eng flag In English
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Teorigruppen / Jakob Nordström / Rekrytering / Postdoktortjänster D-2015-0816

Utlysningen nedan är inte längre aktuell. Den här webbsidan ligger kvar endast i arkivsyfte.

Postdoktorala tjänster i beräkningskomplexitet

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker postdoktorala forskare i beräkningskomplexitet.

Arbetsuppgifter

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vår forskning publiceras regelbundet i världsledande tidskrifter och konferenser, och gruppens medlemmar har fått ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

De postdoktorala forskarna kommer att vara medlemmar i den grupp som leds av Jakob Nordström (www.csc.kth.se/~jakobn). Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring beviskomplexitet och SAT-lösning. Från en teoretisk synpunkt har dessa områden visat sig ha djupa, och ibland oväntade, kopplingar till andra ämnen som t.ex. kretskomplexitet, kommunikationskomplexitet och icke-approximation, och därför uppmuntras också forskare inom dessa eller närliggande områden att söka tjänsten.

Inom ramen för (den ganska allmänna) beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskarna bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av en postdoktoral forskare och fyra doktorander.

Dessa tjänster är heltidstjänster på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är augusti-september 2016, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

Sökande ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserade av forskning. Exceptionella kandidater är alltid av intresse oavsett formella förkunskaper. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste.

Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk datavetenskap (i synnerhet beräkningskomplexitet) och även inom matematik (t.ex. inom kombinatorik, algebra och/eller geometri), och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som STOC, FOCS, CCC, ICALP, SODA, ITCS eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet.

Arbetsplatsen

KTH är Sveriges största och äldsta tekniska universitet. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH 12 400 studenter på grundnivå och avancerad nivå och nästan 1 900 forskarstuderande. KTH har 5 100 anställda.

KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsinstitutioner inom informationsteknologi med verksamhet på både KTH och Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datavetenskap. Den teoretiska datavetenskapen sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering. Den tillämpade datavetenskapliga forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling. Mer information om KTH CSC finns på www.kth.se/csc.

Anställningsform

Anställningsform: Ett års tidsbegränsad anställning med möjlighet till ett års förlängning
Arbetstid: Heltid
Tillträde: Förväntat augusti-september 2016, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 1-2

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 24 januari 2016
Arbetsgivarens referensnummer: D-2015-0816

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan www.kth.se/en/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:82485/where:4. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för din forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  4. Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall).
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.

(Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.)

Referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till jakobn@kth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer D-2015-0816 på ämnesraden.

Upplysningar

Frågor om forskningsprojektet besvaras av:
Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19
E-post: jakobn@kth.se

Frågor om anställning på KTH besvaras av:
Maria Widlund, personalansvarig
Telefon: 08-790 97 54
E-post: mwidlund@kth.se

Kontaktuppgifter till fackliga representanter finns på sidan intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898.

Sidansvarig: Jakob Nordström <jakobn~at-sign~kth~dot~se>
Uppdaterad 2018-06-07