bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

DM3512 Kritisk medieteori, 7,5 hp (DM3512 Critical Media Theory, 7,5 ECTS)

Doktorandkursen DM3512 Kritisk medieteori 7,5 hp (DM3512 Critical Media Theory, 7,5 ECTS) ges på Skolan för
datavetenskap och kommunikation, KTH, i februari och mars 2012.

Kursbeskrivning

Vad är ett medium? En till synes enkel fråga – dock utan entydiga svar. Om medierna i dag konvergerar i digitala gränssnitt gäller detta knappast 1900-talets mediala teoribildning. Den är snarare lika häpnadsväckande brokig som full av sylvassa uppslag; och därtill ständigt pådriven av introduktionen av nya mediala kommunikationsformer. Tanken med doktorandkursen Kritisk medieteori är att syna olika medieteorier och deras förmåga att förklara exempelvis medial utveckling. Kursen syftar till att beskriva och utforska ett vidsträckt panorama över skilda föreställningar och idéer kring medier – från skrift, press, foto och film över grammofon, radio och television till dagens digitala medielandskap. Ett särskilt fokus kommer att riktas mot kritisk medieteori, ett annat mot teoretiska föreställningar kring det ”digitala”. Kursen kommer i ett antal diskussionsbaserade föreläsningar och seminarier att resonera omkring grundläggande medieteoretiska frågeställningar som: Vad är ett medium? Vad innebär kommunikation? Hur förhåller sig kommunikation till medium? Kursen kommer också genom olika medieteoretiska konstellationer – som till exempel: Kracauer-Benjamin-Adorno/Horkheimer, Williams-Barthes-Debord, Foucault-Baudrillard-Kittler, Virilio-Flusser-Manovich eller Shannon-Innis-McLuhan – utforska medieteoretiska brott och kontinuiteter. Kursens mål är att ge doktoranderna såväl en god överblick som djupgående insikter i en vital och skiftande medial teoribildning. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, en längre uppsats, samt en initierad diskussion kring inlämnade texter.

Kursansvarig är docent Pelle Snickars (Kungliga biblioteket), snickars.pelle@gmail.com

Doktorandkursen ges på Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, i februari och mars 2012.

Preliminärt schema

Måndag 6/2 kl. 9-12 Föreläsning 1. ”Introduktion – vad är ett medium?”
Fredag 10/2 kl. 9-12 Seminarium 1. ”Medieteoriers kapacitet”

Måndag 13/2 kl. 9-12 Föreläsning 2. ”Teoridriven mediehistoria & mediearkeologi”
Torsdag 16/2 kl. 9-12 Seminarium 2. ”Begrepp & genealogier”

Måndag 20/2 kl. 9-12 Föreläsning 3. ”Kritisk medieteori”
Fredag 24/2 kl. 9-12 Seminarium 3. ”Kracauer-Benjamin-Adorno/Horkheimer”

Måndag 27/2 kl. 9-12 Föreläsning 4. ”Medieteori och genus”
Fredag 2/3 kl. 9-12 Seminarium 4. ”Shannon-Innis-McLuhan”

Måndag 5/3 kl. 9-12 Föreläsning 5. ”Mediekulturell teori”
Torsdag 8/3 kl. 9-12 Seminarium 5. ”Williams-Barthes-Debord”

Måndag 12/3 kl. 9-12 Föreläsning 6. ”Fransk & tysk medieteori”
Fredag 16/3 kl. 9-12 Seminarium 6. ”Foucault-Ernst-Kittler”

Måndag 19/3 kl. 9-12 Föreläsning 7. ”Digitala mediers teori ”
Fredag 23/3 kl. 9-12 Seminarium 7. ”Virilio-Flusser-Manovich-Hayles”

Fredag 30/3 kl. 9-16 Examination & diskussion

Deadline för uppsats:

 

Kurslitteratur (cirka 1500 sidor):

Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer, Upplysningens dialektik (1947; Göteborg: Röda bokförlaget, 1981) – 100 sidor i urval.

Barthes, Roland, Mytologier (1957; Lund: Arkiv, 2007) – 50 sidor i urval.

Benjamin, Walter, The Work of Art in the Age of its Technical Reprodicibilty and Other Writings on Media (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008) – 200 sidor i urval.

Debord, Guy, Skåedespelsamhället (1967; Göteborg: Daidalos, 2002) – 50 sidor i urval.

Ernst, Wolfgang, Sorlet från arkiven (Göteborg: Glänta, 2008) – 50 sidor i urval.

Essential McLuhan (London: Routledge, 1997) – 150 sidor i urval.

Foucault, Michel, Vetandets arkeologi (1969; Lund: Arkiv, 2002) – 100 sidor i urval.

Hayles, N. Kathryn, ”Print is Flat, Code is Deep: The Importance of Media Specific Analyses”, Poetics Today, No. 1, 2004

Innis, Harold, Empire and Communication (1950; Toronto: Dundrum Press, 2007) – 100 sidor i urval.

Kittler, Friedrich, Gramophone, Film, Typewriter (1986; Stanford: Stanford University Press, 1999) – 100 sidor i urval.

Kracauer, Siegfried, The Mass Ornament (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995) – 100 sidor i urval.

New Media Theory Reader, red. Robert Hassan & Julia Thomas (Maidenhead: Open University Press, 2006) – 100 sidor i urval.

New Media, Old Media, red. Wendy Hui Kyong Chun & Thomas Keen (London: Routledge, 2006) – 200 sidor i urval.

Shannon, Claude, ”A Mathematical Theory of Communication”, The Bell System Technical Journal, Vol. 27 (1948) – http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf

The Raymond Williams Reader, red. John Higgins (London: Blackwell, 2001) – 150 sidor i urval.

Virilio, Paul, Speed and Politics (1977; Los Angeles: Semiotexte, 2007) – 50 sidor i urval.

 

Extensiv läsning (mer lästips tillkommer veckor före kursstart):

Coupland, Douglas, Marshall McLuhan: You Know Nothing of My Work (New York: Atlas, 2010)

Karlsson, Thomas, Passage mellan medier: Vilém Flusser, datorn och skriften (Göteborg: Folkuniversitetets Akademiska Press, 2006)

Rogers, Richard, ”The End of the Virtual—Digital Methods” (2009)

”The Playboy Interview: Marshall McLuhan” (1961)

 

Examination

Aktivt deltagande i seminarier, en längre uppsats, och deltagande seminarium om inlämnade uppsatser.

 


Copyright © Sidansvarig: Leif Dahlberg <dahlberg@csc.kth.se>
Uppdaterad 2011-12-22