kamraträttning fungerar så är det i stort sett en timmes obligatorisk genomgång av tentan vilket är bra (medan det är färskt).
  ---
  Kamraträttningen var väl ok men jag ser inte riktigt poängen för min egen del. Är den till för att hjälpa kursledaren är det helt lugnt.
  ---
  Jag tycker inte att kamraträttning är riktigt acceptabelt. Om elevernas rättning gör skillnad för examinationen är det fel och om den inte gör det är det onödigt. Att ha rättning som pedagogiskt moment är ok men bör hållas utanför examinationen eller möjligtvis i form av tentatal, inte som rättning av en aktuell tenta imho. Dessutom gillar jag inte att rätta andras arbete, speciellt när jag kanske har gjort sämre själv, och jag gillar inte att gå igenom tentor direkt efter att jag har skrivit dem, så kamraträttning passar mig personligen extra dåligt.
  ---
  Lite komplicerat betygssystem, ur viss synpunkt även lite väl strikt. Lägsta delmomentsbetyget som slutbetyg gjorde att man inte kände sig så motiverad. Än om man t.ex. fick A på extralabben och C på mästarproven känns det inte lönsamt att försöka munta upp två mästarprov, då man är fast med C om man misslyckas på ena.
  ---
  Det är för svårt att få hyffsade betyg i ämnet. Jag önskar till exempel att man kunde kompletera sitt mästarprov. Jag fick tyvärr inte chans att munta upp mitt betyg eftersom jag hade för lågt på vissa delar. Små-missar gjorde så att jag fick nöja mig med ett E istället för ett C. Jag hade gärna lagt tid på att komplettera för att få chans att munta.
  ---
  Om man inte skaffat så många bonuspoäng tycker jag att gränsen för godkänt på teoritentan var för hög. 0p på sista ganska avancerade frågan t ex, så var man tvungen att ha 100% poäng på resten av hela tentan för att ens få godkänt.
  ---
  Jag tycker att betygssättningen är orättvis då man bara kan höja sig med munta ifall man fått minst C i två moment. Det betyder alltså att folk som siktar på ett lägre betyg än A och B, till exempel D inte får möjligheten att få det. Det är väldigt bitter ifall man får E, C och A på momenten, det betyder att man bara får E ändå trots att man har visat att man har högre kunskaper. Men man får ingen chans att visa det heller utan måste vänta tills nästa kursomgång.

  Jag tycker också att bedömningen av mästarproven är för hård. Muntan borde vara till för att komplettera det man missat också. Till exempel under mästarprov 2 var det många som missade att skriva att reduktionen gick på polynomisk tid, men som ändå kunde förklara och säga det under muntan. På grund av att man inte hade det nedskrivet så fick man gå ner ett betygssteg. Jag tycker alltså att man ska kunna få en chans att fixa sina misstag på muntan.

  ---
  Onödigt komplicerad examination, att uppnå ett A kräver orimligt mycket mer jobb än att uppnå A i andra kurser
  ---
  Labbarna, framför allt labb 3, krävde extremt lång tid och bidrog inte mycket till att göra mig klokare.
  ---
  Genomförandet av kamraträttning var betydligt bättre än tidigare erfarenheter
  ---
  Kamraträttningar blir alltid lite rörigt, men jag har börjat förstå poängen med dem. Jag tyckte det gick bra denna gång jämfört med hur det har varit i en del tidigare kurser. Det hjälper att tentan inte är så omfattande.
  ---
  Det enda jag tycker är tråkigt är att det är svårt att prestera i slutet av kursen då jag är van att bedömmas då. Därför tror jag att en möjlighet på ommästarproven att kunna höja sig till C skulle kunna vara en idé. Då skulle man kunna höja sig iaf man inte hade mycket tid att arbeta på mästarproven pga andra kurser.
  ---
  Bra att man inte behöver munta för högsta betyg om man ser till att göra bra ifrån sig tidigare under kursen (A på mästarprov 1 och 2 samt extralabb).
  ---
  Jag tycker att det är ganska hårt att ge sämsta betyget av alla tre delmoment. Jag känner att jag har väldigt god kunskap i kursen men kommer få E utan möjlighet att munta. Detta för att jag missade att nämna tidskomplexiten på uppgift 2 på mästarprov två (i uppgift 3 uppmanades man att redovisa det, men inte på 2:an). Jag hade löst alla 3 uppgifter men nådde inte C, och alltså ingen munta. Så personligen tycker jag inte att mitt betyg reflekterar min kunskap i denna kurs överhuvudtaget. Jag skulle vilja kunna munta upp mitt betyg trots att jag inte har C på två moment.
  ---
  På det stora hela är det en bra idé att examinera färre moment på tentan och fler på praktiska uppgifter. MEN jag tycker att eleverna i förväg borde få veta att bedömningen av mästarproven är väldigt hård och särskilt på den skriftliga delen. Det känns som om det sista steget mellan B och A på mästarproven inte handlar om hur mycket man kan om ämnet utan om hur noggrann(petig om man vill vara elak) man är i sin rapport. Och meningen med en muntlig redovisning försvinner om det ändå är den skriftliga redovisningen som avgör betyget(som i Mästarprov 2).

  Dessutom kan mästarprov två och labb 3 behöva tydligare lydelser. Eftersom de flesta verkar missuppfatta lydelsen till labb 3 kanske en mening i stil med "Tänk på åt vilket håll du bör reducera." spara många timmars arbete. Dessutom kanske man bör låta kravet på polynomiska komplexitetsanalyser för samtliga algoritmer vara lite mindre "implicit" i Mästarprov 2.

  ---
  En tråkig del med systemet att lägst ingående betyg blir det övergripande betyget är att det gjorde att jag inte satsade lika högt. Jag lade mer än 40 timmar på första mästarprovet för att klara A, men då min lösning på sista uppgiften inte var snabb nog (förövrigt undrar jag vad B-gränsen var för tidskomplexiteten i bitkostnad..) så fick jag C. Då jag behövde lägga så mycket tid på sista uppgiften så resonerade jag att jag antagligen inte hade tillräckligt med tid på muntan för att kunna nå A. Detta gjorde att jag på mästarprov 2 inte alls brydde mig om uppgift 3 eftersom nerlagd tid inte skulle kännas lika värd eftersom det inte skulle förändra betyget på något sätt.
  ---
  För komplicerat.
  ---
  Det är synd att om man får ett E eller D på första momentet, så känns det svårt att få något annat i betyg en det. I början har man inte riktigt uppfattat betygssystemet så bra som man gör senare i kursen.
  ---
  Har varit med om att kamraträttningar inte har fungerat bra alls, men i detta fallet så var det väldigt bra uppstyrt, och det kändes därför väldigt bra.
  ---
  Känns väldigt hemmasnickrat. "Ett betyg ska betyda att man kan allt på den nivån, därav lägsta delbetyget" - varför ska ett ADK-betyg betyda något annat än alla andra betyg?
  ---
  Det är enkelt att få godkänt på kursen, men för att få högre betyg måste man faktiskt jobba en hel del. Många kurser har svårt med detta, men här var det väldigt lyckat.
  ---
  Tråkigt att betygssättningen går till så att man får det lägsta av 3 betyg.
  ---
  Det känns fruktansvärt orättvist att få minsta betyget på av alla momenten, det sänker mitt betyg jättemycket. Blir olika snäll rättning för olika personer. Bra att få resultat snabbt.
  ---
  Finns ingen pedagogisk poäng i kamraträttning av tentan eftersom det finns mycket lite utrymme för olika varianter av lösningar, finns i princip bara 1 rätt och 1 fel svar.
  ---
  Jag tycker att det är jättebra att det inte bara är en stor tenta på slutet. I sådana kurser tenderar jag att bara plugga sista veckan, så då lär man sig sakerna bara för tentan och glömmer dem fort. När man tvingas arbeta mer kontinuerligt får man ut mycket mer av kursen.
  Jag tycker att det är bra att allting vägs ihop på slutet och är lika mycket värt. Det gör att man tvingas ta allting seriöst och inte kan slappa på något. Sen vet jag att vissa tycker att det är dåligt att det är det lägsta betyget som gäller, och inte något medelvärde som i många andra kurser. Detta tycker dock jag är bra. Många kurser på KTH är väldigt slappa, och om man säger att man vill ha A så får man det. Det verkar som att många lärare och assar inte "vågar säga nej". I ADK kursen finns det tydliga krav, och man måste kämpa för sitt betyg. Det känns mycket rimligare än att alla ska få A. Betyget blir mer värt när kursen är svår. Dessutom är kursen inte orimligt svår eller oförlåtande. Om man misslyckas med ett mästarprov för man är sjuk eller något liknande så finns det möjlighet att munta upp betyget. Så kursen är tuff men rättvis. Mycket bra.
  Kamraträttning är acceptabelt. Föreläsarna brukar säga att det är "för att vi ska lära oss av andra", det har jag dock aldrig upplevt att jag gjort. Men det är ok.

  ---
  Det känns orättvist att få E när man har E, A, C som betygsuppsätyning. Ett snedsteg så är man körd.
  ---
  Jag tycker på sätt och vis att om-mästarproven bör vara A-F och inte E-F, och vara lika svåra (eller kanske till och med svårare) än de vanliga mästarproven, men jag förstår att det är lite orealistiskt eftersom många då kanske "slappar" inför första då dom vet att det finns en andra chans, och det blir mer jobb för lärare/assistenter. Personligen missade jag MP1 och muntan totalt, och jag är osäker på om jag någonsin kommer ha den tid som krävs att lyfta upp den delen -- jag har A i allting utom MP1 som är ett D, och chansen är stor att jag inte kan lyfta detta någonsin.
  ---
  Nästa termin snälla sätt inte minsta betyget från de 3 momenten. Ta medel avrundat uppåt så om man misslyckas med mästarproven, (som var väldigt svåra om man inte kodat jätte mycket på fritiden).
  ---
  Efter erfarenhet av kamraträttningar i flera kurser ser jag fortfarande ingen positiv och/eller utvecklande aspekt i momentet.
  ---
  Svaren var bra och det var inte så mycket som kunde misstolkas. Bra tenta för bra kamraträttning


 17. Hur lång tid ägnade du åt att lösa mästarprov 1?

  1. 9% (7 st) 1-5 timmar.
  2. 16% (12 st) 6-10 timmar.
  3. 28% (21 st) 11-20 timmar.
  4. 19% (14 st) 21-30 timmar.
  5. 16% (12 st) 31-40 timmar.
  6. 11% (8 st) Mer än 40 timmar.
  7. 1% (1 st) Jag arbetade inte med mästarprov 1.

 18. Hur lång tid ägnade du åt att lösa mästarprov 2?

  1. 8% (6 st) 1-5 timmar.
  2. 31% (23 st) 6-10 timmar.
  3. 31% (23 st) 11-20 timmar.
  4. 15% (11 st) 21-30 timmar.
  5. 11% (8 st) 31-40 timmar.
  6. 1% (1 st) Mer än 40 timmar.
  7. 4% (3 st) Jag arbetade inte med mästarprov 2.

 19. Vad tycker du om lärarens feedback vid muntliga redovisningarna av mästarproven?

  1. 28% (21 st) Mycket bra.
  2. 41% (31 st) Bra.
  3. 16% (12 st) Acceptabel.
  4. 11% (8 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dålig.

  Ev. synpunkter på mästarproven:

  Olika lärare hade väldigt stora skillnader på hur mycket fel man fick ha.
  ---
  Gjorde i princip inte första mästarprovet. Andra gjorde jag men fick vänta 20 min på redovisning så det blev lite hastigt, tyckte även att fråga 2 kunde varit tydligare med att man skulle visa att reduktionen också behövde vara polynomisk, finns ingen anledning till att inte inkludera det även om det är "självklart". Onödigt att att inte förtydliga när det går speciellt eftersom i alla fall jag inte tycker det har framgått tydligt under föreläsningar att det ska var del av bevis.
  ---
  Fick ingen speciell feedback under mästarprov 2.

  Uppgiften uppfyller kanske inte kravet att "Läraren ska sträva efter att ge uppgifter som inte frestar till kopiering." i hederskodexen. Det förekom kanske inte direktplagiering, men en hel del hämtade definitivt inspiration från varandra eller internet där vissa lösningar fanns publicerade. Vilket enligt specifikationen inte var tillåtet.

  ---
  MP1 tog mycket tid då jag valde att koda alla uppgifter för att vara säker på att de stämde.
  ---
  Att bevisa korrekthet var något som jag inte kände att kursen gick igenom tillräckligt mycket för att jag skulle klara av det med säkerhet. Visserligen blev det bra i slutändan, men det krävdes att jag satt i flera timmar och undersökte på egen hand för att jag skulle veta hur jag bäst visade korrekthet för till exempel en dynprogalgoritm. Gå gärna igenom matematisk induktion mer grundligt, kursmaterialet hjälpte mig inte alls att genomföra induktionsbevis av algoritmer.

  Det borde ges exempel på korrekthetsbevis på antingen föreläsningar eller övningar som också kan hämtas på kurshemsidan.

  ---
  Fick inte chans att redovisa min lösning ordentligt på ett mästarprov, och assistenten var heller inte intresserad av att förstå.
  ---
  vikten av motiveringen bör ha understrukits tydligare
  ---
  Feedbacken var bra... Jag hade inte möjligheten att lägga ner den tid som krävdes så då går det som det går...
  ---
  På mästarprov 2 fråga 2 kunde jag inte komplettera och säga att min karpreduktion faktiskt tog polynomisk tid när jag missat att skriva det i rapporten. När algoritmen enbart var en enkel for loop som tydligt terminerade kändes det tämligen idiotiskt att bli sänkt från A till B på grund av det utan att äns kunna ändra det på den muntliga redovisningen.
  ---
  Feedbacken var överlag bra. Jag tyckte det var lite löjligt att man inte kunde fixa upp att man missat tidskomplexitet på andra uppgiften på Mästarprov 2 när det var något som många uppenbarligen kunde men missat att ta med eftersom det inte stod i uppgiftslydelsen.

  Mästarprov 1 uppgift 2 kändes väldigt svår. Kan inte sätta fingret på varför men kan ha att göra med att vi inte riktigt gått igenom DP med flera villkor(jag kan också ha missat det).

  ---
  Väldigt bra! Tycker att fler kurser (på andra program än fysik och data) borde ha mästarprov!
  ---
  Jävligt svåra. Men riktigt kul!
  ---
  Jag tyckte att det var lite tråkigt att min dynprog-lösning på sista uppgiften på MAS1 hade för dålig komplexitet. Det tråkiga låg mest i att min lösning var väldigt kortfattad och "stilig" så jag anade inte för en sekund att den skulle vara för långsam. Det faktum att den bästa lösningen delvis var girig var lite oväntat :p Kanske säga öppet (ungefär) vilken komplexitet som är acceptabel?
  ---
  Feedbacken vid själva redovisningstillfället var inte särskilt utförlig.
  ---
  Jag tycker upplägget med att man inte får arbeta i grupp känns lite föråldrat. I de flesta jobbsituationer kommer man troligen inte att vara isolerad från omvärlden utan kan ta hjälp/diskutera tillvägagångssätt med sina kollegor. Det lär man sig mycket på.
  ---
  Väldigt hård bedömning rent allmänt. Kan inte bedöma om det är bra eller dåligt, men eftersom många var upprörda så kanske det borde göras tydligare vad som krävs för ett visst betyg?
  ---
  Mycket lärorika!
  ---
  Tycker inte det helt och hållet framgick vad som förväntades.
  ---
  Kan tillägga att jag endast siktade på C på båda mästarprov, troligtvis hade tidsåtgången varit mycket högre om jag siktat på A. Redovisade för Marcus Dicander och det gick utmärkt.
  ---
  Jag har en hatkärlek till mästarproven. Å ena sidan, jättebra att examineras på praktiska uppgifter och träna ens förmåga att klara sig helt själv. Å andra sidan, så otroligt enerverande och ovant, lätt att köra fast och inte komma någon vart. Speciellt mästarprov 1 uppgift 2 (som jag säkerligen spenderade minst 24 timmar på) var en uppgift som var svår att komma på hur man skulle göra - i slutändan gjorde jag ändå på fel sätt, vilket kändes lite hopplöst då man hade spenderat så mycket tid på uppgiften. Kanske vore bra att träna sig till mästarproven genom att ha små hemuppgifter?
  ---
  Jag har varit borta större delen av höstterminen.
  ---
  Jag redovisade mina mästarprov för två olika lärare. Jag tycker att feedbacken och tillvägagångssättet skiljde sig mycket. Jag tycker att tydligare riktlinjer borde ges. Den ena fokuserade på det stora hela och den andra fokuserade varje detalj i koden.
  ---
  Mycket "elak" rättning. För mycket vikt vid det formella ex. att en reduktion som i uppgiften står att den ska ta polynomisk tid så måste man skriva att den tar polynomisk tid trotts att man har skrivit en alogritm som tar polynomisk tid och det står i uppgiften att den ska vara det... Jag tror att studenten i fråga har förstått att den ska vara polynomisk, trotts att det inte står utskrivet!

  Bra grej med mästarproven, men skulle gärna se rättningsmallar som bedömer huruvida studenten kan/förstår någonting snarare än hur bra studenten är på att formellt visa/bevisa någonting.

  ---
  Dicander ställde bra och relevanta frågor!
  ---
  Framförallt var jag imponerad när Cendy fick rycka in och ta min redovisning eftersom jag missade min ursprungliga tid med Cecilia. Han hade trots det korta varslet (1 dag) satt sig in helt i min lösning och hade väldigt konstruktiv kritik. Det är bra att lösningarna också gås igenom på övning/föreläsning.
  ---
  Jag tycker att responsen man fick på mästarproven var bra, trots att de behövde vara kryptiska för att inte avslöja vad de sökte efter.
  ---
  Jag gnällde en hel del på mästarproven i fråga 16. De var ett lärorikt moment, men jag kände inte att betyget reflekterade min kunskap.
  ---
  Första mästarprovet: bra redovisning.
  Andra mästarprovet: Aningen irriterande att det var ett "implicit" krav som sänkte mitt betyg trots att jag hade löst samtliga uppgifter korrekt.

  ---
  För många som samarbetade för att det skall fungera som ett ordentligt examinationssätt. Väldigt irriterande att få sämre betyg än de som jobbar tillsammans.
  ---
  Ett bra examinationssätt. Det som är mindre bra är väl att ifall man baserat sin lösning efter att ha missuppfattat uppgiften, får man ingen större chans att åtgärda det om man inte gör om mästarprovet året efter.
  ---
  Gör det tydligare hur stora missar man får göra fixa under redovisningen, och gör det lättare att få halva poäng.
  ---
  Mästarprov 1.3 krävde en reduktion, som gicks igenom på föreläsningen efter inlämningen. :/ Den accepterade lösningen på mästaprov 2.3 är inte nödvändigtvis polynomisk (fråga Dicander).
  Och så var det ju det där med komplexiteten på 2.2 som man kan diskutera i evigheter.

  ---
  Redovisade båda för Cenny. Han ställde en massa konstiga frågor som inte var relevanta för uppgifterna.
  ---
  Mästarprov har inte varit särskilt roligt att genomföra, det känns inte kul att arbeta på ett sätt då man blir isolerad från arbetskamrater.
  ---
  Ett otroligt tråkigt examinationsmoment som inte reflekterar den faktiska arbetsbördan på de allra flesta arbetsplatser.
  ---
  Inför mästarprov 1 hade läraren fått lösningarna med kort varsel och hade inte hunnit sätta sig in i dem ordentligt. Fick inte så mycket feedback på mästarprov 2 heller vad jag minns.
  ---
  Kändes ibland som man inte fick den respons man sökte när man ställde frågan: "hänger du med?" på redovisning.
  ---
  Gick inte att förbättra sitt resultat genom den muntliga redovisningen.
  ---
  Man borde få en chans vid redovisningen av mästarprovet att kunna fixa fel i rapporten. Det är väldigt oklart vad de ska innehålla.
  ---
  Eleverna får lära sig att tänka själva och så vidare.
  ---
  Det enda som bekymrat mig är sekretessen kring mästarproven. Det är jobbigt att känna sig osäker på vad man kan diskutera med kamrater och inte, det blir lätt att man inte vågar prata om ADK alls vilket är enormt begränsande för inlärningen eftersom det är under så långa perioder.

  Jag tolkade uppgifterna på första provet på ett sätt som gjorde dem mycket svårare än de var menade att vara, hade jag kunnat bolla detta mer med någon hade jag troligen insett att min tolkning var orimlig.

  (Din lösning ska vara så effektiv som möjligt tolkade jag som att jag faktiskt ska visa detta.)

  ---
  De skiljde sig åt markant i svårighetsgrad, där första mästarprovet var svårare och därför tog längre tid än det andra.

  Jag tycker heller inte att man fick tillräckligt tydliga instruktioner om hur abstrakt pseudokoden fick vara, vilket i mitt fall antagligen innebar att jag var alldeles för utförlig och därför lade ner en massa tid på onödiga detaljer.


  Nu kommer ett par frågor om labbgranskningssystemet Kattis.

 20. Tycker du att Kattis har varit till hjälp för ditt lärande i denna kurs?

  1. 35% (26 st) Ja, till stor hjälp.
  2. 57% (43 st) Ja, till viss hjälp.
  3. 8% (6 st) Inte till någon hjälp alls.
  4. 0% (0 st) Vet inte/har inte använt Kattis.

 21. Hur har du använt Kattis återkoppling? (flera alternativ kan väljas)

  1. 19% (14 st) Vilken återkoppling?
  2. 40% (30 st) Jag kollade bara på om Kattis accepterade eller inte.
  3. 48% (36 st) Jag använde den för avlusning av programmet.
  4. 59% (44 st) Jag använde den för att hitta specialfall som måste hanteras.
  5. 0% (0 st) Jag använde den inte.
  6. 11% (8 st) Jag använde den till något annat (specificera nedan).

  Annan användning av återkopplingen:

  Man får ju inte reda på vilka specialfall den inte tar....
  ---
  För att se om mina ändringar ger en snabbare algoritm. Mycket lärorikt att enkelt kunna testa olika metoder och optimeringar.
  ---
  Jag använde tidsåterkopplingen för att förbättra programmet.
  ---
  Svårt att veta vad programmet misslyckats på i vissa fall.
  ---
  Jämföra tider före och efter specifika ändringar för att se om de påverkade
  ---
  Återkoppling, har jag missat något?
  ---
  För att få bättre tider
  ---
  Snabba upp koden
  ---
  för att se hur lång tid och hur bra olika lösningar är.
  ---
  Jag använde den till att optimera körtiden på vissa labbar.
  ---
  Fick inte mejl först, så jag kände inte till feedback. Långt senare la jag till en andra mejladress, och började då få mejl...
  ---
  Snålt med information om vad som var fel
  ---
  Fanns det nåt mer än att den sa vilket testfall den inte klarade?
  ---
  Optimering

 22. Vad tycker du att Kattis är bra för?

  Kolla om det alg är rätt
  ---
  För att veta att sitt program är _helt_ rätt
  ---
  Kolla om en lösning är korrekt snabbt.
  ---
  Tidsmätning, och ibland får man bra feedback som gör att man kan hitta specialfall.
  ---
  Kontrollera så (troligen) allt stämmer i koden.
  ---
  Att snabbt se resultatet av optimeringar.
  ---
  Titta om en kod fungerar snabbt
  ---
  Smidigt att kolla om man löst något rätt.
  ---
  en stor fördel är att kattis tvingar en till att bygga program som hanterar även specialfall vilka en inte vill anta kommer förekomma, säkert bra rutin
  ---
  Går snabbt att kontrollera en lösning. Kan komma åt submitad kod i olika versioner överallt.
  ---
  Kattis funkar för att kolla tid och för att snabbt kunna kolla specialfall man inte tänkt på.
  ---
  Bra för att godkänna/underkänna problemlösningsinstanser.
  ---
  Det är bra för att se till att man skriver felfri kod och att man kan vara säker på att man löst en uppgift helt korrekt innan redovisning.
  ---
  Man får en tröskel som man måste över. Jag tror att man i många andra fall hade "nöjt sig" tidigare.
  ---
  Den testar alla specialfall, skönt att veta att koden "säkert är korrekt".
  ---
  En bra vän!
  ---
  Utveckla ditt optimeringstänk.
  ---
  Motivera att optimera sina program! Väldigt smidigt sätt att kolla korrektheten i mina program också, slipper ju jag göra det.
  ---
  Kattis är bra för att man sporras att skriva "bättre" kod när man tävlar. Det är kul. Det är skönt att veta att man har gjort rätt inför en redovisning.
  ---
  Slippa skriva egna testfall.
  ---
  Kattis är bra då man får ett konkret mål att jobba mot. Det är väldigt bekvämt att veta på förhand att ens program är godkänt. Dessutom så inför topplistorna ett tävlingsmoment som kan vara motiverande.
  ---
  Att få oss att försöka optimera/skriva om vår kod på ett bättre sätt.
  ---
  Att se att programmet tar en viss tid. Inte mycket mer.
  ---
  Att få en opartisk "domare" till ditt program. Oavsett vilken dator du kört det på så måste det vara tillräckligt snabbt på kattis för att godkännas.
  ---
  Svara om man gjort rätt eller fel.
  ---
  Att snabbt ge återkoppling på uppgifter, går snabbare att verifiera om lösningen är fel och då göra om den.
  ---
  Motivera en till att försöka göra en bättre lösning, kul att tävla mot kamraterna.
  ---
  Inse vilka fall man har missat, testa om ens lösning är tillräckligt snabb/tillräckligt minneseffektiv.
  ---
  Interaktivt, något att testa koden mot för att se om den funkar/är bra
  ---
  Kul system, helt klart på rätt spår. Achivements och liknande metaspelsfunktioner hade varit roligt om det fanns.
  ---
  Roligt att se andras resultat
  ---
  Förbättra körningstid.
  ---
  Tydligt när programmet fungerar rätt. Redovisningarna blir så mycket smidigare när man inte måste visa att programmet ger rätt utdata "live". Speciellt om det då visar sig att man glömt något udda specialfall.
  ---
  Tycker att det bra att man kan testa att ens kod fungerar innan redovisningen. Slöseri med tid om man redovisar och koden är fel. Dessutom är det kul att se hur effektiv ens kod är och hur stor en rad kod kan göra.
  ---
  Att faktiskt lägga tid på sina algoritmer, för att utan tidskraven så skulle man lätt gått vidare innan man på riktigt förstått vissa saker.
  ---
  Bra att veta att man är godkänd om Kattis har godkänt
  ---
  Framför allt att kontrollera att ett program är tillräckligt snabbt, som i labb 2.
  ---
  Lätt att se om man har gjort labben korrekt
  ---
  Testa om lösningar är korrekta/uppfyller tidskraven.
  ---
  Att upptäcka skillnaden mellan olika programmeringslösningar och för att man ska kunna ha ett färdigt program vid en redovisning utan att man kanske glömt ett specialfall. Dessutom har det gett mig en uppfattning om skillnaden i hastighet mellan olika språk.
  ---
  Se om ett program (med största sannolikhet) ger rätt svar, då det är lätt att glömma vissa specialfall när mantestar själv. För stora indata är det också svårt att själv verifiera om programmet räknat rätt.

  Det är också ett bra sätt att visa andra (t.ex. assistenter vid labbarna) att man gjort rätt.

  ---
  Kontrollera korrekthet.
  ---
  tidtagningen är motivationshöjande. jag har implementerat massa olika saker bara för att få bättre tid eller resultat och lärt mig mycket på det, till exempel att tillämpa mer av kursinnehållet än vad som var nödvändigt för att klara labben.
  ---
  Att berätta om en kod är 100% korrekt. Eller nära i alla fall.
  ---
  Pressa ner körtid
  ---
  Bra för att slippa skriva egna testfall och verifiera korrektheten av ett program.
  ---
  När Kattis godkänner laben vet man att man är redo för redovisning, skönt på det sätt att man är säker på att man inte missat något.
  ---
  Det är ett bra sätt att kontrollera så att programmet klarar många olika typer av testfall, och så att man är säker på att programmet gör rätt, istället för att man kanske har missuppfattat frågan. På detta sätt blir det även lättare för assistenterna att ta redovisningar.
  ---
  Man får svar snabbt
  ---
  Automatisk kontroll av labbarna. Hon är hård, men rättvis.
  ---
  Underlättar för assar?
  ---
  Att direkt se om man blev godkänd eller inte. Ibland kan ens kod vara så komplicerad att man inte vet om man gjort rätt inför en labbredovisning, men detta fixas med Kattis. Dessutom får labbassen direkt se att man gjort rätt och behöver inte närstudera koden.
  ---
  Det är ett säkert sätt att veta att man har löst ett visst problem.
  ---
  Att alla testas på samma grunder.
  ---
  Framförallt för att det är roligt. Dessutom blir det tävling vilket gör att man lägger ner mer tid än vad man hade gjort annars (och än vad man borde...).
  ---
  För att lära sig om vilka datastrukturer och att verkligen fokusera på hur ens kod skrevs.
  ---
  Kul! Man kan få direkt feedback.
  ---
  Ökar motivationen. Kul att komma bra till på highscore
  ---
  Instant feedback! Helt suverän metod!
  ---
  Snabbt sätt att verifiera koden
  ---
  Man får direkt svar om man klarat sig eller ej
  ---
  Man får direkt feadback om programmet fungerar eller inte, och slipper sålunda nervositet att programmet inte ska fungera vid redovisning.
  ---
  Det är lätt att veta när man gjort tillräckligt.

  Man får oändligt antal chanser.

  ---
  Något att skylla på.
  ---
  Man lär sig skriva bra och fungerande samt väloptimerad kod till skillnad från när man redovisar för en asse.

 23. Vad är du missnöjd med vad gäller Kattis?

  Återkoppling gav ibland fel anledning till att det failed.
  ---
  Att man inte får veta vilket specialfall man har fel på.
  ---
  1. att man inte har den blekaste aning om vad som är fel ibland. tex labb 3 del 3 fick jag fel på testfall 27/28: för lång tid... ok? men kattis svarar inte på hur lång tid mitt program tar utan bara på när det dödar programmet (enl. FAQ på kattis). Så om jag gör en liten ändring och undrar om det blir bättre så kan inte kattis svara på det.

  2. lösningar inskickade via python-scriptet exekverar snabbare än de som skickas in via sidan..

  ---
  Det var kul i början, men långa mailen är ibland lite konstiga... hehe, men kansk elite mer hintar om vad man gjort fel på.
  ---
  Att man får mycket vaga felbeskrivningar och att man inte vet HUR långt från godkänd tid man var. MYCKET tramsigt på labben där man skulle optimera en hel del att kattis gräns låg så att man behövde göra "konstiga" optimeringar som inte känns som att de hade någon direkt anknytning till algoritmen vi då höll på med. La ned ofantligt mycket tid på mini-optimeringar för att tjäna 0.001 sekund, INTE kul!
  ---
  Bristande felmeddelanden. Vid ett tillfälle ville inte kattis godkänna koden för att .java filen hade fel teckenkodning, något som inte alls framgick av felmeddelandet.
  ---
  Ibland väldigt vag och dålig feedback
  ---
  Wrong answer kan vara väldigt irriterande
  ---
  mina nerver påverkades negativt
  ---
  Ibland kan det vara väldigt frustrerande att fastna på samma testfall gång på gång men inte kunna hitta ett testfall själv som ger fel. Därför vore det trevligt om man kanske kunde få en skriftlig motivering om vad som ungefär testas i specifika fall även om siffrorna är dolda.
  ---
  Kattis fungerar som en svart låda vilket är okej när testfallen är enkla eller syftar till att kolla specialfall. Men när testfallen är konstigt uppsatta, som till exempel för extralabben, blir det konstigt att arbeta mot. Algoritmer som tycks fungera bättre för en majoritet av problemen blir sämre på Kattis.
  ---
  Det är väldigt ogenomskinligt. Man får konstiga felmeddelanden som egentligen inte hjälper. Känns som om man kommer ha tillgång till testkod i arbetslivet (eller?), varför inte här?
  ---
  Tidsgränserna kändes ibland lite hårda(speciellt labb 4 som var hemsk att skriva i java om man började fel).

  Vidare så kan det uppkomma fall där man klarar alla existerande testfall och testfall man kan komma på, men fortfarande misslyckas i kattis.

  ---
  Ibland är det svårt att förstå felmeddelanden.
  ---
  Hade varit bra om man inte fått time limit exceeded direkt på gränsen för att bli godkänd. Istället hade det varit bra om det hade varit en liten marginal över godkänd gränsen så man visste mer hur mycket man måste förändra för att klara tidsgränsen.
  ---
  Hör aldrig av sig...
  ---
  Att hon inte ger bättre felmeddelanden. När hon får någon Exception för okänd indata skulle det hjälpa extremt mycket om man fick radnummer och kanske exception-typ (nullpointers specificeras, men annars står det bara "an exception..:").
  ---
  Inget
  ---
  Det vore bra om tidsgränserna justerades beroende på programspråk.
  ---
  Ofta vaga missvisande/tips på vad som kan vara fel. Accepterar inte alltid en korrekt lösning pga hur Kattis är konstruerad (labb 4).
  ---
  Inget särskilt, tycker att det ska vara en simpel applikation vilket det är.
  ---
  Att kattis dödar programmet efter tiden är ute (för snabbt, blir svårt att se om den hakat upp sig på specialfall eller är för långsam allmänt).
  ---
  Allt! Fruktansvärt frustrerande helt enkelt och jag önskar att Kattis försvann helt och hållet - från alla kurser.
  ---
  Inte direkt ett missnöje, men jag skulle uppskatta om Kattis stödde exempelvis Haskell eller andra rent funktionella språk. Även logikprogrammering, exempelvis i form av prolog, skulle vara intressant.
  ---
  Ett exempel vi blev frustrerade över var att våran algoritm klarade alla möjliga test vi hittade på galant, men när vi laddade upp den till Kattis segfaultade den på ett problem. Vi fick ingen information om vad för indata som givits eller vad som troligtvis orsakat det. Fick hjälp av en asse i slutändan, men känner att Kattis kunde bidragit med lite mer information.
  ---
  Återkopplingen kan ibland inte vara helt självklar. T.ex. så returnerade Kattis Signaled (11) (dvs. pointer relaterat) vid en uppgift där felet egentligen var att vi hade överstigit den tillåtna minnesanvändningen - tog en stund att inse detta eftersom vi var helt inställda på att det hade något med våra pekare att göra.
  ---
  Mer detaljerad återkoppling hade inte skadat. Hade varit bra om kattis inte avbröt körningen så fort ett testfall failar.
  ---
  Bättre, mer detaljerad, feedback på varför vissa grejer inte blev accepterade.
  ---
  Tidsmätningen är lite på gott och ont. Personligen tycker jag om det, men det gör ofta att koden ser mindre läslig ut för att få ner tiden lite.
  ---
  Tar tid att förstå hur saker ska vara formaterade. Kan ge otydlig feedback. Vissa fel undrar man vad för fall som orsakade
  ---
  Lade ner massa tid på att försöka lösa Labb4 med hamiltonsk cykel när vi löst den med hörnfärgning. Ingen har ju löst den i kattis och ingen vet hur man ska lösa den! Frustrerande :)
  ---
  En av de mest frusterande händelserna var att misslyckas på ett testfall utan att förstå varför. Då var man tvungen att spekulera kring de många olika sakerna som misslyckandet kan bero på och testa sig fram med olika ändringar i koden tills det funkade. Om man bara kunde se vilket testfall man misslyckats på skulle man bespara sig en massa tid och lidande. Det skulle kunna vara ett meddelande av formen "Din algoritm klarar inte att reducera följande instans korrekt: [...]". Skulle man kunna kringgå Kattis på det här sättet? Möjligen, men man skulle fortfarande behöva redovisa en allmänt fungerande algoritm vid redovisningen. Kattis borde bara användas som ett hjälpmedel för att säkerställa att ens algoritm funkar som den ska, och detta hjälpmedel borde förklara _varför_ ens algoritm är felaktig snarare än bara det faktum _att_ den är det.
  ---
  När man får fel är det svårt att förstå vad som går fel när man skickar in till kattis. Skulle gärna se en bättre specifikation på indata och utdata till programmen. Exempel flödesscheman för testfall.
  ---
  Skulle gärna få lite mer info om vilken indata ett program misslyckades på.
  ---
  Det som har varit svårast med att jobba med Kattis var att hitta just de specialfall som programmet man skapat inte lyckades lösa, oftast fick man bara ett påpekande om att det fanns ett fall det inte klarade.
  (Sen att Kattis är känsligt mot diverse printouts är aningen irriterande).

  ---
  På någon labb (tror det var labb4) var Kattis lite petig med ordningen av utskriften.
  ---
  Kattis är bra, men vissa minneskrav kändes onödigt hårda.
  ---
  inget.
  ---
  1. Att felmeddelandena inte är helt hjälpsamma ibland.
  2. Att testdata till extralabben var för enkla fall i jämförelse med Kattis. I mitt fall klarade algoritmen alla test på testfilerna men inte på Kattis så jag hade mer eller mindre inget att gå på vid avlusningen.

  ---
  Det är ibland rätt svårt att förstå vad som är fel utifrån felmeddelandena
  ---
  Emotionellt stöd. Ibland tyckte jag att Kattis var lite väl kritisk och jag blev lite kränkt. =(
  ---
  Ibland blir det svårt att veta vad som är fel om Kattis inte godkänner laben.
  ---
  Skulle vara trevligt att få veta lite mer när det går fel.
  ---
  Kanske aningens hård med tidsgränserna.
  Det vore fint att få veta varför ett visst testfall misslyckas om det tar för lång tid. Typ en hint på om det är något som är speciellt med det testfallet (Jag tänker på dig, testfall 27).

  ---
  På tok för rättvis. =)
  ---
  Kan vara svårt att hitta rätt problem att submitta till. Kattis filterfunktion verkar inte fungera alls, eller bara mycket dåligt.
  ---
  Det ger inte så mycket återkoppling.
  ---
  Tidsgränsen borde vara olika för olika effektiva programspråk.
  ---
  I vissa uppgifter (kommer ej ihåg exakt vilka tyvärr) täcker testfallen inte alla specialfall. Så program som man vet har buggar i sig blir accepterade av kattis. Vilket känns lite fishy.
  ---
  Ibland blev man frustrerad när man inte visste varför ett testfall inte klarades och inget stod.
  ---
  Att den inte anger vilket runtime-fel man får.
  ---
  oklara felkoder ibland
  ---
  Lite dålig på att ge output.. Man borde få mer feedback t.ex. vilken rad som gick fel osv, vid enklare fel, och vid fel i algoritmen kan katis säga detta.
  ---
  Felmeddelandena kan vara ganska fåordiga och opedagogiska (exempelvis vid segmentation errors).
  ---
  Då återkopplingen är så begränsad att man inte ens kan se vilken rad som ger ett exception var jag vid ett tillfälle tvungen att binärsöka efter raden genom att medvetet kasta ett annat exception på olika platser i min kod. Iofs relevant för kursen men kanske en lite slöseri med min tid?
  ---
  Återkopplingen kunde vara mer informativ, t.ex. vad gäller fel vid specialfallen. Inte säkert att man tänkt på just det fallet som det blir fel vid även om man förstått algoritmen som skall implementeras.
  ---
  De pladdriga svarstexterna, att man inte kan stänga av mail och få all information på sidan istället.

 24. Har Kattis påverkat hur du arbetat med labbarna eller ditt fokus i labbarbetet? (som när och var du labbat, hur du testat din kod, hur du programmerat eller vad du försökt uppnå)

  Lät kattis göra mesta av testning.
  ---
  testat mer hemifrån
  ---
  Har använt kattis för att testa koden mycket och för att optimera efterom man kan se om tiden är bättre.
  ---
  Nej.
  ---
  Vet ej
  ---
  Nej
  ---
  ja, lite åt att skriva program som löser mer varierad indata
  ---
  Inte påverkat
  ---
  Nej.
  ---
  Jämfört med vad?
  ---
  ja, det har vart till hjälp.
  ---
  Jag testar mer med kattis istället för att skapa egna tester.
  ---
  Definitivt!
  Främst för att den kräver utskrifter till terminaler, vilket ledde till att jag programmerade mer på Linux.

  ---
  Kattis har motiverat mig att fortsätta skriva när det gått mindre bra. Alltid spännande att se om man uppnår "accepterat"
  ---
  Jag har inte alls tänkt på att programmera snyggt, utan på att skriva optimalt.
  ---
  När jag började optimera koden så blev det fulare men snabbare kod. Jag brukar annars, precis som de flesta, fokusera på bra kodstruktur och läsbarhet. Jag la ner mer tid på labbarna än jag brukar, särskilt eftersom jag fortsatte länge efter att jag klarat målen vid två tillfällen.
  ---
  ja
  ---
  Har påverkat på så sätt att jag möjligtvis varit mer fokuserad på att konstruera ett effektivare program.
  ---
  Inte särskilt mycket.
  ---
  Nej.
  ---
  Allt programmering i de tidskritiska labbarna testades mot kattis. Tidskraven fick en att tänka mer på att effektivisera ens kod.
  ---
  Nja, om något har man blivit mer frustrerad vid varje felaktig inskickning. Önskar att man fått mer info från felaktigheter.
  ---
  Ja, till viss del. Typiskt sett körde vi igenom givna testfall och om alla lyckades så laddade vi sedan upp algoritmen till Kattis utan vidare eftertanke.
  ---
  * Fått mig att bli mer paranoid gällande pekare (vilket iofs är en bra sak).
  ---
  Ja, åtskilliga timmar har gått åt till att komma på topplistor
  ---
  Ja
  ---
  Ja det har uppmuntrat en att göra snabbare program.
  ---
  Det känns som att det blir smidigare. Det är enkelt att sätta upp lokala testfall som har samma format som kattis använder. Detta är speciellt bra eftersom uppgifterna måste följa en viss mall, vilket gör dem tydligare ofta.
  ---
  Det har hänt att man offrat läsbarhet för snabbhet.
  ---
  Har tidsoptimerat labbarna lite
  ---
  Nej inte direkt
  ---
  Nej, inte direkt.
  ---
  Kattis fick mig att arbeta mer med testdriven programming än förut.
  ---
  Man blir mer motiverad att förbättra sin kod ytterligare för att få bättre tider.
  ---
  Vi skrev om ett moment i lab3 i c enbart för att klara kattis-gränserna.
  ---
  kattis har som sagt fått mig att fokusera på olika typer av optmieringar
  ---
  Inte särskilt mycket. Att ha ett automatiserat testverktyg gör ju förstås att man tvingas hantera fler specialfall i sin kod och programmera noggrannare.
  ---
  Ja. Jag redovisade bara labbar när Kattis godkänt. Jag lyckades även göra en av labbarna på mobilen tack vare Kattis eftersom jag kunde testa min kod via henne. :)
  ---
  Vet ej.
  ---
  Ibland försöker man uppnå ett bättre resultat på grund av att det blir en sorts tävling av att få så bra tid som möjligt. På detta sättet har man ansträngt sig för att tänka på tidskomplexitet och dylikt för att ha så bra kod som möjligt.
  ---
  Inte särskilt. Mer fokus på hur lång tid det tar att köra programmet.
  ---
  Jag har upplevt betydligt mer frustration än kanske någonsin tidigare då jag programmerat...
  ---
  Inte mycket under själva arbetet, men jag har använt den som en verifikation på att jag gjort rätt, eller för att få tips om vad som är fel.
  ---
  Jag tänker mindre själv och låter kattis tänka åt mig.
  ---
  Ja. Det är lätt hänt att istället för att fundera om ens algoritm eller koden man precis skrev är korrekt så skickar man bara in det till Kattis. Så man blir latare, och slutar tänka så noggrant och låter Kattis berätta för en när man gjort fel. Det är egentligen dåligt, eftersom man troligen inte i arbetslivet har den tillgången och eftersom kattis inte alltid täcker alla fall. Så det ger en falsk trygghet.
  ---
  Mera tänk om testning och specialfall som kan behövas täckas.
  ---
  Ja, men tyvärr gynnas man av att skriva "ful" kod med maskinnära datastrukturer.
  ---
  Det gjorde så att jag spenderade mycket tid på Rättstavnings-labben, för att få en bra tid
  ---
  Säkert. Jag vet inte. Jag har förändrats en hel del under den här kursens gång så det är svårt att säga.
  ---
  Nej
  ---
  Nej.
  ---
  Har i stora drag gjort så att tidsmätning är helt onödigt i programmet för du vet inte vad Kattis egentligen provar för fall.
  ---
  Testningen har absolut blivit lidande. Sedan kattis kom in i bilden har testkoden varit mycket begränsad.
  ---
  Inte direkt, eller vi valde att skriva i C för att nå hastighetsgränserna utan större problem.
  ---
  Ja, man slipper skriva omständliga testfall vilket är skönt. Det blir även mycket roligare att optimera koden så den körs snabbare.

 25. Vad ger du för helhetsbetyg på Kattis i labbarna?

  1. 31% (23 st) Mycket bra.
  2. 49% (37 st) Bra.
  3. 16% (12 st) Acceptabelt.
  4. 3% (2 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.


 26. Redovisning av labbteoriuppgifterna genomfördes med kamraträttning. Vad tycker du om den metoden?

  1. 29% (22 st) Mycket bra.
  2. 35% (26 st) Bra.
  3. 27% (20 st) Acceptabelt.
  4. 5% (4 st) Mindre bra.
  5. 4% (3 st) Dåligt.


 27. Upplever du att du särbehandlats i denna kurs på grund av genus, sexualitet, etnisk tillhörighet eller funktionshinder?

  1. 1% (1 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 99% (74 st) Nej.

  Om ja, på vilket sätt?

  Som ortodox P=NP:ist känner jag mig oerhört kränkt när det predikas hejvilt om att min religion är falsk. Jag får känslan av att det finns en dold agenda hos kursledningen, nämligen att försöka skada oliktänkande personers världsbild. Diskussioner med Jäm-O pågår...

 28. Hur bedömer du kursen ur ett genusperspektiv (till exempel med avseende på kursmaterial, kursinnehåll, lärare etc)?

  bra
  ---
  Inga direkta kommentarer, känner mig inte särbehanlad (tillhör minoritet) har upplevt det i andra kurser.
  ---
  Inte relevant.
  ---
  Oklanderligt
  ---
  Bra.
  ---
  Mycket bra!
  ---
  Inget att klaga på.
  ---
  så neutralt som det kan bli, fin touch att använda ordet hen i mästarprovet!
  ---
  Äh, lägg av.
  ---
  ?
  ---
  Inget konstigt
  ---
  Pronomenet hen användes i mästarprovet, kändes onödigt och påtvingat. Men det är väl bra att använda könsneutrala ord, som när du använde "travelling salesperson problem" istället för "travelling salesman problem".
  ---
  Har inga intressanta kommentarer.
  ---
  Bra att det är både kvinnor och män som har varit övningsledare.
  ---
  Va?
  ---
  Alla är väl välkomna?
  ---
  Ska jag vara ärlig förstår jag inte riktigt vad som menas med "bedöma ur ett genusperspektiv", och dessutom är det Data vi pratar om.
  ---
  Bra, inte något jag tänkt på.
  ---
  Bra ur ett genusperspektiv att det finns lika många kvinnliga som manliga lärare.
  ---
  N/A
  ---
  What?
  ---
  Neutralt
  ---
  Neutral? Jag har inte uppmärksammat något relaterat till genus i den här kursen.
  ---
  Ok
  ---
  Extremt neutral. Dock är det ju en rätt rejäl övervikt manliga studenter på datateknik men har inte märkt ngt speciellt
  ---
  Extremt könsneutralt.
  ---
  Jag blev glatt överraskad att ni i lydelsen till mästarprov 1 (uppgift 2) på ett utmärkt sätt visar att det finns en naturlig plats för ett könsneutralt pronomen i svenska språket, och att detta inte behöver vara ett värdeladdat ord.
  ---
  Jag uppfattade det som att ordet "hen" inte användes mycket under kursens gång, detta tycker jag var en bra sak.
  ---
  Jag har aldrig funderat i sådana banor under kursens gång, och det ser jag som ett bra betyg.
  ---
  Jag tycker genusperspektiv är bland det fjantigaste som finns.
  ---
  Jag bedömer att det är en väldigt underlig fråga men att för jämställdhetens skull bör Viggo ha klänning och peruk på exakt hälften av föreläsningarna.
  ---
  Det har varit bra.
  ---
  Bra
  ---
  Hen är bra!
  ---
  Inget att anmärka på.
  ---
  Jag har inget emot idén med ett könsneutralt pronomen. Men hen låter bara fult.
  ---
  Fokus har varit helt på att lära ut.
  ---
  Intressant val att använda "hen" i första mästarprovet. Det är provokativt, men det är bra att visa att ordet har en plats i svenska språket.
  ---
  Bra?
  ---
  Som vit kille kan jag säkert ha missat subtila saker men jag har inte sett något som är olämpligt ur genusperspektiv -- och jag har ganska flitigt studerat genus/etnicitet/etc tidigare.
  ---
  Inget speciellt. bara att vissa lärare som Emma kan ta hela 40 min för en grupp att redovisa en labb medan redovisningen för en annan person klarades av med liknande lösning på 5 min.
  ---
  Inga kommentarer.
  ---
  Neutralt.
  ---
  Skön användning av hen i MP1. =)
  ---
  Mycket bra.
  ---
  Det var kul att ordet "hen" användes. Förhoppningsvis kommer de som läser kursen nästa år inte ens att reagera på det.


 29. Tror du att du kommer att ha glädje av kursinnehållet i framtiden?

  1. 49% (37 st) Ja, i stort sett av hela kursen.
  2. 41% (31 st) Ja, av en hel del av kursen.
  3. 8% (6 st) Ja, av en liten del av kursen.
  4. 1% (1 st) Nej, kanske av någon enstaka del.
  5. 0% (0 st) Nej, troligen inte av någonting alls.

 30. Ge ett helhetsbetyg på kursen mellan 0 och 100, där 100 är en perfekt kurs:

  90
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  85
  ---
  90
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  75
  ---
  85
  ---
  85
  ---
  78.539816339744830961566084581987572104929234984377645
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  75
  ---
  85
  ---
  95
  ---
  75
  ---
  101
  ---
  100
  ---
  99
  ---
  95
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  80
  ---
  50
  ---
  88
  ---
  99
  ---
  75
  ---
  70
  ---
  95
  ---
  80
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  100
  ---
  90
  ---
  70
  ---
  80
  ---
  60
  ---
  75
  ---
  80
  ---
  75
  ---
  75
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  95
  ---
  98
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  86
  ---
  70
  ---
  100
  ---
  99
  ---
  95
  ---
  70
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  80
  ---
  95
  ---
  90
  ---
  90
  ---
  79
  ---
  90
  ---
  80
  ---
  90
  ---
  30
  ---
  89
  ---
  75
  ---
  85
  ---
  85
  ---
  73,18
  ---
  90


 31. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra kurs, känner tat jag lärt mig mycket plus att jag tror jag får användning av det. Mer exempel hade varit kul och inte bara TSP... kanske bar en variation av TSP skulle göra det roligare
  ---
  Mycket pra pedagogik på föreläsningar, fantastikt genomtänka labbar och mp.

  Fråga 3 på tenta verkar vara otydligt formulerad, då 40% av de 60 personer jag frågat har tolkat den fel.

  ---
  Ibland känns det som kursen är uppbyggt för att hjälpa starka elever. Svaga elever blir bara svagare. Man kan inte få mycket hjälp om man ligger efter, utan då gäller det "tyvärr, du får läsa på lite" ungefär.
  ---
  Mycket bra pedagogik! Sämre betygssystem. Jag har lärt mig mycket.
  ---
  Jag vill säga att kursen var väldigt lärorik och rolig. Ibland kändes den väldigt hård på rättning av uppgifter, men det får man ta. Det jag gärna skulle se i framtiden är att det läggs lite mer fokus på hur tydlig man ska vara vid lösning av uppgifter så man kan vara säker på att man är tillräckligt tydlig. Inte bara för kursens skull utan för att det är viktigt att kunna visa lösningar på problem så att andra än en själv faktiskt kan förstå det.
  ---
  En jätteviktig kurs som får dig att tänka på programmeringsproblem från flera vinklar och ett effektivt tänk kring algoritmer är något man får med sig i framtiden.
  ---
  Juste, labb 4! Ändra lydelsen, alla tolkar reduktionen åt fel håll. Visst, det förstår man om man läser väldigt noggrannt, men utifrån vår erfarenhet på kursen är det lätt att tro att den ska åt andra hållet, och då läser man den inte noggrannare.
  ---
  Kursen var välstrukturerad och rent administrativt fungerade det mesta felfritt. Blandningen av labbar, teoriuppgifter och tenta gjorde att man lärde sig på olika sätt. Föreläsningar och övningar var lärorika. Mästarproven tycker jag man kan ersätta med en extra labb.
  ---
  Jag tycker att det som lärs ut i kursen är viktigt, att föreläsningarna var bra och att labbarna var roliga och lärorika men betygssystemet och kamraträttning drar ner mitt helhetsbetyg ordentligt.
  ---
  Mycket som pågår parallellt. Tillsammans med den hårda och obarmhärtiga betygsättningen så kändes det inte prioriterat att skriva högsta betyg på vissa mästarprovo och göra labbar i tid (dasak12 hade tex en obligatorisk labb samtidigt som labb 3).
  ---
  Bra men svår. MYCKET svårt att hinna med labbarna i tid. Hade velat ha mer hjälp.
  ---
  Många frågeformuleringar var kryptiska och svåra att förstå hur mycket som förväntades för att få godkänt.
  ---
  En kurs som innehåller många viktiga moment och som ger en god "crash-course" i teorin kring programmering. Jag kunde dock känna att det inte fanns tillräckligt med tid att lära sig alla moment samt att mästarproven kändes väldigt ovana, som sagt vore bra om man kunde få träna på detta innan man har dem riktiga proven.
  ---
  Jag har som sagt missat större delen av kursen av olika anledningar, men det lilla jag sett har varit mycket bra!
  ---
  I helhet är jag väldigt nöjd med kursen!

  Jag är missnöjd med mitt betyg och att det var så svårt att höja sig. Men ämnet är väldigt intressant och jag kommer alltid kunna ta med mig mycket vättig lärdom.

  Det ironiska är att jag fått bra betyg i det mesta. Detta är en av mitt andra E; men jag har aldrig lärt mig så mycket i en kurs.

  ---
  Det blev lite stressigt med labb 3 och 4.
  ---
  Kursen hamnar på top 3 listan över bra kurser jag gått hittills (svårt att ranka exakt)
  ---
  Väldigt bra kurs, men tycker att examinationen är väldigt komplicerad och borde kunna vara enklare att uppnå högre betyg utan att behöva bortprioritera alla andra kurser man läser samtidigt
  ---
  En av de roligaste och bäst genomförda kurser jag läst på KTH.
  ---
  Tycker du har varit den bästa föreläsaren vi haft Viggo, och det har varit ett nöje att gå kursen. Jag hoppas du lyckas påverka övriga nada och csc.
  ---
  om kursen var lika lång som höstterminen ska vara, dvs med mindre nollning och tenta efter jul så skulle den vara perfekt. då skulle man ha tid att införa ett moment där det krävs att man läser mer i boken, vilket inte behövdes nu och då är det svårt att motivera sig till att göra det när man har så mycket annat som måste göras under denna mycket ihoptryckta termin.

  för övrigt, cecilia roes är bra.

  ---
  Synd att kursen skulle gå just nu för med diskmatten har vi egentligen inte tid för mästarproven vilket gör två svåra kurser ännu svårare.
  ---
  Mycket bra kurs, dock tycker jag att antalet hp för denna kurs kräver mycket mer arbete för antalet hp än vad tidigare kurser gjort.
  ---
  Väldigt bra föreläsningar, intressanta labbuppgifter och mästarprovsuppgifter, men övningarna har varit väldigt undermåliga jämfört med föreläsningarna - väldigt lite lärde jag mig därifrån.
  ---
  Innehållet är väldigt bra i kursen, men examinationen drar ner den.
  ---
  Jätteintressant innehåll, dåligt examinationsupplägg.
  ---
  Troligtvis den bästa hittils på KTH.
  ---
  Kul kurs, men det värsta är att man gynnas av att hårdkoda saker istället för att skriva tydlig och hållbar kod. Vem pre-allokerar en 100x00-matris egentligen?
  ---
  Detta är en av de få kurser hittills som är precis på det sätt som jag förväntade mig när jag valde att gå universitet trots att jag var 29 år.
  ---
  En mycket kvalitativ kurs, precis en sådan man tänker sig definierar kurserna på KTH men som sedan när man väl börjat här ter sig mycket sällsynta!
  ---
  Tack för att man fick lärara sig så mycket i kursen. Hoppas jag har nytta av det i framtiden.
  ---
  Kul kurs, synd att jag inte lade ner mer tid på mästarproven.
  ---
  Väldigt intressant och roligt innehåll på kursen. Det känns som att man kommer ha nytta av allt man har lärt sig på ett eller annat sätt i framtiden, vilket inte kan sägas om särskilt många andra kurser.

  Utöver allt det datalogiska man lär sig så blir man också en bättre programmerar i allmänhet.


viggo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.