bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser

DH2418/DD2418 Språkteknologi, 6 högskolepoäng

Kursen byter från och med hösten 2012 kurskod från DH2418 till DD2418. Samtidigt byter kursen period från period 1 till period 2.

Nya kurshemsidan

Senaste kursomgång: sprakt11.

Copyright © Sidansvarig: Johan Boye <jboye@csc.kth.se>
Uppdaterad 2012-05-15