bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Generella färdigheter och bildning, reflektionsseminarium period 4 2011/2012

Att läsa inför seminariet

Lista med generella färdigheter

Kommunikation
- förmåga att uttrycka dig muntligt
- förmåga att uttrycka dig skriftligt
- hålla muntliga presentationer
- skriva presentationer och rapporter
- kunskaper i engelska
- kunskaper i andra språk
- lyssna på och förstå andra
- sprida information
- sammanfatta information
- leda möten
- presentera idéer

Arbete i grupp
- arbeta effektivt med människor med olika bakgrund
- se styrkor hos övriga gruppmedlemmar
- insikt om egna styrkor och begränsningar
- tydliggöra de olika rollerna i gruppen
- fördela arbetsuppgifter inom gruppen
- utföra överenskomna arbetsuppgifter
- bygga vidare på andras idéer
- visa ledarskapsförmåga
- coacha och motivera andra
- kunna ge konstruktiv feedback
- kunna ta emot konstruktiv feedback
- reda ut olikheter i åsikter
- samarbeta och bidra till gruppens resultat

Skriftlig reflektion

Detta är läsårets sista reflektionsseminarium i prosam. Därför ska du svara på några utvärderingsfrågor om kursen och programmet. Skriv ut formuläret på papper. Fyll i det och lämna in det vid reflektionsseminariet. Detta är en obligatorisk inlämningsuppgift.

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (600-700 ord för den som går i årskurs 3) som besvarar följande frågor:

 • Läs listan med generella färdigheter under rubrikerna kommunikation och arbete i grupp ovan.
  a) Vilka av färdigheterna anser du att du har idag?
  b) Ange tre färdigheter som du är extra bra på och hur du blivit det (antingen genom undervisning/kursuppgifter eller på annat sätt).
  c) Ange tre färdigheter som du skulle vilja bli bättre på och föreslå hur du skulle göra för att bli det.
 • Tänk på kurserna du läst under detta läsår. Hur har dessa övat och examinerat generella färdigheter? Har du förslag på hur någon generell färdighet skulle kunna tas upp bättre/läggas till i någon av dessa kurser?
 • Titta i listan över TMS-kurser/teknikkomplementära kurser och leta reda på en intressant kurs som du skulle kunna tänka dig att gå. Förklara varför du finner kursen intressant. Skulle du klassa den som bildning?
 • På vilket sätt kan bildning göra att du blir en bättre civilingenjör? Är bildade medborgare en tillgång för samhället? Reflektera!
 • Följande reflektionsuppgift är bara för den som går i årskurs 3 där detta är sista seminariet i prosamkursen:
  Gå tillbaka och läs ditt eget första reflektionsdokument som du skrev i kursen hösten 2010. Det ligger i din grupps katalog under /afs/nada.kth.se/misc/info/prosam09/seminarier-1011/period-2/
  Jämför hur du skrev och reflekterade då med hur du gör nu. Märker du att du utvecklats? Reflektera över ditt lärande!
  Du får 100 ord extra, dvs 600-700 ord, för att kunna svara på detta.
Skriv ditt namn och gruppnummer överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Instruktioner för det finns på första seminariets webbsida.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Lämna in den skriftliga reflektionen

Senast den 9 april 2012 klockan 24.00 ska du lägga upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer
/info/prosam11/seminarier-1112/period-4/grupp-xx
där xx är ditt gruppnummer. Noggrannare instruktioner om kopieringen finns på första seminariets webbsida.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på din grupps katalog ovan. Stryk under eller notera en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. Det är antingen den 13 eller 19 april 2012. Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Notera den exakta starttiden och kom i tid!

tidNadabibl15351537452316251635523
13 april kl 9.0030243339321
13 april kl 10.3028963711927
13 april kl 13.00221838312025
13 april kl 14.307151236
13 april kl 16.004131034
19 april kl 8.1521632
19 april kl 9.30141711
19 april kl 11.002958233526

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-03-29