bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Programutvecklingsteknik

Kursmaterial/Litteratur

 • Labbanvisningar: Alla finns (eller kommer att finnas) här på kurshemsidan under Laborationer

  Många studenter klarar kursen utan bok men här är ändå några förslag på böcker. Ingen av böckerna täcker hela kursen eller är nödvändig för att klara kursen. Det finns alldeles säkert många andra bra böcker än de som anges nedan.

 • Webblitteratur: De första två är samma rekommendationer som finns på kurshemsidan för DD2310, den webbkurs som rekommenderas som förkunskap till DD2385. Den tredje är en annan del av kurshemsidan för DD2385.

 • Pappersböcker:
  • Eric Braude: Software Design, Wiley, 2003. Behandlar traditionella utvecklingsmetoder och designmönster. Exemplen är i Java.
  • Braude, Bernstein: Software Engineering: Modern Approaches, Wiley, 2010.
  • Robert C Martin: Agile software development, Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-597444-5. Rolig bok som är helt fokuserad på utvecklingsmetoder besläktade med extremprogrammering (XP). Använder omväxlande Java och C++ i exemplen.
  • Deitel, Deitel, Santry: Advanced Java2 Platform, Prentice Hall, 2002, 2.075 kg. ISBN 0-13-089560-1. Extremt innehållsrik bok men inte så lättläst.
  • Jan Skansholm: Java Direkt med Swing, Studentlitteratur, 2004 (uppdaterad 2012), ISBN 9789144060743. En lärobok i Java som fungerar för nybörjare men går mycket längre än nybörjarböcker brukar göra. Innehåller väldigt lite om utvecklingsmetodik och designmönster men tillräckligt mycket (faktiskt mer än vad som krävs) om grafik och nätprogrammering för kursens behov vilket Braudes och Martins böcker inte gör. Java direkt (utan swing) kom redan 1998 och den senaste reviderade versionen kom alltså för två år sen.
  • Xiaoping Jia: Object Oriented Software Development Using Java, Addison Wesley 2003, ISBN 0-321-21073-5. Boken börjar med en bra genomgång av grund- Java för den som redan kan programmera. En översikt över utvecklingsmetodiker ges. UML-klassdiagram används genom hela boken, enstaka exempel på andra UML-diagram ges. Designmönster, refactoring, trådar och klient-server- programmering behandlas också.
  • Joshua Bloch: Effective Java, Prentice Hall, 2:a upplagan 2008, ISBN 0-321-356683. En hyllad bok som främst vänder sig till dem som kan Java bra och vill förfina sin teknik.
  • E Freeman and E Freeman: Head First Design Patterns, O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00712-4. Lär vara en lättläst introduktion till designmönster. Jag (kursledaren) har tyvärr ingen egen erfarenhet av boken. Alla andra böcker som nämns här har jag läst delar av.

 • Föreläsningar och övningar En hel del av materialet från undervisningen kommer att göras tillgängligt på kurshemsidan. Alla övningsuppgifter kommer att presenteras under Övningar. Lösningar till en del uppgifter kommer att läggas ut. När det gäller föreläsningarna så kommer en kort innehållsförteckning samt en sammanfattning att ges under Föreläsningar,

 • Tentafrågor: På sidan om Tentamen kommer exempel på tentafrågor att läggas.

 • Versionshanteringssystemet Git. Material finns här: gitmagic.pdf.
Copyright © Sidansvarig: Ann Bengtsson <ann@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-03-23