eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Teorigruppen / Jakob Nordström / Rekrytering / Postdoktortjänst D-2011-0603

Tjänsten nedan är tillsatt, och den här webbsidan ligger kvar endast i arkivsyfte.

Postdoktortjänst i teoretisk datavetenskap

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker en postdoktoral forskare i teoretisk datavetenskap med inriktning mot beviskomplexitet med kopplingar till SAT-lösning.

Arbetsplatsen

KTH är Sveriges största och äldsta tekniska universitet. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 15 000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1 600 forskarstuderande. KTH har nästan 4 300 anställda.

KTH Datavetenskap och kommunikation är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsinstitutioner inom informationsteknologi med verksamhet på både KTH och Stockholms universitet. Verksamheten omfattar utbildning och forskning inom datavetenskapens traditionella kärnområden numerisk analys och datalogi; från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till datorimplementering och simulering. Teknik och metoder för stöd av mänsklig kommunikation och datorstödd samverkan är andra kärnområden av växande betydelse. Den tillämpade forskningen behandlar beräkningsvetenskap, datalogi, datorseende, robotik, neuroinformatik och neurala nätverk, människa-datorinteraktion, medieteknik samt tal- och musikkommunikation. Mer information finns på www.kth.se/csc.

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vår forskning publiceras regelbundet i världsledande tidskrifter och konferenser, och gruppens medlemmar har fått ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktoral forskare i teoretisk datavetenskap inom ramen för forskningsprojektet "Understanding the Hardness of Theorem Proving." Detta är ett projekt inom beviskomplexitet med kopplingar till SAT-lösning.

Forskningsprojektet syftar till att bryta ny mark inom beviskomplexitet genom att studera minneskomplexitet hos bevis och relationer mellan bevisstorlek och bevisminne, ett område som sett en spännande utveckling under det senaste decenniet. Vi avser också att angripa (och förhoppningsvis lösa) några av de mer klassiska öppna problemen inom området. Vår avsikt är därefter att använda forskningsresultaten för att kasta ljus över frågor relaterade till SAT-lösning. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx.

Projektet leds av Jakob Nordström (www.csc.kth.se/~jakobn) och finansieras av ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. Den postdoktorala forskaren kommer att vara en del av en grupp i vilken även projektledaren och två doktorander ingår. Inom ramen för (de ganska allmänna) riktlinjerna ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskaren bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i någon kurs på doktorandnivå (inom beviskomplexitet eller angränsande områden) uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen förväntas också fortsätta ta emot korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Detta är en heltidstjänst på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är augusti-september 2012, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Anställningsform

Anställningsform: Ett års tidsbegränsad anställning med möjlighet till ett års förlängning
Arbetstid: Heltid
Tillträde: Förväntat augusti-september 2012, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 1

Kvalifikationer

Sökanden ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet, såsom datavetenskap/datalogi eller matematik (gärna med fokus på beviskomplexitet eller närliggande områden), och behöver vara passionerat intresserad av forskning. Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk datavetenskap (t.ex. inom beräkningskomplexitet) och matematik (t.ex. inom kombinatorik, algebra och/eller geometri). Exceptionella kandidater är alltid av intresse oavsett formella förkunskaper. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2012-01-31
Arbetsgivarens referensnummer: D-2011-0603

Ansökan skickas via e-post till susanneb@csc.kth.se. Skriv in referensnummer på ärenderaden. Ansökan inklusive bilagor ska skickas som PDF-filer.

För att garantera att din ansökan behandlas behöver vi få den senast 31 januari 2012. Ansökningar kommer att tas emot tills tjänsten är tillsatt.

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort research statement med en beskrivning av professionella intressen och forskningsmål.
  4. Kopia av doktorsexamen.
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.

(Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska förutom officiella dokument, som även kan vara på svenska.)

Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till susanneb@csc.kth.se med en kopia till jakobn@csc.kth.se före sista ansökningsdatum 31 januari.

Som ett led för att förbättra vårt rekryteringsarbete genomför vi en undersökning. Vi vore därför tacksamma om du kunde svara på följande fråga i din ansökan: Var hittade du denna annons? (På vilket svaret är, om du läser detta: på projektledarens webbsidor, eller på den sida från vilken du följde länken hit.)

Upplysningar

Frågor om anställning på KTH besvaras av:
Eva-Lena Åkerman, personalansvarig
Telefon: 08-790 91 06
E-post: ela@csc.kth.se

Frågor om projektet besvaras av:
Jakob Nordström, biträdande lektor
Telefon: 08-790 69 19
E-post: jakobn@csc.kth.se

Fackliga företrädare

David Spangenberg, SACO
Telefon: 08-790 9437
E-post: davidspa@kth.se

Niclas Carlsson, ST
Telefon: 08-790 8416
E-post: nc@kth.se

Per-Ove Öster, LO/SEKO
Telefon: 070-690 8382
E-post: perove@admin.kth.se

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-06-07