Preliminärt handledarschema för ADK12 hösten 2012:

          NB MA MN MD EE CW MB BT CR AW behov
 7 september 10-12      x   x       3
^Gul+Brun
12 september 10-12 x x      x       3
^Spel+Sport
14 september 13-17 x   x x* x x   x    7 *MD 13-15
^Orange+Brun
20 september 13-15 x x x    x       3
^Spel+Sport
25 september 8-10       x   x x    3
^Spel+Sport
28 september 15-19 GK S    GK S   GK GK S 7
^Grå+Karmosin+Sport
 5 oktober  8-10   S GK     GK     3
^Grå+Karmosin+Sport
12 oktober  15-17 GK S         GK  S 4
^Grå+Karmosin+Sport
26 oktober  8-12 x   x x   x x x    7
^Grön+Brun+Röd (även Orange kl 10-12)
 2 november 15-17 x       x   x    3
^Grå+Karmosin+Sport
 5 november 10-12   x   x x         3
^Grå+Karmosin+Sport
 9 november 15-19 x x x x x    x x   7
^Grå+Karmosin+Sport GK GK GK GK S    S S
17 december  9-12   x x x x   x      5
^Spel+Sport
NB Niklas Bäckström nikbac
MA Mattias Andree maandree
MN Mikaela Nöteberg mnot
MD Marcus Dicander dicander
EE Emma Enström emmaen
CW Cenny Wenner cenny
MB Musard Balliu musard
BT Björn Terelius terelius
CR Cecilia Roes roes
AW Anders Westling andew