Testdriven utbildning — strukturerad formativ examination

av Emma Enström, Gunnar Kreitz, Fredrik Niemelä och Viggo Kann

Publicerad på NU 2010

Abstract

KTH har sedan 2005 arbetat med det automatiserade och webbaserade rättningssystemet Kattis som stöd vid undervisning på programmeringskurser. Detta verktyg möjliggör en ny metodik kring laborationer: testdriven utbildning. Vi har sett stora pedagogiska fördelar med metodiken, och tror att andra högskolor kan dra nytta av våra erfarenheter.

Syftet med att införa testdriven utbildning är dels att förbättra kvaliteten på lärartiden och dels att öka tillgängligheten till stöd och feedback för studenterna. Metodiken uppmuntrar också studenterna till fördjupat lärande och erbjuder en mer objektiv och noggrannare bedömning av korrekthet i studenternas lösningar än vad som tidigare skedde.

Det automatiserade rättningssystemet (Kattis) fungerar genom att studenterna skriver program som löser en uppgift och skickar in sin programkod via Kattis hemsida. Med hjälp av testfall (konstruerade av kurslärare) kontrolleras korrektheten och effektiviteten hos studenternas program, och studenten får omedelbart veta resultatet. När en uppgift är godkänd av Kattis gör studenten en muntlig redovisning av uppgiften. Läraren som tar emot redovisningen kan fokusera på att ge återkoppling på programmeringsstil, samt att undersöka och förbättra studenternas förståelse av lösningen. Utan ett automatiserat system måste lärarna ägna tid åt att manuellt testköra och inspektera programmen, vilket ofta blir fokus för redovisningen. Det innebär dåligt använd lärartid — summativt istället för formativt.

För att metodiken ska kunna tillämpas krävs att ett korrekt svar objektivt och automatiskt kan kännas igen. Många laborationsuppgifter inom datalogi har den egenskapen.

Nerladdning