bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser

Problemlösning och programmering under press

Kursomgångar

popuph14

popup14 ("undantag": 2013/14 gavs kursen på VT-14)

popup13 (undantag: 2012/13 gavs kursen på VT-13)

popuph11

popup11 (undantag: 2010/11 gavs kursen på VT-11)

popup09

popup08

popup07

popup06

2005/2006 och tidigare

Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2014-08-27