Optimization of Broadcast Encryption Schemes

Abstract

Broadcast encryption is an interesting application of cryptography to broadcast content to a changing group of intended recipients in such a way that noone outside this group can recover the content. This has natural applications in e.g. media distribution in mobile and cable TV networks.

In this thesis, several new ideas for reducing the bandwidth requirements of broadcast encryption systems will be presented. Among them a new generic framework achieving better performance than state-of-the-art schemes, both in theory and practice.

Optimering av broadcast-krypteringssystem

Sammanfattning

Broadcast-kryptering är en intressant tillämpning av kryptografi som möjliggör massutsändningar till en dynamisk grupp mottagare på ett sådant sätt att ingen utom de tilltänkta mottagarna kan avkoda innehållet. Detta har naturliga användningsområden inom t.ex. mediadistribution i mobil- och kabel-TV-nätverk.

I detta examensarbete presenteras ett flertal nya idéer för att minska bandbreddskraven hos broadcast-krypteringssystem. Bland dessa finns ett nytt system som uppnår bättre prestanda än de bästa kända nuvarande systemen, både i teorin och praktiken.

The report (PDF, 874 472 bytes)